נגיף הקורונה: בין ארץ ישראל לעולם כולו

ד"ר פקטורוביץ: במגיפת הקורונה אני זוכה לטפל בחולים מכל העולם באופנים וירטואליים, כאשר בכל המדינות השונות, כדוגמת ארה"ב וחלק מארצות אירופה רואים חורבן ממש ואילו כאן בארץ הקודש "עיני ד' אלוקיך בה" חיים במציאות של ניסים ונפלאות

בפרשתינו, אחרי זעזוע של מות קדושים, הקב"ה פותח באמירה רכה ומקרב אותנו עוד צעד כבר לאחר מחצית ימי הספירה ומזכיר שם שמובא בתפילה הנאמרת ברוב הקהילות בסדר ספירת העומר, שכל המטרה של התקופה הזו "כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל מזוהמתם", "זוהמתם" תרתי משמע, להתנקות בגשמיות וברוחניות מחולאים והמרעין בישין.

אין להפריד בין גוף לנפש של היהודי והניסים והנפלאות שזכינו וזוכים לראות בתקופה הזאת והרי כל מטרתם היא לטהר אותנו.

הנה לדוגמה במגיפת הקורונה, אני זוכה לטפל בחולים מכל העולם באופנים וירטואליים, כאשר בכל המדינות השונות, כדוגמת ארצות הברית וחלק מארצות אירופה רואים חורבן ממש ואילו כאן בארץ הקודש "עיני ד' אלוקיך בה" חיים במציאות של ניסים ונפלאות ממש. ניכר בבירור עד כמה הבורא יתברך שמו הבדיל את ארץ הקודש מכל העולם כולו לטובה באופן פלאי וזוכים לראות את עצמינו בסייעתא דשמיא עצומה יוצאים ביד רמה.

***

השבוע, עם כאב שאי אפשר לתארו טיפלתי בילד שלוקה במחלה מהקשות ביותר בעולם. לצורך הטיפול בו והקלה על סבלו מן ההכרח היה לאשפזו לתקופת מה, אך אביו לא הצליח לקבל את מרות הרופאים ואף של רבו המובהק וסירב לאשפוזו.

הסיבות לכך רבות וכמובן לא ניתן לדון ח"ו הורה שעומד מול סבלו של הילד, אך דבר אחד ברור: ציווי התורה הקדושה במצב הנתון היה אכן להתקבל לבית הרפואה בדחיפות והדין שכל העיר מחויבת לחלל יום שבת קודש על ספק חיי שעה וכן ההלכה של "אוכל נפש" שחייבים להעניק אף לחולה סופני היה כאן בבירור.

אז כיצד קורה שאין אנו מסוגלים לשמוע לקול התורה שהוא-הוא קול רבותינו בכל דור ודור?

את התשובה הכואבת והכנה ניתן למצוא ב"קדושת לוי" בפרשה הקודמת שמסביר שחטאם של בניו הקדושים של אהרן היה בכך שרצו לדבוק בהקב"ה בלא אמצעי ההכרחי של משה רבינו ואהרן הכהן.

לכן מביא ה"קדושת לוי" כי מי שאינו מקבל דעת גדולי ישראל חס וחלילה, חייב מיתה, מתוך המציאות סדר העליה של העבודה בקודש של כל יהודי עד שמגיעה עד כיסא הכבוד.

כדי לחנך לכך את עצמינו ואת אחינו עלינו ללמוד דרך האמירה הרכה מתוך אהבה, זו היא הדרך לצאת מכל הצרות וצרים ולזכות לעשות פסח שני בכל המובנים והרבדים.

כידוע בספרי הסוד, השבוע של הוד בספירת העומר הוא זמן שכל השערים פתוחים, בואו ננצל זאת ונזכה סוף סוף לישועה שלימה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן