עולם הישיבות – המשך הפרויקט הייחודי

סופר 'במה' עם המשך הסיקור המרתק על מפת עולם הישיבות הגדולות לקראת שנת תשפ"ג

 

 

הסיקור הייחודי שהחל בשבוע שעבר על עולם הישיבות הגדולות לקראת שנה"ל תשפ"ג, עורר ענין רב ותגובות רבות. הרשימה הארוכה של עולם הישיבות, הנמשכת גם במגזין זה, ואשר הינה רק חלקית מכלל הישיבות ברחבי הארץ, מעידה יותר מכל על פריחת עולם התורה והישיבות בארץ ישראל, לפי חזונם של מרנן גדולי ישראל לאחר החורבן הגדול בשואה האיומה ועל המשך שרשרת הדורות כפי המסורה.

 

סלבודקה

 

ראשי הישיבה: מרן הגאון רבי דב לנדו שליט"א ומרן הגאון רבי משה הילל הירש שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: כ-450 בחורים. הישיבה מדגישה את הבנייה העצמית של הבחורים. אופי הישיבה מגוון בליטאים וחסידים מהארץ ומחו"ל.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-100 תלמידים.

 

קמניץ

 

ראשי הישיבה: בנו של מרן הגר"י שיינר זצוק"ל, הגאון רבי אברהם שיינר שליט"א, חתנו הגאון רבי יעקב קראוס שליט"א והגאון רבי ברוך בער ליבוביץ שליט"א, בנו של ראש הישיבה, הגאון הגדול רח"ש ליבוביץ זצוק"ל.

מספר התלמידים וסגנונה: כ-180 תלמידים. במהלך השנים למדו בישיבה בחורים ירושלמים בלבד וכיום לומדים בה בחורים ליטאיים.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-40 תלמידים.

 

קרית מלך

 

ראשי הישיבה: הגאון רבי שלמה קניבסקי שליט"א והגאון רבי יעקב קארפ  שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: כ-300 תלמידים. הישיבה נוסדה ע"י רה"י הגאון הגדול ר"ש קניבסקי שליט"א ועמדה כל השנים בנשיאות אביו, רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-60 תלמידים.

 

הנגב – שכר שכיר

 

ראשי הישיבה: הגאון הגדול רבי אריה לוי שליט"א והגאון רבי אפרים זאב גרבוז שליט"א

מספר התלמידים וסגנונה: כ-250 בחורים. הישיבה קרויה ע"ש ישיבת הנגב וע"ש חיבורו של מייסד הישיבה מרן הגאון רבי יששכר מאיר זצוק"ל.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-60 תלמידים.

 

באר יעקב

 

ראש הישיבה: הגאון רבי דוד יצחק שפירא שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: כ-250 תלמידים. הישיבה הקיימת זה כשבעים שנה הוקמה ע"י מרן הגרמ"ש שפירא זצוק"ל ומתאפיינת בדרך לימודו בדרך בית בריסק.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-50 תלמידים.

 

כנסת הגדולה (ר' הלל)

 

ראש הישיבה: הגאון רבי יצחק זאב זקס שליט"א, בנו של ראש הישיבה ומייסדה הגאון הגדול רבי הלל זקס זצוק"ל.

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-180 בחורים יחד עם כולל אברכים גדול המונה כ-150 אברכים מטובי בוגריה של הישיבה.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-40 תלמידים.

 

מאור יצחק – חמד

 

ראשי הישיבה: הגאון הגדול רבי ברוך ויסבקר שליט"א וחתנו הגאון רבי מנחם יעקובזון שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-280 תלמידים. שיטת הלימוד בישיבה הינה כבישיבת "בית מתתיהו", באווירה השלווה והפסטורלית במושב חמד.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-50 תלמידים.

 

רבינו חיים עוזר

 

ראש הישיבה: הגאון רבי מנחם צבי ברלין שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-180 בחורים. הישיבה מתייחדת באווירת לימוד נעלית בדרכה של ישיבת חברון.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-40 תלמידים.

 

כנסת יחזקאל

 

ראש הישיבה: הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: כ-300 תלמידים. הישיבה מעודדת כתיבת חדו"ת וחבורות וראש הישיבה נודע בהיכרותו האישית עם כל בני הישיבה.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-60 תלמידים.

 

ברכת יצחק – אור יהודה

 

ראש הישיבה: הגאון הגדול רבי אבינועם פוסטבסקי שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-150 בחורים. הישיבה הוקמה ע"י הגאון הגדול רבי יעקב פרידמן שליט"א, בשנת תשמ"ז. בהיכל הישיבה קיים כולל אברכים גדול ורבני הישיבה שליט"א עומדים בקשר אישי ורצוף עם התלמידים.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-40 תלמידים.

 

היכל יצחק (לנדא)

 

ראש  הישיבה: הגאון רבי  ישראל לנדא שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-380 בחורים, סגנון הישיבה הינו ייחודי ולמדני.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-70 תלמידים.

 

תורת זאב – סולובייצ'יק

 

ראש הישיבה: הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק שליט"א

מספר התלמידים וסגנונה: כ-300 בחורים. בישיבה ישנו שילוב של סגנון ישיבת פוניבז' בה למד ראש הישיבה ושל ישיבת חברון.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-60 תלמידים.

 

תפארת ישראל – דרוק

 

ראש הישיבה: הגאון רבי ישראל מאיר דרוק שליט"א

מספר התלמידים וסגנונה: כ-200 תלמידים. שיטת הלימוד היא כשיטת הלימוד של ראש ישיבת 'אור ישראל' בה למד ראש הישיבה, שיטה זו דומה לדרך הלימוד בישיבת פוניבז', אולם יש לה ייחודיות הניכרת בשיעורי ראש הישיבה.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ- 50 תלמידים.

 

גאון יעקב

 

ראש הישיבה: הגאון הגדול רבי זאב ברלין שליט"א

מספר התלמידים וסגנונה: כ-150 תלמידים. הישיבה שהוקמה ע"י רבן של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, נועדה להיות בית לבני עלייה, כאשר רבני הישיבה עומדים בקשר אישי עם כל אחד מבני הישיבה.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-30 תלמידים.

 

נר זרח – עוצם

 

ראשי הישיבה: הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין שליט"א והגאון רבי אליהו אליעזר ברורמן שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: כ-200 תלמידים. הישיבה מאפשרת לתלמידיה עליה מיוחדת בדרכי העליה בהיותה רחוקה משאון העיר.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-55 תלמידים.

 

הישיבה הגדולה עפולה (נחלת עפולה)

 

ראשי הישיבה: הגאון רבי רפאל מנחם בלום שליט"א והגאון רבי מרדכי לנג שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-270 תלמידים. שיטת הלימוד בישיבה הינה בשיטת "נחלת הלויים", כאשר מרבית צוות רבני הישיבה שליט"א נמנים על בוגריה.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-60 תלמידים.

 

ישיבת מן ההר

 

ראש הישיבה: הגאון רבי חיים מן ההר שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: כ-200 בחורים. הישיבה מתייחדת בשיטת הלימוד העצמאית של ראש הישיבה ובמיוחד בדיני ממונות.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-50 תלמידים.

 

יסודות התורה (לב)

 

ראש הישיבה: הגאון רבי צבי לב שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: 430 בחורים. סגנון הישיבה השוכנת כיום בקמוס פסטורלי בשכונת הדר יוסף בצפון ת"א, מתבטא באווירה מיוחדת ונדירה של שטייגען וירא"ש.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: 60 תלמידים.

 

בית מדרש גבוה (פינקל)

 

ראש הישיבה: הגאון רבי גרשון כאהן שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-260 בחורים. הישיבה הוקמה ע"י הגאון רבי שמואל פינקל שליט"א והגאון רבי גרשון כאהן שליט"א, בהכוונתו האישית של מרן הגרמ"ה הירש שליט"א, בדגש על שיעורים לא המוניים, התמסרות ויחס אישי של הצוות.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: 54 תלמידים.

 

חכמת שלמה – וינר

 

ראש הישיבה: הגאון רבי אהרן וינר שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: כ-250 תלמידים. ראש הישיבה הגר"א וינר שליט"א, הוא חתנו של מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי שליט"א וכתלמידו הוא מקנה בישיבה את סגנון 'עטרת ישראל' ו'חברון' בדרך הלימוד.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-50 תלמידים.

 

נחלת דן

 

ראש הישיבה: הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר שליט"א

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-130 בחורים. הישיבה נוסדה לאור הביקוש הרב מקרב ציבור הספרדים בני התורה לישיבות בסגנון הייחודי של ישיבת בימ"ד עליון, כאשר צוות הרבנים הוא רבני הישיבה בישיבת בימ"ד עליון.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-50 תלמידים.

 

נתיבות התורה – רובינשטיין

 

ראש הישיבה: הגאון רבי יוסף רובינשטיין שליט"א:

מספר התלמידים וסגנונה: כ-100 תלמידים. הישיבה מתמקדת בהספקים וסיומי מסכת ומיועדת לבחורים החפצים במקום לימוד לא המוני.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ-30 תלמידים.

 

בית הלוי

 

ראש הישיבה: הישיבה בראשות הגר"א עפג'ין שליט"א, ראש המוסדות. בראשות הישיבה משמשים הגרש"ש יחיא שליט"א והגר"ע חבה שליט"א.

מספר התלמידים וסגנונה: 250 בחורים. הישיבה הינה כסגנון הישיבות הגדולות הליטאיות המובחרות בדרך הלימוד ובאווירה הייחודית.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: 60 תלמידים.

 

משכן אשר

 

ראשי הישיבה: הגאון רבי יוחנן יעקובס שליט"א והגאון רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א

מספר התלמידים וסגנונה: הישיבה מונה כ-170 בחורים. דגש מיוחד מורגש בישיבה על לימוד העיון ברמה גבוהה.

מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה: כ–40 תלמידים.

 

 

 

 

ישיבת בית מאיר

 

ישיבת "בית מאיר" נוסדה באלול תשי"ח לאחר פטירת מדברנא דאומתיה מרן הגאון רבי מאיר קרליץ זצוק"ל, אחיו הבכור של מרנא החזון איש זי"ע, על שמו ולזכרו, ע"י חתנו מרן הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג זצוק"ל, מגדולי מעתיקי השמועה בדורות האחרונים, תלמידם המובהק של רבותינו מרן הגאון האדיר רבי שמעון שקאפ זי"ע ומרן הגאון האדיר רבי ירוחם ממיר זי"ע, כשעמו מכהן הגאון הגדול רבי ראובן פיין זצוק"ל, נכדו של רבי מאיר קרליץ זצוק"ל.

הישיבה נוסדה עם שישה תלמידים בהיכל ביהמ"ד לדרמן בשיכון חזון איש ושכנה בו עד לבנין היכל הישיבה ברחוב דבורה הנביאה ע"י הנדיב הר"ר יחיאל לדרמן.

באותן שנים קבע מרן הסטייפלער זי"ע את מקום תפילתו בהיכל הישיבה וכך המשיך במשך למעלה מעשרים שנה, אף היה מסדר קידושין לתלמידיה. כמנהל רוחני כיהן מרן הגאון רבי חיים שאול קרליץ זצוק"ל, לימים גאב"ד שארית ישראל.

בין ראשוני תלמידיה נמנים רבים מגדולי התורה והיראה, כהגאונים הגדולים, רבי נפתלי נוסבוים, רבי נתן הכהן קופשיץ, רבי יעקב מאיר זוננפלד, רבי יחיאל מיכל שטרן, רבי מאיר שמחה אויערבאך, רבי עמרם יעקב גשטטנר, כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, רבי עובדיה יונה, רבי משה ברוך פכטר, הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל ועוד, וכן הגה"צ רבי משה אריאל זצ"ל.

עם הקמתה עבר אליה בנו יחידו של ראש הישיבה זצוק"ל יבלח"ט הגאון הגדול רבי צבי שליט"א, שלאחר נישואיו בשנת תשכ"ד החל לכהן כמגיד שיעור בה, ומעמיד תלמידים לאלפים זה כשישים שנה. בסיון תשס"ב נלקח מרן רה"י הגר"ז זצוק"ל לישיבה של מעלה, ומאז ממשיך בגאון את מסורת התורה בנו רה"י הגאון הגדול ר"צ שליט"א.

כיום הישיבה מונה למעלה מ-400 בחורים מטובי עולם הישיבות השוכנים בקמפוס ענק ומפואר ברחוב דבורה הנביאה בני ברק.

בנוסף הישיבה עומדת לקראת השלמת בניין ענק שנבנה מאחורי בית המדרש גרינמן ובו 10 קומות, חדרי פנימייה, חדרי אוכל, חדרי שיעורים, אוצר הספרים הגדול בעולם.

הישיבה בשנים האחרונות הגיעה לפסגת עולם הישיבות והשנה שברה שיאים עם קבלת 130 בחורים חדשים לישיבה. 100 לשיעור א’ ו-30 בקשות לשיעורים אחרים.

הישיבה פותחת לזמן אלול כולל אברכים מופלגים לבני עלייה הרוצים להיות מחוברים לאווירת הישיבה ולראש הישיבה שליט"א.

 

 

צילום: שוקי לרר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן