החזו"א נתן לי דבר שלא נתן לאף אחד

מעשים מופלאים מרבן של ישראל שליט"א עם דודו ורבו המובהק מרן החזון איש זיע"א בימי בין הזמנים

 

לימוד עם מרן החזו"א בבין הזמנים

 

רבינו שליט"א סיפר לי, כי בצעירותו נסע יחד עם מרן החזון איש לצפת בחודש אב. החזו"א רצה ללמוד איתו ושאל אותו, "מה אתה רוצה ללמוד?"

אמר לי רבינו: "פחדתי לומר לו מסכת קשה, אז אמרתי מסכת תענית".

מרן החזו"א למד עם רבינו כמה ימים את מסכת תענית ואמר לו שאלות רבות על הגמרא ועל תוספות. חלק מהדברים שהחזו"א אמר, רבינו הדפיס בספר "שיח השדה" חלק ג' על מסכת תענית.

 

זכות להתחנך ע"י מרן החזו"א

 

סיפר לי רבינו שליט"א, "פעם החזו"א נתן לי דבר שהוא לא נתן לאף אחד. מה זה? מכה… מה קרה? פעם אחת הייתי אצלו יחד עם אמא, ואבא לא היה איתנו. החזו"א הרגיש אחריות עלי. הייתי ילד קטן ועשיתי מעשה שובבות. החזו"א אמר שזה פעם ראשונה שהוא עושה את זה".

"אחרי חמש דקות", הוסיף וסיפר לי רבינו, "ישבתי על רגליו של החזו"א. הוא אמר לאמא שלי: 'תראי איזה ילדים צדיקים, מקבלים סטירה וכבר אחרי חמש דקות יושבים על הרגליים'"…

רבינו הוסיף ואמר לי בחיוך שהחסידים עושים ענין מאוד גדול ממכה שמקבלים מהרב'ה.

עוד אמר לי רבינו, "מעצם המכה לא כל כך נבהלתי, כי הייתי רגיל לקבל לפעמים מאבא על מעשי שובבות. כשעושים שטויות צריך לחנך"…

 

החזו"א התפעל מהמעשה עם הרידב"ז

 

רבינו שליט"א אמר לי, פעם אחת כשהייתי עם החזו"א בצפת, היה שם זקן שהכיר את הרידב"ז, רבה של צפת. שאל אותו החזו"א, יש לך אולי סיפור על הרידב"ז?

אמר לו הקשיש: פעם אחת כשהרידב"ז היה צריך לדרוש בשבת שובה וכל ביהכ"נ היה מלא אנשים, הרידב"ז לא רצה להטריח את הציבור וקפץ מהחלון בצד המזרחי של ביהכ"נ כדי שלא להטריח את הציבור.

החזו"א מאוד נהנה מהמעשה הזה ולאחר מכן במשך היום כל מי שנכנס למרן החזו"א הוא סיפר לו את הסיפור הזה.

 

סירב לעבור לדירת אירוח אחרת

 

יהודי שגר בצפת, הרה"ג רבי אליעזר ליברמן, זכה לארח את רבינו שליט"א בדירתו בצפת במשך כמה שנים.

סיפר לי הרב ליברמן שפעם אחת ביקשו להחליף את הדירה שרבינו שליט"א התאכסן אצלו בדירה אחרת, בטענה שבדירה האחרת פחות חם ויש יותר אוויר. "שאלו אותי רשות", סיפר, "אם אני מוכן שרבינו יעבור למקום אחר, כי רבינו היה אצלי כמה שנים. אמרתי, אם לרבינו יותר טוב, ודאי שאני מסכים".

לאחר מכן באו לשאול את רבינו שליט"א רשות, אך רבינו סירב ואמר שאינו מסכים. "כתוב בחז"ל שאדם לא ישנה מאכסניה שלו, היות ואני רגיל להיות אצל רבי אליעזר, אפילו אם הדירה השניה יותר מאווררת אני לא מוכן".

 

לא נוסעים לנופש בשנת אבל

 

אמר לי רבינו שליט"א, שכאשר הרבנית אלישיב ע"ה נפטרה, רבינו לא הסכים באותה שנה לנסוע למנוחה ואמר: "לא נוסעים לנופש בשנת אבל".

 

החום מפריע עד שמתחילים ללמוד…

 

עוד סיפר לי רבי אליעזר ליברמן, כי באחת השנים שרבינו שליט"א בא לצפת הביאו מזגן חלון והתקינו באופן עצמאי.

התחילו להפעיל את המזגן והייתה תקלה. הביאו בעל מלאכה שיתקן. רבינו ראה שמטפלים במזגן ואמר: "כל החום מפריע עד שמתחילים ללמוד, אבל משעה שמתחילים און מליגט אען לערנען (כשכבר שקועים בלימוד) אין שום דבר שמפריע!"

 

מה עשה החזו"א בחום הכבד

 

שמעתי מהגאון רבי בן ציון פלדמן, שכאשר הם למדו בפוניבז', אני זוכר את התקופה הזאת, עוד לא היה מזגן בישיבה.

יום אחד היה מאוד מאוד חם והבחורים אמרו לא שייך ללמוד בכזה חום. הוא אמר לחברותא שלו, נלך לחזו"א ונראה מה הוא עושה בכזה יום. הם הלכו לביתו של מרן החזו"א וראו שהוא שקוע בלימוד ונעמדו על ידו.

בשלב מסוים החזו"א שם לב שעומדים לידו ושאל, מה רוצים? החברותא של רבי בן ציון פלדמן אמר למרן החזו"א, "באנו לראות איך אפשר ללמוד בכזה חום".

אמר להם החזו"א, "הכל עד שמתחילים ללמוד, כשמתחילים ללמוד לא שמים לב לכלום".

 

חום פולט חום

 

סיפר לי הרה"ג רבי מאיר מונק, בשם הגאון הגדול רבי משה דייטש זצ"ל (יבלחט"א רבינו שליט"א התבטא עליו פעם שהחזו"א אמר עליו שמתי שיעשו סנהדרין הוא יהיה אחד מהסנהדרין, ואמר רבינו שליט"א שהוא היה הבחור הכי טוב בישיבה. הוא התגורר בבניין של כולל חזו"א והיה מתמיד עצום ונורא), שמרן החזו"א אמר לו: "כל החום מפריע לי עד שמתחיל ללמוד, אחרי שמתחיל ללמוד הבלא מפיק הבלא (כפי המובא בגמרא בשבת, חום פולט חום)". החום של הלימוד דוחה את החום.

צילום תמונה: שוקי לרר

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן