גילוי היסטורי: כיכר הפרנסה

הטור 'גשמים של שמחה' אודות ציון התנא חוני המעגל שבחצור השכנה לצפת שלנו, עורר – בסייעתא דשמיא – הדים נרחבים בקרב הקוראים, כיאות ל'במה' מכובדת זו, בת רבבות קוראים. גשמים של תגובות ניתכו על המייל שלי, ובעזרתו יתברך היו אלו גשמי ברכה. לזכות היא לי לציין את תגובת אחד הקוראים הנכבדים, הרב איתמר חבשוש שמו, ששלח לי ציטטה מרתקת מתוך ספרו של מרנא הבן איש חי זיע"א – 'בן יהוידע' לפרק ג' בתענית.

אין זה סוד, כי בשעתו ארי עלה מבבל – הבן איש חי זיע"א ביקר בארץ הקודש, ובין-היתר פקד את ציוני הקדמונים אשר בעיה"ק צפת וסביבותיה. אחרי ביקורו בציון הקדוש של בניהו בן יהוידע שבכניסה ליישוב ביריה הצמוד לצפת, שם זכה לסודות גדולים ונשגבים, כנודע, ביקש לקרוא לספריו על שמו, ובין-היתר גם ספר זה על הש"ס – שהפך לנכס צאן-ברזל בקרב לומדי התורה די בכל אתר – נקרא על שמו.

והנה העדות המרתקת שמביא הבן איש חי זיע"א בספרו האמור על ציון חוני המעגל בהקשר לגמרא במסכת תענית המספרת אודותיו:

"ומקום קבורתו ידוע עתה בעה"ק צפת תוב"ב, רחוק מן העיר תוך מערה אחת. וספרו לי כל זמן שיהיה אצלם עצירת גשמים, הולכים שם ומתפללים על קברו. והוא רחוק מן העיר הרבה, ולכן אין הולכים שם אלא בדוחק גדול".

הדברים הללו מאששים את כוחו של הצדיק לפעול בשמים בנושא שפעל בו רבות בימי חיי-חיותו, כאשר נודע בכוח תפילתו להביא גשמים בימי בצורת.

***

ומצפת דאז לצפת דהיום.

גם כיום ישנם ציונים בצפת שידועים בקרב תושביה כמסוגלים לאותם עניינים שפעלו בהם בימי חיותם.

כך למשל שמעתי לא-מזמן מידידי ר' זושא – איש העיר העתיקה וכן משכני מגיד המישרים המופלא רבי צבי מיכל קוסמן שליט"א, כי ציון בנימין הצדיק שליד ביתנו וסמוך ונראה ל'כיכר הדלי', מסוגל לפרנסה.

ולבטח תתהו: כל זאת למה? הן אנו יודעים כי דברי התנא הנודע מסוגלים למציאת אבידה; אבל פרנסה מניין?

ר' צבי מיכל, בחיוניות אופיינית, מראה לי אחרי תפילה נלהבת של ליל שבת מלכתא בקלויז החדש דחסידי טשערנאביל שבעיר השבת, גמרא במסכת בבא בתרא (יא, א) וזה לשונה:

"… אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת באתה אשה לפניו בשני בצורת. אמרה לו: 'רבי, פרנסני'. אמר לה: 'העבודה שאין בקופה של צדקה כלום'. אמרה לו: 'רבי, אם אין אתה מפרנסני – הרי אשה ושבעה בניה מתים!'. עמד ופרנסה משלו. לימים חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק – שהחיה אשה ושבעה בניה – ימות בשנים מועטות הללו? מיד קרעו לו גזר דינו, תנא: הוסיפו לו עשרים ושתים שנה על שנותיו".

"בנימין הצדיק" – הצביע מגיד המישרים מסמטת אנילביץ' בנועם שיח אל מול הכינרת המאירה באור יקרות – "היה ממונה על קופה של צדקה; כל חייו היה דואג לאלו שאין להם מספיק. וגם היום זה כך!".

1 מחשבה על “גילוי היסטורי: כיכר הפרנסה”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן