Play Video about מגזין במה - מגזין התוכן המוביל בעולם החרדי
סיפורי הוד שסיפר בעל ה"משנת יוסף"
הנידון שעלה באסיפת הרבנים בפטרבורג
הרב נויגרשל: רוממות הדמוקרטיה בגרונם וחרב פיפיות בלשונם

במה חדשותית

מרן ראש הישיבה הגר"ד כהן שליט"א: הלב שותת...
מיוחד: מפת עולם הישיבות לשנת תשפ"ג
מסמך היסטורי מאלף * היום בחנויות חינם
בלעדי: ניצול השואה שגדל כגוי וגילה את יהדותו
בקודש פנימה: אנשי הבית בשיחות מרגשות

חינם! מגזין במה ישירות למייל

*מהווה הסכמה לקבלת דיוור. [ניתן לבטל בכל עת].

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75

כתבות מגזין

בעקבות הנוהרים לצפון – סיור שטח מפתיע
הרב אורי זלזניק: מדובר בפצצה מתקתקת
זכרונות וגעגוע: פאנל תלמידים על המשגיח
מיוחד: סדר העבודה ביום כיפור אצל רבן של...

מחשבה והשקפה

במת החינוך

עיוורים בעיניים פקוחות
המחנך הרב ברייער: מנוח למדנו לא להתבייש

- הטבה מוגבלת בזמן לפרסום במגזין במה -

בארץ ובעולם

גלות רומניה פרק ב' – מפגש הרבנים
רֶבּ נח איש צפת
אחרי החגים בגולה
סוכות ביהדות הגולה
סמטאות של אחדות
סמטאות של אחדות
תובנות שנאספו בטירול והובאו למדרש אלולי
המדריך לנופש בצפת
בית העלמין העתיק שנתגלה בצפון איטליה

נבחרת הבמה

חסידות

רפואה בריאות

ד"ר פקטרוביץ: הבשורה על התרופה לקורונה
שמיעה לא סלקטיבית וראיה למרחקים
תיקון חצות שלי
נגיף אינו בעל בחירה
התרופה למוטציות
תופעה אדירת ממדים

עזרת נשים

מעשה מבהיל: סיום מסכת בבא בתרא בחלום
בלעדי: תיעוד נדיר של מרן הגראי"ל שטינמן בלימוד...
העצה של הרבנית קניבסקי לרוגע ושלווה
הרב הוניגסברג: ההסבר של מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א
רבי גדליה הוניגסברג: מעשה בנסיעה במונית
מרן הגר"ח קניבסקי: מה לומר לציבור שמתחיל יבמות
הגרי"ש אלישיב: מהרגע הראשון שהכרתי את ר' חיים...
מרן הגר"ח קניבסקי: בינתיים אפשר ללמוד שלושה דפים
מרן הגר"ח קניבסקי: על מי שורה רוח הקודש
תלמידי ישיבת "דרך חיים" נבחנו אצל הגר"י ברכץ...
כשמרן החזו"א בחן את מרן הגר"ח קניבסקי
ביקש ממרן הגר"ח קניבסקי: שהרב יברך יותר חזק

גיליון השבוע:

לחצו לפתיחה והורדה

הירשם וקבל את המגזין למייל כל שבוע!

על הבמה

חדשות

מגזין במה אצלך במייל כל שבוע!

*מהווה הסכמה לקבלת דיוור [ניתן לבטל בכל עת].

מחשבה והשקפה

חינוך

חסידות

עזרת נשים

הירשם וקבל את המגזין למייל כל שבוע!

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן