יותר קשה לשתוק מאשר להישרף באש

"וארט עצום ונפלא אומר רבן של ישראל שליט"א מדי שנה על שולחן השבת בפרשת וארא", מספר הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א, רבה של קהילת 'שונה הלכות' בבני ברק, נכדו חביבו של רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א.

"כתוב שבעשרת המכות הצפרדעים מסרו נפשם ונכנסו לתוך התנורים, עד כדי כך שחנניה מישאל ועזריה למדו קל וחומר מהצפרדעים. את המושג של מסירות נפש לומדים מהצפרדעים.

"מצד שני כתוב שמשליכים את הנבילות והטריפות לכלבים בשכר שחרצו את לשונם בזמן מכת בכורות.

"שואל רבינו שליט"א מדי שנה: אני לא מבין, הצפרדעים מסרו את נפשם ונכנסו לתנור בוער, לתוך האש, אך לא כתוב שצריך לתת להם משהו בשכר זה, ואילו לכלבים שבסך הכל חרצו את לשונם ולא נכנסו לתוך אש בוערת, עד היום יש מצוה לתת להם את הנבילות והטריפות! מה ההסבר בזה?

"רואים מכאן", אומר רבינו שליט"א, "שיותר קשה לשתוק מאשר להישרף באש! לכן הכלבים ששתקו מקבלים שכר עד היום הזה".

 

***

 

"דבר נוסף רבינו שליט"א מזכיר מדי שנה בשולחן שבת בשם אביו מרן הסטייפלער זיע"א.

"הרי כל דבר שחז"ל לימדו אותנו מבעלי חיים נועד ללמד אותנו, התורה לא כותבת מוסר לכלבים…

"רש"י כותב שבמכת צפרדעים הייתה צפרדע אחת גדולה, המצרים הכו אותה והייתה מתזת נחילים – נחילים של צפרדעים. שאל הסטייפלער, מדוע המצרים המשיכו להכות אותה והרי הם ראו שככל שהם מכים אותה יוצאים עוד ועוד נחילים של צפרדעים!

"אמר רבינו הסטייפלער, כך זה מידת הכעס, נגד השכל. השכל אומר לא, אך מידת הכעס אומרת תמשיך ותמשיך… אדם שאינו מתגבר על עצמו, מידת הכעס גוברת על השכל".

 

***

 

מוסיף הגר"ג הוניגסברג שליט"א בדבריו המיוחדים למגזין 'במה':

אמר לי פעם הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א, רעיון נפלא. מדוע עד היום נותנים שכר לכלבים על כך שהאלטער של האלטער של האלטער שלו במצרים חרץ פעם את לשונו? וכי הכלב שעובר עתה לידי חרץ את לשונו?!

אלא התורה רוצה ללמד אותנו שנראה מה כוחו של מעשה טוב. לכלב שאין לו שום בחירה התורה משלמת לו עד היום בגלל שהאלטער של האלטער שלו שתק, על אחת כמה וכמה אנחנו, נזר הבריאה ובעלי הבחירה, התורה מלמדת אותנו שכאשר אנחנו עושים מעשה טוב מידה טובה מרובה, עד כמה הדבר יכול להשפיע לדורי דורות!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן