שמירה מיוחדת לצדיקים

ראיתי מעשה מיוחד על צדיק שכל ימיו נזהר מאוד מאוד מלשון הרע באופן מיוחד. אם אירע וישבו על ידו אנשים והחלו לדבר לשון הרע, באופן אוטומטי היה נרדם. באמת. הקב"ה שמר עליו.

נזכרתי בסיפור הזה במעשה הבא שהייתי נוכח בו בשעת מעשה ובאוזניי שמעתי את הדברים:

לפני שנים רבות הגיע בשבת אל רבינו יהודי שהיה מגיע הרבה לדבר עמו בלימוד. הוא גר מחוץ לעיר ובאותה שבת שהה עם משפחתו בבני ברק. הוא בא לקידוש בשבת בבוקר לאחר הנץ בביתו של רבינו שליט"א.

לאחר הסעודה ניגש לרבנית ע"ה ושאל אם הוא יכול לבוא עם בני משפחתו לסעודה שלישית. אמרה לו הרבנית, אני צריכה לשאול את רבינו רשות. הייתי לבד בחדרו של רבינו ושמעתי שהרבנית נכנסה לחדר ושואלת: האורח שלנו שהיה כאן היום בבוקר שואל אם יכול לבוא עם המשפחה לסעודה שלישית.

אמר רבינו, "למה לא". אמרה הרבנית: בשולחן הוא ישב כאן עם אשתו והילדים וכל המשפחה. אמר לה רבינו שליט"א: "אין שום בעיה, אני לא רואה נשים!"

כאשר שמעתי את המשפט הנורא הזה, נזכרתי בדבר מאוד יפה ששמעתי מרבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל מספר פעמים: יהודי שהתגורר בכפר סבא סיפר לרבינו, שפעם נסע עם מרנא ה"חפץ חיים" בדרך בתוך עגלה. בחו"ל היו בפרשות דרכים מסוימות מציבים סימן של שתי וערב, מתוך מטרה שכל מי שעובר בפרשת הדרכים ישתחווה לזה.

ה"חפץ חיים" כבר היה בגיל זקנה והיה נרדם במהלך הנסיעה, כאשר במהלך המנוחה הראש מתנועע לעיתים, נופל ומתרומם, ובפרט אדם בגיל שיבה.

אותו יהודי פחד שלא יהיה חילול ד' חלילה בעת שיעברו בפרשת דרכים ולפתע ראשו של ה"חפץ חיים" עלול להישמט ולהתרומם, שלא ייראה ח"ו כביכול משתחווה לסימן זה, רח"ל, וניסה להתארגן שאם ראשו של ה"חפץ חיים" ינוע בפרשות הדרכים הוא יסתיר זאת בגופו בתכסיסים שונים.

סיפר אותו יהודי ירא שמים כי הם חלפו בנסיעה על פני המון פרשות דרכים ותמיד כאשר הגיעו לפני הסמל הנוצרי, ה"חפץ חיים" מתוך שינה הזדקף לפתע. רק לאחר שעברו את פרשת הדרכים נשמט ראשו שוב ונרדם.

 

***

 

רבינו שליט"א הביא את דברי חז"ל במדרש, שפרעה שאל את יעקב אבינו כמה ימי שני חייך. מדוע שאל שאלה כזאת?

התשובה היא: המשקוף של דלת הכניסה אל חדרו של פרעה היה נמוך, במטרה מכוונת. הציבו מול המשקוף עבודה זרה. כל הנכנס אל החדר היה חייב להתכופף בגלל נמיכות המשקוף וכך להשתחוות לע"ז, חלילה.

כשאברהם אבינו ע"ה הגיע אל פרעה היה נס, המשקוף התרומם, כדי שלא ישתחווה לע"ז.

כאשר הגיע עתה יעקב אבינו, שוב התרומם המשקוף. פרעה חשב שזה אברהם אבינו ולכן שאל כמה ימי שני חייך…

על כן השיב לו יעקב אבינו, מעט ורעים היו ימי שני חיי, מה שאני נראה כך אינו מפני שאני כה זקן, אני לא אברהם אבינו שהיה כאן, אלא יש סיבות אחרות לכך.

אמר רבינו שליט"א, אנו רואים שהקב"ה שומר על הצדיקים, כמו הסיפור עם ה"חפץ חיים" שמתוך שינה כאשר הגיע לפרשת דרכים הזדקף לפתע. יש לצדיקים שמירה מיוחדת.

הוסיף הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א, שכאשר אמו, הרבנית הצדקנית מרת בת שבע ע"ה, הייתה מגישה אוכל למרנא החזו"א זיע"א, אם החזו"א היה רואה שמישהו עיכב אותו מלאכול, אמר, "כנראה שלא צריך לאכול" ובכל פעם התברר שבמקרים אלו הייתה שאלה הלכתית על האוכל, פעם שכחו לעשר וכדו'. כך הקב"ה שמר את החזו"א שלא ייכשל באוכל שיש עליו שאלה.

 

***

 

בעניין זה סיפרה לי הרבנית ע"ה, כי יבלחט"א רבינו שליט"א המקפיד כל ימיו אופן מיוחד על ריבית זוכה לשמירה מיוחדת מן השמים. כך לדוגמה, יש לרבינו שליט"א חשבון בנק רק בבנק הדואר, כדי שלא תהיה בעיה של ריבית וכן הקפדות נוספות בענייני ריבית.

לפני שנים רבות התקיימה ברית ובעל הברית דאג לרכב שיביא את רבינו להיות סנדק. רבינו נכנס לאוטו ובעל הברית מנסה להניע את הרכב, ללא הצלחה.

בעל הברית השתומם ואמר לרבינו, זה אוטו חדש, עכשיו קנו אותו, למה הוא לא מניע, הרי באתי לכאן עם האוטו והוא נסע רגיל.

לא הייתה ברירה, הביאו רכב אחר. מיד כשיצא רבינו מהרכב החדש, הוא הניע, להפתעת הנוכחים.

אמרה לי הרבנית שהיא שאלה את בעל הברית מהיכן האוטו. הוא סיפר שהוא זכה לחזור בתשובה אבל אביו עדיין אינו שומר מצוות ופרנסתו מהלוואות מריבית ומכסף זה הוא קנה לו את הרכב…

אמרה הרבנית, עכשיו אני מבינה. בעלי כל כך מקפיד בהלכות ריבית, משמים שמרו אותו שלא ייסע ברכב שנקנה מכספי ריבית!

 

תענית דיבור? לא על חשבון האישה

 

לסיום, מעשה נפלא שסיפר לי הגאון רבי משה ברזם שליט"א:

אמו, הרבנית ברזם תחי', סיפרה לו שרבינו שליט"א כשהיה בחור נהג כל השנים לעשות תענית דיבור מראש השנה עד אחרי יום כיפור.

לאחר שהתחתן אמרה לרבינו שליט"א, אמו ע"ה, כי הדבר יכול להיות על חשבון האישה ולא כדאי לו לעשות זאת יותר. ואכן רבינו שמע לדברי אמו ומאז חדל ממנהג זה.

 

צילום: שוקי לרר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן