הרחוב שביקש לקרוא מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א

בפרשה זו שאנו עוסקים ועובדים להיות מתלמידיו של אברהם אבינו ולזכות לעין טובה, נצטט את המעשה המופלא שהיה אהוב על רבותינו:

הצדיק רבי שלמה כהן, מתלמידי מרן החזו"א, היה לו בית דפוס ברחוב רבי טרפון בב"ב. בזמנים ההם שכל ב"ב הייתה כפר קטן, גם דפוס אחד היה די והותר.

באחד הימים קם רבי שלמה כהן וראה שמולו פתח יהודי דפוס מתחרה. לאחר שבדק את ההלכות וראה שאינו יכול למנוע זאת בעדו, לא רק שלא נלחם בו ולא רק שלא הקפיד עליו, אלא הלך אליו ושאל אותו אם הוא מכיר היטב את רזי המקצוע. כשרבי שלמה ראה שאינו בקי כ"כ ברזי המקצוע, אמר לו: את הנייר תקנה במקום פלוני, כי במקום אחר אפשר לרמות אותך. את הדיו תקנה במקום אלמוני…

הגיעו הדברים עד כדי כך – באותם הימים הדבר החשוב ביותר היו האותיות העשויות עופרת, באחד הימים הגיע בעל הדפוס המתחרה וביקש לשאול את האותיות ורבי שלמה נתן לו אותם בשמחה.

שאלו אותו מבני משפחתו, עד כדי כך?! אנחנו עוד יכולים להבין שאתה לא נלחם בו, אנחנו עוד מבינים שאתה עוזר לו, אבל להשאיל לו את האותיות?

אמר להם רבי שלמה, אם מעיקר הדין איני יכול למנוע בעדו לפתוח את הדפוס, זה סימן שהוא לא יוריד לי מפרנסתי כמלא נימא, ואם כן, הלא צריך להיות לי הכרת הטוב גדולה אליו, מפני שאם עד היום הייתי אני לבדי צריך לשרת את כל תושבי ב"ב, כעת יש לי עוזר שיעזור לי בזה ומפרנסתי לא תגרע, אני יוכל עכשיו ללמוד יותר זמן תורה, וכי לא מגיע לו שאשאיל לו את האותיות?!

והראה להם רבי שלמה מה שכתב החזו"א בספרו אמונה ובטחון פ"ב: "לא יחת אם רעהו פותח חנות, ישתדל עוד לעזור לרעהו לתקנו בעצה טובה לעשות עבורו ולשקוד על תקנתו, וכמה מן הקדושה מוסיף בעולם לראות איש עושה חסד עם המתעתד להתחרות עמו ומוסיף תהלה ליראיו ית' אשריו ואשרי דורו".

אמר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א: בעוד כמה שנים שני הדפוסים האלו יהיו דבר שעבר עליו הקלח, אבל את הצדיק רבי שלמה כהן כולם יזכרו לעד, בזכות מה? בזכות שהתגבר על מידותיו הטבעיות וחשב איך להיטיב עם המתחרה שלו.

ויש בזה מוסר השכל גדול: לפעמים אדם יכול לערוך מלחמה עקובה מדם עם המתחרה שלו משום שהוא חושב שהוא לוקח לו את פרנסתו, מלבד כך שעפ"י דברי החזו"א הדבר גובל בחוסר אמונה וביטחון מוחלט, הרי תביט על מה הוויכוח: בעוד מספר שנים כל אחד יתבגר וכבר לא יהיה לו צורך בחנותו, רק אם יוותר יישאר בידיו מעשה הוויתור לנצח.

מרן הגר"י זלברשטיין שליט"א ראה באדם זה סמל ודוגמא ולכן קרא על שמו רחוב בשכונתו, שכונת רמת אלחנן.

 

צילום: שוקי לרר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן