מודיעין עילית מתכוננת למשיח

העיר מודיעין עילית מכינה עצמה לימות המשיח: מדי בין הזמנים עמלים רבבות בחורי ואברכי העיר על לימוד מסכתות מסדר טהרות לפי הוראת רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א * בערב ראש השנה, לקראת בין הזמנים סוכות הורה מרן שליט"א לראש העיר הרב יעקב גוטרמן שליט"א שבני הישיבות ילמדו נגעים * רשמים מהמעמד הכביר בראשות מרן הגרמ"ה הירש שליט"א

 

צילומים יעקב נחומי

זר לא יבין: מדי בין הזמנים גועשים סדרי הלימוד בישיבות בין הזמנים בהיכלי בתי המדרשות של העיר מודיעין עילית בהמוני בחורי ואברכי העיר העוסקים בימי הפגרה בחלקי הלימוד הסבוכים ביותר, מסכתות מסדר טהרות. כך ניתן לראות מחזה פלאי ובו בחורים צעירים בקיאים כזקנים ורגילים בסדר טהרות. לקראת סיום בין הזמנים התאספו למעלה מרבבת בני הישיבות בעיר ועמם עוד אלפים רבים מקרב התושבים לשמוח יחדיו בסיום מסכת כלים.

את המשא המרכזי נשא מרן הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א, ראש ישיבת סלבודקה וחבר מועצגה"ת, אשר הביע התפעלותו מעמל הבחורים בימי בין הזמנים בלימוד טהרות:

"ברשות כבוד ראש העיר שליט"א, ברשות כל הקהל הקדוש הזה. סיומה של מסכת כלים דבר גדול מאוד".

לאחר שהרחיב בענייני סיום מסכת כלים, סיפר מרן שליט"א מעשה מופלא ממרנא ה"חפץ חיים" זיע"א:

"הייתה לו הישיבה בראדין והייתה עניות גדולה מאוד, עד כדי כך שהבחורים היו לוקחים תבן, שמים על הרצפה וישנים. באותו זמן נכנס לישיבה בחור בשם יעקב ספסל, בן ארבע עשרה וחצי, אח"כ למד אצל רבי ברוך בער, בתחילה הוא למד אצל הח"ח. הוא היה חולה במחלה של הריאות, שבזמנם זה היה פיקו"נ ממש וסכנת נפשות.

"בראדין בישיבה היו כמה בחורים מהמבוגרים שהישיבה שכרה בשבילם חדרים בעיירה. באו לח"ח ואמרו, יש בחור חדש, יעקב ספסל, קראו לו הוישקער עילוי, ויש לו המחלה של הריאות, אולי כדי שלא יישן על הרצפה ותחריף המחלה שלו, גם בשבילו ישכרו חדר ומיטה.

"הח"ח חשב קצת ואמר: 'לא! אני לא מוכן לוותר על כל האורות של תורה, כל אור של תורה שבא לבחורים שישנים על הרצפה, אני לא מוכן לוותר על זה ליעקב ספסל, לוישקער עילוי, הוא יהיה בריא בע"ה ויישן על הרצפה'. והברכה התקיימה. אני זוכר אותו בניו יורק, שהיה במקום של זקנים ת"ח ועדיין היה מחדש תורה.

"מה התכוון הח"ח שיש אורות בגלל שישנים על הרצפה? כשמכבדים את הקב"ה, הקב"ה נותן ומלמד התורה. כשבחורים ישנים על הרצפה ומראים שמוכנים למסור נפש, לוותר על כל הגשמיות כדי ללמוד תורה, זה הכבוד הכי גדול של הקב"ה וזה יביא את האורות שהיו למשה רבינו מהקב"ה בגלל שכיבד את הקב"ה.

"כל אחד שלמד מסכת כלים שזה מסכת קשה מאוד מאוד, כל המסכתא מפרק ראשון וכל המסכתא, זה כבוד לקב"ה, ובגלל זה שאתם מכבדים את הקב"ה ע"י שלמדתם כלים, בהתמדה וביגיעה ובעמל, ודאי וודאי גם אתם תזכו לאורות של הקב"ה, ועי"ז כל העיר יזכו לאורות וס"ד מיוחדת ותהיה פה העיר דוגמא של עיר התורה גם בלימוד התורה וגם בבין אדם לחבירו וגם בדקדוק המצוות וכל הדברים שזה הדוגמא והכבוד להקב"ה".

 

 

צילומים: יעקב נחומי

 

מהפכת הטהרות במודיעין עילית

 

על הרגעים ההיסטוריים בהם נחרטה לדורות מהפכת לימוד הטהרות בימי בין הזמנים, על פי הוראתו והכוונתו של רבן של ישראל מרן שר התורה שליט"א, מספר ראש העיר, הרב יעקב גוטרמן, אשר קיבל את ההכרעה בקודש פנימה:

בערב יום הכיפורים תשע"ח, נכנסתי אל הקודש פנימה לרבינו מרן שר התורה שליט"א, ואמרתי לו שיש בעירנו דבר ייחודי שכל ארגוני ישיבות בין הזמנים מאוחדים ומלוכדים יחדיו וחפצים לדעת האם מלבד החזרה על הסוגיות והדפים שכל אחד למד בישיבתו במסכתות נשים ונזיקין, יש ענין להקדיש זמן ללימוד מסוים ומיוחד שכולם יוכלו להשתלב עמו.

אמר לי מרן שליט"א: "כן, שילמדו טהרות".

שאלתי את רבינו שליט"א, שבחורים ילמדו טהרות? והרי בחורים רגילים ללמוד נשים נזיקין בעומקה של תורה, עם כל הרייד, הברען והשמחה כפי שהציבור רואה ויודע. מה אסביר לציבור שכדאי ללמוד טהרות, מדוע לא ללמוד משהו בנזיקין?

אמר מרן שליט"א: "תאמר להם, 'יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות'".

דברי חז"ל אלו מופיעים במדרש רבה, בפרשת צו. שאלתי את מרן שליט"א, והרי מדובר כאן על בחורים, בדרך כלל אומרים על תינוקות של בית רבן 'יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות'.

חזר מרן שליט"א ואמר: "הם טהורים מעבירות".

לקראת בין הזמנים ניסן תשע"ח, נכנסתי  שוב למעונו של רבן של ישראל שליט"א, ושאלתי מה ללמוד בישיבות בין הזמנים בעיר.

מרן שליט"א הורה להמשיך בלימוד טהרות וללמוד בבין הזמנים זה אוהלות, והסביר בדברי קדשו: "צריך ללמוד את כל התורה וטהרות קודם להכול, כפי שכתוב 'אסף איש טהור'". לאחר מכן בירך מרן שליט"א, כי "מי שילמד לשם שמים יהיה טהור".

מאחר וקשה להספיק בבין הזמנים אחד לימוד ח"י פרקים של אהלות וגם להיבחן, שאלתי את מרן שליט"א על סדר הלימוד, ורבינו שליט"א אמר, "הכל יספיקו. יחיו מאה ועשרים שנה".

שאלתי מה לומר לבחורים, והרי מדובר בפרקים קשים! אמר מרן שליט"א: "אם לומדים, יש סייעתא דשמיא".

שאלתי את רבינו שליט"א, כמה ילמדו, והרי יש באוהלות ח"י פרקים. אמר מרן שליט"א, "חשוב שילמדו, כל פעם קצת", והוסיף בברכה: "טהרות זה טוב, זה לימוד חשוב, לימוד שעוזר לעם ישראל", וכאן הוסיף ווארט: "טהרות קמיך", על משקל "ברוב גאונך תהרוס קמיך"… כלומר, על ידי לימוד הטהרה אפשר להתגבר על הקמים עלינו לכלותינו.

לקראת בין הזמנים אב תשע"ח, הורה רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א, שבני הישיבות בעיר ימשיכו ללמוד מסכת אהלות, והוסיף בלשון קדשו: "שילמדו טהרות, זאל זיין טהורים!" (שיהיו טהורים), ויבחנו על פרקים ד, ה".

לאחר סיום אהלות הורה מרן שליט"א שימשיכו בלימוד מסכת כלים, אותה סיימו בבין הזמנים אב תשפ"א. בער"ה נכנס הרב גוטרמן אל הקודש פנימה ובישר למרן שליט"א שבני הישיבות בעיר סיימו לימוד מסכת כלים בבין הזמנים ושאל מה ילמדו בבין הזמנים סוכות. מרן שליט"א הרים את עיניו הקדושות ואמר פעמיים באופן נחרץ: "נגעים". לאחר מכן בירך את הרב גוטרמן בהצלחה רבה ואת כל העיר בשנה טובה.

כפי הוראת מרן שליט"א בביה"ז סוכות למדו כלל בני הישיבות והאברכים בעיר לימוד מסכת נגעים בריתחא דאורייתא עצומה.

 

 

"התו הירוק של מודיעין עילית"

 

על הלימוד הייחודי של בני הישיבות במודיעין עילית את סדר טהרות, הטיבו לבטא שלושה בחורי ישיבות במעמד סיום כלים, אשר עלו על הבמה וסיפרו בהתרגשות כיצד בכל מקום ומקום יודעים כולם בהתפעלות עצומה שבחורי הישיבות במודיעין עילית יודעים טהרות.

אחד הבחורים שלף מכיס חליפתו את 'המשנה המאירה' המחולקת בכל ישיבות בין הזמנים בעיר, ואמר לעשרות אלפי המשתתפים במעמד: "זה התו הירוק של מודיעין עילית, לימוד טהרות!" וגרר אחריו מחיאות כפיים עצומות ונרגשות.

 

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

הדבר היחיד שיכול להרגיע אותנו

משחזר נכד רבינו הגר"ח קניבסקי זצוק"ל: מלחמת תשפ"ד העירה בי זיכרונות ישנים. היינו זוג צעיר כשפרצה מלחמת המפרץ, עם האזעקה הראשונה נתקפנו חרדה איומה, ליבי

הרב נויגרשל: האחדות המפרידה

אפקט העדר

בשבועות האחרונים רבים מאיתנו חוזרים לשגרה ואפילו הדולר ירד בצורה משמעותית, מה קרה? האם אנחנו יודעים כיום איך תסתיים המלחמה בע"ה והאם היא תתפתח למקומות

עשיו וישמעאל – מה בין הנאצים והחמאס

ההסברה הרשמית של מדינת ישראל מנסה ליצור משוואה בין מפלצות החמאס, שגילו פרצופם המכוער בהשתוללות צמאת הדם שביצעו בשמחת תורה שנה זו, לבין הגרמנים הנאצים

ההבדל בין עילוי למי שאינו עילוי

דברים נפלאים משובצים בעובדות מגדולי הדורות כפי שהשיב מרן ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי זצוק"ל * דבריהם הם זכרונם     צורב צעיר הגיע פעם אל

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן