בלעדי ל'במה': מרן הגראי"ל שטינמן ישן על אבן

זאת בזכרי אזעק במרה * מעשים נדירים בפרסום ראשון על ימי בין המצרים וצום תשעה באב במחיצתם של רבותינו עיני העדה זצוק"ל ויבלחט"א * האבן שהניח מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל על המזרון והאבן שמניח יבלחט"א מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א מתחת לכרית * אללי לי

 

רופא לא יעזור…

 

בכל שנה כשהחלו ימי בין המצרים אמר לי רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, "איך שמתחיל בין המצרים אני מרגיש לא טוב, וככל שמתקרב תשעה באב אני מרגיש יותר לא טוב, ואיך שעובר תשעה באב הכל עובר".

שנה אחת רבינו זצוק"ל הרגיש ממש לא טוב בתשעת הימים ובני הבית רצו להזמין רופא. אמר רבינו זצוק"ל, "זה לא ענין של רופא, זה ענין של תשעת הימים, רופא לא יעזור פה. תראו שיעבור תשעה באב והכל יעבור". וכך הווה, עבר תשעה באב ורבינו הרגיש טוב.

 

ספר חדש

 

בעת שהוציא רבינו זצוק"ל את חיבורו "אילת השחר" על התורה, שמעתי את רבינו אומר בבית: "אני מאוד מקווה שהספר יגיע לפני י"ז תמוז".

הוסיף רבינו זצוק"ל ואמר כי אין בעיה שהספר יגיע לאחר מכן, אך אין זה סימן טוב והוא מאוד יהיה מרוצה אם הספר יגיע לפני י"ז בתמוז.

 

הנהגות לערב תשעה באב שחל בשבת

 

שלוש הנהגות ראיתי אצל רבינו שליט"א בערב תשעה באב שחל בשבת.

הנהגה אחת אמר רבינו שליט"א לרבנית ע"ה. כל ימות השנה רגיל רבינו שליט"א לאכול סעודה שלישית לאחר מנחה גדולה. בשנה שחל ערב תשעה באב בשבת אמר רבינו שליט"א לרבנית: השנה נאכל אחר הצהרים יותר מאוחר ולא אחרי מנחה.

הנהגה שניה: הרבנית ע"ה שאלה את רבינו שליט"א האם יכולה לומר פרקי אבות בשבת כזו. אמר רבינו שליט"א שכתוב בלוח א"י שלא אומרים פרקי אבות בערב תשעה באב שחל בשבת.

הנהגה שלישית: לאחר מכן שמעתי את הרבנית שואלת את רבינו שליט"א לאחר חצות האם יכולה לומר תהילים?

אמר רבינו שליט"א: "את אישה, תהילים יכולה לומר".

 

יין בערב תשעה באב

 

כל שנה אומר רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א בחיוך, "אני שותה יין בערב תשעה באב", וזאת מפני שבכל שנה מסיים רבינו את מסכת יבמות בערב תשעה באב בסדרי לימודיו הקבועים, ובכל סיום מסכת רבינו שותה יין 'לחיים', כך שמותר לשתות יין גם בסיום מסכת בערב תשעה באב.

 

מיררו בבכי

 

כשהייתי בחור בישיבת פוניבז', אני זוכר כאשר הגיעו מרנן ורבנן ראשי הישיבה מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ומרן הגר"ד פוברסקי זצוק"ל עוד לפני שהחלה תפילת מעריב. הם התיישבו על כיסא נמוך והחלו למרר בבכי על החורבן.

זר שהיה נכנס לפתע להיכל הישיבה ולא היה יודע שכעת זה תשעה באב, היה בטוח שהם יושבים שבעה על אסון נורא שאירע עתה, חלילה. הם ישבו ובכו, כפשוטו, כאבלים ממש. ראית על פניהם כיצד נראים אנשים גדולים שחיים את חורבן בית המדרש, בוכים ומתאבלים על כך.

 

תיקון חצות בבין המצרים

 

בימי בין המצרים ביקש רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל שיצלמו עבורו את תיקון חצות והיה אומר את התיקון עם הסידור ביום, בשעות הצהרים, בכל ימי בין המיצרים.

 

שוכב על הרצפה

 

כשהיה מגיע תשעה באב, רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל היה שוכב על הרצפה, ללא מזרון, ואת ראשו הניח על אבן.

בזקנותו המופלגת רבינו זצוק"ל לא יכול היה לישון על הרצפה, וכפי שניתן לראות בתמונה המתפרסמת במגזין השבוע, הניחו לרבינו זצוק"ל מזרון על הרצפה, אך הוא לא ויתר והניח ראשו על אבן.

 

מדוע סירב להניח מזרון על הרצפה

 

סיפור מעניין עם הרבה מוסר השכל היה סביב נושא הנחת המזרון על הרצפה אצל רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.

בשנים האחרונות הייתה לו מיטה שלקחו מארגון החסד עזרא למרפא. הגיע תשעה באב, אמר רבינו זצוק"ל, "אני לא ישן על מיטה, אשן על הרצפה". אמרו בני הבית "לפחות לישון על מזרון, נוריד את המזרון מהמיטה". רבינו סירב ואמר "בשום אופן לא".

שאלו את רבינו מדוע והסבירו שבגילו המופלג זו ממש סכנה לישן על הרצפה. אמר רבינו, "המיטה לא מיטה שלי והמזרון לא מזרון שלי, את המזרון הזה שמו בשביל המיטה הזאת ואין שום היתר לשים את המזרון הזה שהוא לא שלי ולא מיועד לשימוש כזה, לשים אותו על הרצפה".

הביאו מזרון אחר פשוט של רבינו מהחדר והניחו על הרצפה. כמובן רבינו ביקש להניח אבן על המזרון ואת ראשו הניח על האבן בעת שישן.

 

אבן מתחת הכרית

 

במשך כל השנים גם יבדלחט"א רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א ישן בתשעה באב על מזרון על הרצפה, אך רבינו שליט"א מניח את האבן מתחת הכרית.

בתקופה האחרונה ממש קשה לרבינו שליט"א לשכב על המזרון על גבי הרצפה, אך על האבן רבינו שליט"א לא מוותר ומניחה מתחת הכרית.

 

אמירת כל הקינות בבכי

 

השווער שלי (הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א) סיפר לי:

לפני שנים רבות, בטרם הביטו על כל פרט ופרט מהנהגתו של רבינו זצוק"ל ועל כל פועליו מה עושה וכיצד, איך שהחל באמירת הקינות בתשעה באב ועד סופן, הכל היה נאמר בבכי אחד גדול וממושך. כל הקינות היה בבכי תמרורים.

 

לימוד הלכות מיוחדות

 

כשמגיע ערב תשעה באב בחצות, רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א מפסיק את לימודיו הרגילים, פותח שולחן ערוך יורה דעה, כאשר מלכתחילה מכוון רבינו שיאחז שם בסדר לימודו, ולומד את כל הלכות אבלות ואנינות עד סוף הלכות אלו.

את כל ההלכות הללו שומר רבינו לערב תשעה באב ומה שנשאר עוד ללמוד מהלכות אלו הוא מסיימן בתשעה באב.

 

סיפורי צדיקים

 

עם כל זאת שרבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א לומד בתשעה באב את הדברים המותרים, תמיד רבינו שליט"א גם קורא ביום זה סיפורי צדיקים.

 

להרגיש תשעה באב במלבוש

 

בתשעה באב היה הולך רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל עם חלוק בית פשוט בצבע כחול, כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת.

שאלתי את רבינו זצוק"ל מדוע הוא הולך עם חלוק כזה?

אמר לי רבינו, "אני רוצה להרגיש היכר שזה לא יום רגיל אלא תשעה באב ולכן אני לא הולך עם החליפה הרגילה שזה יותר 'יום טוב דיג', אלא עם חלוק ביתי להרגיש יותר שזה תשעה באב היום".

 

עצות מרנא ה"חפץ חיים" זיע"א

 

רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א מספר בכל שנה שמורו ורבו המשגיח הגה"צ רבי אליהו דושניצר זצוק"ל היה תולה בישיבה פתק בערב תשעה באב עם דברים ממרנא ה"חפץ חיים" זיע"א.

דבר ראשון כתב, מי שקשה לו יכול להקל על עצמו בערב תשעה באב לאחר חצות ללמוד הכל, לאו דווקא דברים שמותר בתשעה באב.

דבר שני, כתב בשם הח"ח זיע"א עצה שהצום יהיה יותר קל: לקראת הצום לשתות כוס תה אחד מאוד מתוק ולאחר מכן כוס תה רגיל כדי להעביר את המתיקות מהפה.

 

המפגש עם הגמרא בסיום הצום

 

כל שנה זוכים לראות את המחזה הנפלא במוצאי תשעה באב, לאחר שכמובן רבינו אוכל ושותה משהו, המפגש השמח והמרגש עם מסכת כתובות שהוא חיכה לה יום וחצי להתחיל ללומדה. זה כמו מפגש של אבא שציפה לבנו זמן רב לאחר שלא ראה אותו.

אי אפשר לתאר באיזה צימאון מתרפק רבינו שליט"א על הגמרא במוצאי תשעה באב, אשרי עין ראתה כל אלה!

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן