"כל המבקש חיים ארוכים ועושר וכבוד"

נכדו חביבו של רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א, בשורת מעשים מופלאים ממרן שליט"א בענייני כיבוד אב ואם * פרק ראשון

השבוע נעסוק בדברים שזכיתי לדבר עם רבינו שליט"א וגם מדברים שראיתי וכן בני הבית ראו והיינו המומים מכל מיני דקויות בנושא כיבוד אב ואם.

רבינו שליט"א ציטט לי היום תנא דבי אליהו הנמצא גם בספרו של מרן שליט"א בחיבור "ארחות חיים" להרא"ש הנמצא בספרו "שיח השדה", כשמביא בתחתית העמוד דברי חז"ל עם מקור לכל מילה, שהרא"ש כותב באות נ"ו בנושא כיבוד אב ואם: "וכבדם כפי יכולתך כל ימיהם". מרן שליט"א מביא תנא דבי אליהו הכותב: "כל המבקש ימים ושנים ועושר וכבוד וחיים ארוכים בעולם הזה ולעולם הבא חיים שאין להם סוף וקץ ותכלית יעשה את רצון אביו ואימו". לאחר מכן ציטט את הלשון: "ואין הקב"ה מבקש מן האדם רק שיכבד אביו ואימו". 

דבר שמאוד תפס את רבינו שליט"א ותמיד חוזר ומספר על כך בהתפעלות שכאשר סבתו מצד אמו (אמא של דודו ורבו המובהק מרן החזון איש זיע"א) התגוררה בבני ברק ומרן החזון איש גר בקרבתה, היה עולה מדי יום לביתה ומשוחח עמה בערך כמחצית השעה. ומה היה משוחח עם אמו? מה היה בקוסובה וכל מיני דברים…

מרן שליט"א אמר לי, "כשהייתי צעיר ורואה את זה לא הבנתי מה החזון איש לוקח את הזמן היקר שלו ומקדיש אותו לדבר עם אמא שלו לכאורה לדברים של מה בכך. אבל אחרי זה שגדלתי הבנתי, ידעתי מה זה המושג של כיבוד אב ואם, כזו מצוה גדולה, החזון איש ראה להקדיש לזה זמן לשוחח עם האמא.

סיפרתי את הדברים לרבינו מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל שהגיב בהתפעלות ואמר לי: "אתה מבין מה כתוב פה בסיפור? אתה יודע מה זה חצי שעה של החזון איש? זה סעיף קטן בחזון איש! לומדים מכאן מה זה המושג של כיבוד אב ואם, החזון איש הקדיש כל יום סעיף קטן בחזון איש בזמן שדיבר עם אמו בשביל מצוות כיבוד אם!".

***

מספר בנו של רבינו, הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א, "המושגים של אבא שלי בכיבוד אב ואם אי אפשר לתאר כלל".

מרן שליט"א אמר לי מספר פעמים: "את כל השמות של הילדים ואת כל השמות של הספרים שלי הכל שאלתי את ההורים, אבא ואמא. כשרצינו לקרא לילד שם או לספר שהוצאתי, שאלתי את ההורים ומה שהם אמרו זה מה שעשיתי".

מספר בנו הגאון רבי יצחק שאול, "לא הייתה פעם אחת שאבא יצא מהעיר לפני שהלך לבקש ברכה מאביו, מרן הסטייפלער".

עוד סיפר: "כל השנים כשהיינו כילדים רוצים משהו בבית, אם אבא אחז שלא צריך משהו מכל סיבה שלא תהא, כשהיינו מאוד מאוד רוצים משהו ולא יכולים להתאפק, היינו הולכים לסבא, להסטייפלער. כמובן לא כל דבר הסטייפלער היה מסכים אבל כאשר הסכים למה שביקשנו, או סבתא הסכימה והם אמרו לאבא, באותו רגע זה לא היה שאבא רצה משהו אבל אין ברירה משום שכך ביקשו אביו ואימו, אלא באותו הרגע זה היה נהפך לכתחילה, הוא ביטל דעתו לגמרי כביכול לא אמר משהו אחר כלל".

***

שמעתי ממרן שליט"א שכאשר אמו הייתה חיה, היה הולך לבקרה בביתה מדי יום. לאחר שנפטרה המשיך ללכת להסטייפלער יום יום עד יום פטירתו, אני זוכר זאת.

הוסיף בנו הגאון רבי יצחק שאול שליט"א: "אבא היה ממתין שסבא יסיים להתפלל שחרית והיה מקפל לו את התפילין. לא פעם שמעתי את סבא אומר לאבא, 'אני מחפש איזה מקום איפה ר' ישעיה מדבר על נושא פלוני' (מרן הסטייפלער היה קורא לגיסו מרן החזון איש "ר' ישעיה"). רבינו שליט"א היה הולך לארון, מוציא כרך של החזון איש ומביא לסבא.

***

דבר נוסף מעניין מאוד, על אף שהוא מפורסם, ראוי להביאו שוב:

רבי משה כהן היה שכן של הסטייפלער והא מספר את הסיפור הבא כפי שהוא עצמו ראה. יום אחד נכנסה אחת מנכדותיו של מרן הסטייפלער ואמרה: "לחיים כואב הגב". הסטייפלער חשב שלרבינו שליט"א כואב הגב. הוא נטל את המקל והלך לרבינו שליט"א לביתו. אמר לרבינו, "בוא תשכב במיטה". באופן נורמאלי, כשקורה דבר כזה האדם שואל מה קרה, כך באמצע היום… רבינו שליט"א לא אמר מילה ונשכב במיטה. הסטייפלער לקח שמן, מרח בגבו ואמר לרבינו שליט"א, "תשכב כך עד הבוקר ויעבור הכאב".

כשחזר לביתו התברר למרן הסטייפלער שהכוונה לבעל נכדתו, הגאון הגדול רבי חיים קלופט שליט"א, ראש ישיבת "קהילות יעקב".

הסטייפלער נורא צחק ואמר: "עוד חיים שלי עלול לשכב ככה עד הבוקר", הלך בחזרה לביתו ואמר לרבינו שליט"א: "אתה יכול לקום" ורבינו קם בלא אומר ודברים ובלא לשאול כלום.

עד היום רבינו שליט"א לא שאל מה אבא רצה ממני, למה אמר לשכב, למה רצה שמן, למה עד הבוקר.  דיברתי על כך עם רבינו שליט"א כמה פעמים, רבינו חייך מאוד ואמר: "לא זוכר, לא יודע"…

***

עוד דבר נפלא:

נערי בר מצווה המגיעים היום לשאול את רבינו שליט"א במה להתחזק, אומר רבינו, "תלמד את הש"ס", "תסיים את הש"ס". כל השנים כששאלוהו אמר, "לקבל כיבוד אב ואם".

שאלתי את מרן שליט"א מדוע דווקא את המצווה הזו אומר לנערים לקבל על עצמם?

אמר לי רבינו שליט"א שכתוב בירושלמי בדף כ"ב ע"ב במשנה, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו, הירושלמי אומר אמר רבי יוסי, מה זו מצווה אחת, כגון כיבוד אב ואם. זו המצווה אחת שהמשנה מתכוונת.

מרן שליט"א כתב בגיליון, מה המיוחד במצווה זו, שאת המצווה הזו אפשר לקיים כל הזמן, מה שאין כן שאר מצוות שהן באות מזמן לזמן. כך כתב בשם אביו מרן הסטייפלער זצוק"ל.

עוד אמר לי רבינו שליט"א מספר פעמים: "מצוות כיבוד אב ואם אפשר לראות גם היום בזמנינו, כמו שהבן מתנהג עם האבא כך הבנים שלו יתנהגו אתו".

***

מרן הסטייפלער זיע"א נפטר בליל שבת, עד אחרי הבדלה רבינו שליט"א לא הוריד דמעה, הרי בשבת אסור לבכות. מיד כשסיים הבדלה אמר: "אי אפשר להאמין!" (שאבא לא פה) ופרץ בכזה בכי שהקירות רעדו. לאחר מכן נשאר לישון ברשב"ם 10, את המשכו של הסיפור אני יודע מתוך הבית, מהגאון רבי משה ברזם שליט"א שאמר לי: "כל הלילה איזה בכיות היו שם עד הבוקר! היה נראה רגע אחד שנהיה שקט ומיד שוב פרץ רבינו שליט"א בבכיות נוראיות. זה היה ממש כמו גלי הים הבאים ומתפרצים שוב ושוב, כך עד הבוקר". הלוויה התקיימה בבוקר.

הוסיף לי הגאון רבי משה שליט"א, כי אחרי שאמו של רבינו שליט"א נפטרה, בכה רבינו כילד הבוכה על אמו. הכל חלק מכיבוד אב ואם המופלג שהיה לרבינו שליט"א.

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

'סגולות' לפרנסה

  בפרשתנו אנו לומדים על ירידת המן. דור המדבר לא היו צריכים להשתתף בהרצאות בנושאי אמונה וביטחון בכל הנוגע לפרנסה. היה ברור ומוחשי כל כך

אמנות ההתבוננות

יציאת מצרים היתה תלויה במשה רבנו. מרגע שנולד הוכן להנהיג את העם. ברגע היוולדו, כבר אז התמלא הבית אורה, ועל כן נאמר, "ותראהו כי טוב",

לאור באור החיים

תולדות הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ זי"ע מתוך הספה"ק 'סידורו של שבת' מהדורת 'פאר מקדושים' הנמצא על מכבש הדפוס ועומד לראות אור בימים הקרובים * יריעה

בין כך ובין כך אתם קרויים בנים!

מיד אחרי אסון מירון, כתב אחד הפובליציסטים הוותיקים והמפורסמים, כי אינו חש כל צער על החרדים שנהרגו במירון יותר משהיה מצטער על נהרגים באסון דומה,

ומאירים את העולם

מיוחד: צוהר להנהגותיהם של מרנן גדולי ישראל שליט"א בימי החנוכה ובזמן הדלקת הנרות   מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א לא יוצא מתחומי

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן