על מה הזדעק רבן של ישראל שליט"א

מעשים מופלאים בגנות המחלוקת והרדיפה אחר השלום עם תחילת ימי האבלות על בית המקדש שחרב בעוון שנאת חינם.

אמר לי הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א:

אני מתבונן על אבי מורי שליט"א, כל ימי חייו שיהיה בריא עמו"ש, בורח ומתרחק שלא תהיה שום מתיחות עם אף אחד ושלא תהיה שום מריבה עם אף אחד. תמיד דואג רבינו שליט"א גם אם מתעורר משהו הכי קטן, מיד להשתיק את הכל.

תמיד כשנכנסים לומר לרבינו שליט"א דבר מה וגם כאשר הרבנית ע"ה הייתה שואלת על דברים מסוימים של ויכוחים מה לעשות, רבינו שליט"א כסדר תמיד משתיק ואומר: "לא להתערב", ומיד מסדר הכל שלא יהיה שום רושם של מתיחות או מריבה חלילה.

 

"רק לשתוק!"

 

לפני עשרות רבות של שנים הייתה איזו רגישות בנושא מסוים שנגע לכבוד התורה. יהודי נכבד ונמרץ הגיע לרבינו שליט"א והפציר: רבינו יתן לי רשות, אני יכול לטפל בזה ביד קשה וכל הסיפור מיד יסתיים.

רבינו שליט"א הזדעק: "חלילה וחס! חלילה וחס! אתה לא תעשה מריבות בינינו, אתה לא תעשה שום דבר, רק לשתוק! רק לשתוק!"

מחאה על ביזוי גדול הדור

 

אירע סיפור עם תלמיד חכם שהיה בקשר טוב מאוד עם רבינו שליט"א ורבינו שליט"א שמע ממנו מילת זלזול רח"ל על קדוש ישראל מרן הגרא"מ שך זצוק"ל.

רבינו שליט"א לא יכל לעצור בעד נפשו, לקח פתק וכתב: "לכבוד פלוני, חששתי מהגמרא בבבא מציעא פ"ד ע"ב כמה חמור מי ששומע זלזול בת"ח ואינו מוחה, והיות ואנחנו כבר מכירים את הרב שך מבחרותנו בישיבה בלומז'א שכל מעשיו לשם שמים, לכן ראיתי חובה להעיר על כך".

 

יותר 'חכמים'…

 

בפרשייה ציבורית שהיו מעורבים בה מרן הסטייפלער זצוק"ל ומרן הגרא"מ שך זצוק"ל, הגיע יהודי נכבד לרבינו שליט"א והערה בפיו.

אמר לו רבינו שליט"א, "אתה חושב שאת כל הגאונות שלך לא חשבו אבא שלי והרב שך?!"…

 

לא יכול להתרכז בתפילה מרוב צער

 

יהודי שפך את ליבו לפני רבינו שליט"א על צער שעושים לו. רבינו שמע הכל. היה זה לפני תפילת מנחה. לאחר התפילה הבחין הגאון רבי יצחק שאול שליט"א שרבינו שליט"א מתפלל שוב תפילת שמונה עשרה.

לאחר התפילה שאל רבי יצחק שאול את רבינו, מדוע התפלל שוב שמונה עשרה?

אמר רבינו שליט"א: בפעם הראשונה של שמונה עשרה לא יכולתי להתרכז כלום מרוב הצער שהיה לי לשמוע מאותו אדם מה שעובר עליו. לא יכולתי להתרכז בתפילה ולכן התפללתי שוב.

להלכה כמובן דבר זה אינו נוגע לכל אחד.

בורח מן הכבוד

עוד סיפר לי רבי יצחק שאול שליט"א: אין לך מושג כמה אבא אינו עושה עסק מעצמו כל חייו. במשך שנים, אי אפשר לפרט, היו כל מיני דברים, מעולם לא שמענו ממנו כלום, אם נפגע ממישהו או כל דבר אחר, מעולם לא דיבר מילה, מעולם לא הראה שנעלב או נפגע ממישהו.

כמובן, אוי ואבוי אם היה מגלה שמישהו עושה 'עסק' סביבו, כל דבר היה משתיק ולא עושה עסק משום דבר.

 

"שווג שווג שווג!"

 

באחת השנים כשהייתי אצל רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, נכנס יהודי ת"ח לשכנעו עד כמה חשוב לפרסם איזה דבר שיכול מאוד מאוד להועיל לכבוד התורה בכללות ולרבינו הגראי"ל בפרט, בנושא ציבורי מסוים.

הלה הפציר ברבינו שוב ושוב וניסה כיוונים מכיוונים שונים. לאחר שרבינו התנגד לכך מספר פעמים, הרים לפתע את קולו ממרום גילו המופלג וזעק: "שווג שווג שווג!" (לשתוק, לשתוק, לשתוק!)

זה המורשת שהנחילו ומנחילים לנו לדורות רבותינו זצוק"ל ויבלחט"א.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן