זאת התורה לא תהא מוחלפת – "כל המבזה תלמידי חכמים"

בימים אלו של ימי הפורים הורה רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל לאחד ממרביצי התורה החשובים שליט"א שיראה להזהיר את בני הישיבה לקראת ימי הפורים, שידעו "ששום הלכה לא זזה ממקומה בפורים, וצריך לקיים כל הדינים כבכל השנה, ולהיזהר מאד בכבוד רבותיהם, וכבוד חבריהם". והדגיש רבינו שגם הר"מים והמשגיחים כולם בכלל חומר של מבזה תלמיד חכם. וכבר הובא מכתב רבינו משנים שעברו בענין זה.

והנני מעתיק קטע מקונטרס כבוד חכמים, דברי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ודברי מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.

וכך כתב מרן פוסק הדור זצוק"ל: ומה הפלא שכידוע בזמן האחרון מתפשטת המחלה שאין לה תרופה שהרי זה מדה כנגד מדה, שהרי הגמרא בשבת קי"ט אמרו כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ד' בעמו עד לאין מרפא (נדפס בקובץ תשובות למרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ח"ג).

וכמו כן אמר מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל: רואים לדאבונינו שיש רח"ל הרבה מאד חולים שאינם מתרפאים, ומגיעים עד כדי רח"ל… ומתפלאים על מה עשה ד' ככה. אך בדברי חז"ל מצינו כי המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו… ואם חז"ל אומרים "אין רפואה למכתו" הרי זה כפשוטו – אין רפואה למכתו!

וזה דבר שכיח מאד, ובפרט בישיבות, שמבזים את הראש ישיבה ואת הר"מים והמשגיחים, וזה הכל בכלל "אין רפואה למכתו" רח"ל… עד כאן דבריו.

ובהאי ענינא התבטא מרן הגראי"ל זצוק"ל, "שבכל הדורות אותם שירדו מן הדרך, עד שפרקו עול, תחילת קלקולם היתה בביזוי תלמידי חכמים".

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

זאת התורה לא תהא מוחלפת – "כל המבזה תלמידי חכמים"

בימים אלו של ימי הפורים הורה רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל לאחד ממרביצי התורה החשובים שליט"א שיראה להזהיר את בני הישיבה לקראת ימי הפורים, שידעו "ששום

'סגולות' לפרנסה

  בפרשתנו אנו לומדים על ירידת המן. דור המדבר לא היו צריכים להשתתף בהרצאות בנושאי אמונה וביטחון בכל הנוגע לפרנסה. היה ברור ומוחשי כל כך

'שבת שירה' – ישראל נדמין לקן ציפור

השבת הקרובה, פרשת בשלח, מכונה 'שבת שירה'. מנהגים מיוחדים יש לשבת זו, הקשורים לשירת הים וקשורים לפרשת המן. רבים אף קוראים בשבת זו פרשת המן.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן