הסטייפלער הופתע ברכבת בדרכו לפגישה

מעשה מופלא סיפר רבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א:

כאשר אביו, מרן הסטייפלער זיע"א, היה בחור בביאליסטוק, הוציא את חיבורו הראשון "שערי תבונה". לימים חיבור זה הודפס מחדש על ידי נכדו, בן רבינו, הגאון רבי אברהם ישעיהו שליט"א.

מרן החזו"א זיע"א מאוד התפעל מהספר ואמר שיבררו אם הבחור שחיברו עדיין לא התחתן, אם לא – הוא מתאים לאחות שלנו.

ביררו ומצאו שהוא עדיין בחור. שלח החזו"א להציע את אחותו ונקבעה פגישה באכסניה הסמוכה לוילנא.

אמר רבינו שליט"א: אבא הייתה דרכו ללמוד ברציפות 36 שעות: יום, לילה, יום ולאחר מכן היה ישן לילה שלם ושוב חוזר על עצמו דבר זה.

ערך הסטייפלער חשבון, אני צריך לנסוע ברכבת אחר הצהרים לפגישה, ברכבת אוכל לישון. החליט ללמוד יום, לילה, יום ועוד לילה.

עלה הסטייפלער לרכבת וראה שהספסלים מרופדים. משכך פחד מרן הסטייפלער שמא המושבים עשויים שעטנז ועמד כל הדרך.

כאשר הגיע לאכסניה היכן שנקבעה הפגישה, לשם היו אמורים להגיע המדוברת ואחיה הגדול רבי מאיר קרליץ, הבחין רבינו הסטייפלער שהם עדיין לא באו וחשב שהעיכוב יארך עוד כמה דקות. בינתיים עיניו נעצמו, אחרי לימוד של 55 שעות ברציפות! הסטייפלער בירך המפיל ובטרם הספיק להירדם הבחין שרבי מאיר הגיע עם אחותו ולא ידע מה לעשות.

הסטייפלער הקדוש רימז להם על כך, ויש אומרים שאף הייתה זו הצעתו של רבי מאיר קרליץ – שינום מעט כדי שהברכה לא תהא לבטלה ויקום כעבור מספר דקות.

על ההקלה הזאת הסכים הסטייפלער לכבודה של המדוברת שהייתה בחורה יתומה ולכבודו של האח הגדול רבי מאיר קרליץ, שבא עמה ללוותה, מאחר והייתה יתומה.

לאחר מכן, בפגישה, מרן הסטייפלער לא שמע כל כך טוב והתאמץ לשמוע, יחד עם עייפותו הגוברת. הבחורה לא הבינה מה קורה כאן. כאשר שמע החזו"א מדוע היה הסטייפלער כל כך עייף, אמר לה: הוא לא שומע טוב, אבל כולם ישמעו עליו וישמעו אליו.

כמובן שהיא שמעה בקול אחיה מרן החזו"א זיע"א וההמשך ידוע, היא זכתה להיות אשת חבר למרן הסטייפלער זיע"א שהאיר והנהיג את העולם כולו ואמא של מלכות ליבלחט"א רבן של ישראל שליט"א, אשר מכל העולם משחרים לפתחו וצועדים לאורו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן