'המגיד הגדול' ממעזריטש ממשיכו של הבעש"ט

הרה"ק רבי דוב בער זי"ע שנתקדש בשמו 'המגיד ממעזריטש', בן הרה"ק רבי אברהם. מקובל ששלשלת ייחוסם עלתה והשתרגה עד דוד המלך ע"ה. הוא נולד לאביו בלוקאטש בשנת תס"ד, בנעוריו התפרסם בכישרונו המופלא והלך ללמוד בישיבתו של בעל ה'פני יהושע'. לאחר נישואיו התגורר בכפר קטן שם עסק כמלמד תינוקות, אך שמו הלך לפניו ועד מהרה הזמינוהו בני הערים טורטשין, קוריץ, דובנא ומעזריטש לשמש כמגיד מישרים בתחומם, מאז כונה שמו 'המגיד' ובכדי להבדילו מיתר המגידים קראוהו 'המגיד הגדול'.

שמעו של הבעש"ט הק' זי"ע בא לאוזניו ובהיותו ידוע חולי החליט ללכת אל הבעש"ט אולי יוכל לרפאותו ומאז בואו אל הבעש"ט היה לתלמידו הגדול.

 

***

 

לאחר שמרנא רבינו הבעש"ט הקדוש זי"ע סלל והשתית דרכו, ועלה ונעלה מגנזי מרומים בחג השבועות שנת תק"כ, נבחר רבינו המגיד ממעזריטש כרצון רבו לממלא מקומו והתיישב בעיירה מעזריטש, שהפכה באותם ימים למרכז של תורה וחסידות, לשם נהרו צדיקים וחסידים, כשבראשם התלמידים המופלגים – חבורת אריות – ה'חבריא קדישא' שנתקדשו בהיכלו של המגיד הגדול ממעזריטש, חילו למצוא פיו, דלו מבארו ושתו מתורתו.

ומבאר מים חיים השקו העדרים – הטעימו אהבת ד' לקבוצות יהודים, יראים ושלמים, שביקשו להתקרב אל ד' ולעבדו בכל לבבם, ואכן זכו להתחמם באשו הגדול של המנהיג הגדול רבינו המגיד, שבכוחו הגדול הביא את בשורת החסידות להמון ע"י תלמידיו הקדושים ששלחם למחוזות רחוקים לקרב לבם של ישראל לאביהם שבשמים. מבית מדרשו של המגיד יצאה גם העליה החסידית הגדולה לארץ ישראל, גדולים וחשובים מתלמידיו עלו להתיישב בארה"ק.

בעל ה'תולדות יעקב יוסף' התבטא על כך אחר שביקר בפעם הראשונה אצל המגיד ממעזריטש: 'עם פטירת הבעש"ט לחיי עולם, נטלה שכינה מקלה ותרמילה ועקרה ממעז'יבוז למעזריטש'. הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב אמר כי הראו לו משמים לאחר שנסתלק הבעש"ט כי מעיינות החכמה שהיו הולכין להבעש"ט הולכים להרב המגיד ז"ל.

 

***

 

הנהגה מופלאה של המגיד ממעזריטש בהפצת תורת החסידות, היתה בשונה ממורו ורבו הקדוש רבינו הבעש"ט זי"ע, שהרבה לנסוע עם תלמידיו לכל סביבותיו כדי להפיץ חסידות ולחולל ישועות, הרי שתלמידו המגיד, ישב בעירו מעזריטש וכמעט לא יצא ממנה למעט בסוף ימיו שעבר לעיר אניפולי ושם מנוחתו כבוד, אך שלח את תלמידיו לארצות שונות כדי להפיץ את תורתו, ובימיו נבנה עולמה של חסידות ופשטה תורתה בקרב הארץ, אודות שלוחיו הקדושים והנאמנים, זכו יהודים רבים להסתפח בנחלת בית ד' מתוך שמחה וטוב לבב, כשדמותו של רבינו הרה"ק רבי דוב בער, המכונה 'המגיד ממעזריטש', או סתם 'הרב המגיד' הינו המשפיע הגדול. כשהוא ה'גזע' ממנו יוצאים ענפי אילן החסידות לדורותיהם ולשבטיהם לפזוריהם.

לאורה של שלהבת החסידות, המאירה לעם ישראל עד עצם היום הזה ועד ביאת משיח צדקנו במהרה, נוהים רבבות אלפי ישראל, ודורי דורות מתחממים באשה הגדול שהצית מרנא הבעש"ט הקדוש והבעירה ביותר תלמידו הגדול רבינו המגיד ממעזריטש.

תורתו ואמרותיו של המגיד לא נרשמו על ידו, בימיו נאספו אמרי הוד שהשמיע בקדשו, ולאחר הסתלקותו הופיע ויצא לאור הספר 'מגיד דבריו ליעקב' וכן ליקוטים רבים מספרים נוספים.

שנות הנהגתו נמשכו עד לשנת תקל"ג והוא נתבקש לבית עולמו בי"ט כסלו תקל"ג, מנוחתו כבוד בעיר אניפאלי. את ציונו הק' יחד עם ציונו של הרה"ק הרבי ר' זושא, גילו שלוחיו של כ"ק מרן אדמו"ר מקארלין סטאלין שליט"א, לאחר הסרת מסך הברזל. למרות שנדיבים חפצו לשלם כל עלות השיפוץ ובניית המצבה והמקום מחדש, ביקש הרבי מהחסידים שכולם יהיו שותפים לדבר מצוה, ואכן בתרומת חסידי קארלין סטאלין שופץ ותוקן הציון הקדוש, המהווה מקום תפילה לפעול בפקודת ישועה ורחמים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן