מודעת השבת אבידה שניסח מרן שר התורה

 הסוד שגילה רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בזקנותו: מה נותן לי כח * מעשים מופלאים מעוררים ומחזקים

 

 

 

 

בריה חדשה

 

סיפר לי חתנו של רבינו שליט"א, הגאון רבי דוד אפשטיין שליט"א, מראשי ישיבת "תורה בתפארתה":

גיסו של רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, הגאון רבי שמחה לוין זצ"ל, בא לבקר את רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בערוב ימיו. מרן זצוק"ל כבר היה בחולשה גדולה מאוד. הבחין הגר"ש לוין ברבינו לומד כדרכו עם כל ההתלהבות ועם הניגון הידוע. הוא פנה לרבינו ושאל: היתכן כדבר הזה, רבינו כה חלש ואיך זה כשרבינו מגיע ללימוד הרי הוא נעשה כבריה חדשה? מה הפשט בזה?

אמר לו רבינו זצוק"ל: "אספר לך. בזמנו, כשבאתי להיבחן אצל הגאון רבי אליהו ראם זצ"ל, הוא שכב במיטה, היה חלש וזקן, ואמר לי: 'אין לי כח עכשיו לבחון'. שאלתי אותו, אם אוכל לומר לו שטיקל תורה? אמר לי, 'אתה יכול'.

"התחלתי לומר ורבי אליהו ראם החל להתווכח ולהתפלפל ולהביא ראיה מפה ומפה. אחרי שסיים להתפלפל, אמר לי שעכשיו הוא יכול לבחון אותי.

"שאלתי אותו, מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר? אמר רבי אל'ה: דוד המלך אומר בתהילים 'אמרתך חייתני', עד הלימוד באמת אין לי כח. איך שהתחלת לדבר איתי בלימוד, קיבלתי כח!'"

אמר רבינו הגרי"ש אלישיב לרבי שמחה לוין: "אני באמת חלש מאוד, זה הכל עד שאני מתחיל ללמוד, כשמתחיל ללמוד – התורה נותנת חיות חדשה!"

 

מדוע 'קהילות יעקב' נכתב בלשון קלה להבנה

 

עוד סיפר לי הגאון רבי דוד אפשטיין שליט"א:

בין האירוסין לחתונה שלי נפטר מרן הסטייפלער זיע"א. באתי לנחם, אמרו, "החתן הגיע", הייתי חתן טרי של רבינו שליט"א והושיבו אותי על יד רבינו.

ישבו שם שלושה מגדולי ראשי הישיבות, מרן הגרמ"ש שפירא זצוק"ל, ראש ישיבת באר יעקב, מרן הגרב"ש שניאורסון זצוק"ל, ראש ישיבת טשיעבין ויבלחט"א מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א, ראש ישיבת עטרת ישראל. הם ישבו ודיברו בשבח מרן הסטייפלער זצוק"ל, על הספרים שלו, 'קהילות יעקב', כיצד טרח ויגע לכתוב בלשון הכי קלה שיכולה להיות כדי שכל אחד יבין מה שכותב.

סיפר רבי דוד אפשטיין שליט"א: רבינו שליט"א אמר להם, "אומר לכם את הסיבה שאבא אמר לי למה כתב כל כך קל. אבא אמר, 'יש ספרים שיש להם 'שפראך' קשה, אנשים מעיינים בספר ומשקיעים את הכח להבין מה מתכוון המחבר. מרוב שהם מרוכזים ומשקיעים את הכח מה מתכוון המחבר להגיד, הם לא מספיקים להעיר על דבריו האם הוא צודק או לא. אני רציתי שהספר יהיה כל כך קל שלא יצטרכו להעמיק מה התכוונתי, כי יבינו, אלא ישקיעו להבין האם מה שכתבתי נכון או לא, אם יש מה להעיר על דבריי'".

 

כך לימד רבינו לבנו את המשנה המורכבת ביותר

 

רבינו שליט"א למד עם כל ילדיו שישה סדרי משנה ואת כל הש"ס. כשהגיע ללימוד המשנה האחרונה במסכת קינים עם בנו הגאון רבי יצחק שאול שליט"א, בהיותו ילד, ביקש לשמור לכך זמן מיוחד.

זו הרי משנה מאוד מורכבת עם חשבונות מרובים, כיצד יכולה האישה להגיע למספר עצום של קינים מספק, מה התכוונה ומה אמרה, רבינו שליט"א רצה להסביר לו שיוכל להבין בצורה ברורה.

בכל יום למד רבינו שליט"א עם בנו בביתו, אך הפעם ללימוד המשנה המורכבת המתין רבינו שליט"א לשבת ולקח עמו את בנו ל'טיול' ארוך, עלה איתו את רחוב רשב"ם ועבר לרחוב נוסף כאשר תוך כדי ההליכה מסביר לו רבינו את כל המשנה לפרטי פרטים, בסבלנות עצומה, עד שראה שאכן הבין את המשנה היטב.

במאמר מוסגר ראוי לציין, פעמים רבות התפעלו ילדיו של רבינו שליט"א מהסבלנות העצומה של רבינו שסדרי הלימוד שלו כה יקרים בעיניו וכל התורה כולה פרוסה בפניו, הקדיש זמן יקר מאוד להסביר כל דבר מילה במילה עד שראה שבניו מבינים הכל.

 

שליטה עצומה בכל אורחות החיים לפי השו"ע

 

עוד סיפר לי הגר"ד אפשטיין שליט"א, אני זוכר את המקרה הזה כביכול אירע עתה.

לקראת סוף סעודת שבת הגיע שליח מביתו של מרן הסטייפלער לומר לרבינו שליט"א שהמצב מאוד מאוד קשה וכדאי שיזדרז להגיע. כולם החלו לרוץ בבהילות. רבינו שליט"א, בשיא יישוב הדעת, אמר: 'רגע, עוד לא אכלנו את הקומפוט'. אצל רבינו סעודת שבת, עונג שבת, זה הלכה ולא זזים מההלכה בכל מצב. צריך לסיים סעודת שבת. הביאו מיד, רבינו אמר ברכת המזון והלך במהירות לבית אביו. בדיוק כשהגיע החלה יציאת הנשמה.

כאשר הרופא אמר שמרן הסטייפלער השיב את נשמתו, לא עבר שבריר שניה ורבינו שליט"א סובב את הראש ואמר, 'אין מסתכלין בפני המת'. לאחר מכן, במשך כל השבת רבינו כביכול התנתק מהאסון הנורא, ומיד כשיצאה שבת פרץ רבינו שליט"א בבכיה נוראה.

עוד סיפר הגר"ד אפשטיין שליט"א, שכאשר הרבנית ע"ה חשה לא בטוב בשבת חול המועד סוכות והגיעו כוחות הצלה, רבינו שליט"א אחז באמצע לימוד שולחן ערוך בסדרי לימודיו. בכל העת שטיפלו בה המשיך רבינו ולמד שו"ע. מיד כאשר סיפרו לרבינו שהרבנית נפטרה, ניגש לארון הספרים, החזיר את שו"ע חושן משפט והוציא שו"ע יורה דעה הלכות אבלות והסיפור חזר על עצמו. במשך כל השבת רבינו לא בכה, אולם איך שיצאה השבת בכה רבינו בבכי נורא.

המעשים הנוראיים הללו מגלים בפנינו על השליטה העצומה של השולחן ערוך בכל אורחות חייו של רבינו שליט"א. הכל-הכל, כולל רגשות נוראיים, מתנהל אצל רבינו אך ורק לפי השו"ע.

 

המכתב שנשלח בטעות להסטייפלער

 

רבינו שליט"א סיפר לי סיפור נפלא: הדוור הביא בטעות לאביו, מרן הסטייפלער זיע"א, מכתב שמוען לרבינו שליט"א. כפי הנראה הדוור התבלבל בשם המשפחה בתיבת הדואר.

"אבא", סיפר רבינו שליט"א, "הביא לי את המכתב שאני אענה, כי הוא נשלח אלי".

במכתב שאל השולח באיזה אחרונים ללמוד בישיבה.

"לאחר זמן אבא שאל אותי מה ענית לו, אמרתי שלא עניתי. אמר לי אבא, תכתוב לו 'חידושי רבי עקיבא אייגר'".

 

 

"מאן דאשכח גלימא"

 

מעשה יפה לסיום:

סיפר לי הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א, בהיותו ילד נאבד לו פעם סוודר וביקש מרבינו שליט"א לנסח לו מודעת השבת אבידה.

רבינו שליט"א אשר כל לשונו ושיגו לשון לימודים, כתב בזה הלשון: האי מאן דאשכח גלימא דעמרא דמקרי סוודר בלע"ז ייתי לגבי דידי, ורשם את השם והכתובת…

 

 

 

 

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

בורו פארק פינת ישראל

בשכונות החרדיות בארה"ב שורר שקט מתוח, בבורו פארק כבר הקימו כיתת כוננות לכל תרחיש ומחוץ לשכונות תושבים חוששים לשוטט באין מפריע * ויש גם גילויי

הרב נויגרשל: האחדות המפרידה

אפקט העדר

בשבועות האחרונים רבים מאיתנו חוזרים לשגרה ואפילו הדולר ירד בצורה משמעותית, מה קרה? האם אנחנו יודעים כיום איך תסתיים המלחמה בע"ה והאם היא תתפתח למקומות

עשיו וישמעאל – מה בין הנאצים והחמאס

ההסברה הרשמית של מדינת ישראל מנסה ליצור משוואה בין מפלצות החמאס, שגילו פרצופם המכוער בהשתוללות צמאת הדם שביצעו בשמחת תורה שנה זו, לבין הגרמנים הנאצים

מבט על הפרשה: כסף השדה קח ממני

אברהם אבינו מבקש לקבור את שרה בחברון. לשם כך פונה הוא לבני חת המתגוררים במקום ומבקש את הסכמתם למהלך. הללו מסכימים לאלתר לבקשתו ואף מתארים

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן