Play Video about מגזין במה - מגזין התוכן המוביל בעולם החרדי
מיוחד: מפת עולם הישיבות לשנת תשפ"ג
בשבילי כפר חסידים
כך נזכה לרוגע ושלווה

במה חדשותית

מסמך היסטורי מאלף * היום בחנויות חינם
בלעדי: ניצול השואה שגדל כגוי וגילה את יהדותו
בקודש פנימה: אנשי הבית בשיחות מרגשות
מרן הגרמ"י שלזינגר: זה ההפסד הגדול שלנו
מרן הגרמ"צ ברגמן: מי שרצה להשתתף באשכבתיה דרבי

חינם! מגזין במה ישירות למייל

*מהווה הסכמה לקבלת דיוור. [ניתן לבטל בכל עת].

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75

כתבות מגזין

מחשבה והשקפה

במת החינוך

כך נצליח לצאת מהגלות הפנימית שבתוכנו
דור של הסתר פנים

- הטבה מוגבלת בזמן לפרסום במגזין במה -

בארץ ובעולם

קבלת התורה באירופה
שנה לאסון: דפים של טוהר
כקריעת ים כינרת * סיפור מטלטל
קה אכסוף בכפר הנשיא
קרעסטיר: העיירה המנומנמת מתעוררת לחיים
א שבת און קערסטיר
טור פרידה קרוב – מהונגריה הרחוקה
המשך המסע באיטליה בדרכי אבות
הגאון הנסתר מרחוב האר"י

נבחרת הבמה

חסידות

רפואה בריאות

ד"ר פקטרוביץ: הבשורה על התרופה לקורונה
שמיעה לא סלקטיבית וראיה למרחקים
תיקון חצות שלי
נגיף אינו בעל בחירה
התרופה למוטציות
תופעה אדירת ממדים

עזרת נשים

רבי גדליה הוניגסברג: מעשה בנסיעה במונית
מרן הגר"ח קניבסקי: מה לומר לציבור שמתחיל יבמות
הגרי"ש אלישיב: מהרגע הראשון שהכרתי את ר' חיים...
מרן הגר"ח קניבסקי: בינתיים אפשר ללמוד שלושה דפים
מרן הגר"ח קניבסקי: על מי שורה רוח הקודש
תלמידי ישיבת "דרך חיים" נבחנו אצל הגר"י ברכץ...
כשמרן החזו"א בחן את מרן הגר"ח קניבסקי
ביקש ממרן הגר"ח קניבסקי: שהרב יברך יותר חזק
מה עושים: ה'שוויגער' לא מעריכה
מדוע מרן הגראי"ל שטינמן התהפך על משכבו
שוב חמותי התקשרה להזמין לשבת
אל תאשימו את עצמכם

גיליון השבוע:

לחצו לפתיחה והורדה

על הבמה

חדשות

מגזין במה אצלך במייל כל שבוע!

*מהווה הסכמה לקבלת דיוור [ניתן לבטל בכל עת].

מחשבה והשקפה

חינוך

חסידות

עזרת נשים

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן