בחזרה לעצרת המיליון

מיוחד: סופר 'במה' חוזר שמונה שנים לאחור בעקבות סערת בג"ץ בהכרה בגיורי הרפורמים * בעל התפילה בעצרת המיליון הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א למגזין 'במה': "תפילה יכולה לעשות הכל! הכל, הכל הכל!!!"

היום, לפני שמונה שנים, בשנת תשע"ט: זעקת השופרות שניסרה את לבבות שישים ריבוא בני ישראל ועוד רבבות-רבבות יהודים בעולם כולו בעצרת התפילה ההיסטורית שהתקיימה בשערי ירושלים עיר הקודש, ביטאה יותר מכל את המיית הלבבות, בלא מילים.

עצרת התפילה ההמונית בראשות גדולי התורה והחסידות ובראשם רבן של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, על רדיפת הדת בארץ ישראל סוקרה בכלי התקשורת בעולם כולו וגרמה לקידוש השם אדיר.

כבר משעות הבוקר המוקדמות שררה בירושלים ובכל הריכוזים החרדים ברחבי הארץ אווירה מתוחה של התרגשות וחרדה כערב יום הדין. רבים-רבים המתגוררים מחוץ לירושלים הקדימו אף לשבות בעיר, ורבים נוספים הקדימו את בואם ביום העצרת לשעות הבוקר המוקדמות, על מנת לזכות ולהשתתף במעמד התפילה ההיסטורי שנחרט לדורות, במאבק קיומי על נפשה וליבה של האומה.

סערת הבג"ץ המתחוללת בשבועות אלו מחזירה אותנו שמונה שנים לאחור, אל אותם ימים בהם הוחלט על קיומה של העצרת ההמונית.

צילום שוקי לרר

 

הכבישים השחירו מהמון אדם

 

ככל שנקפו השעות נהרו המונים-המונים לעבר הכניסה לירושלים. סמוך לשעה שתיים בצהרים כבר הודיעו במשטרה על סגירת צירי תנועה מרכזיים בעיר ובדרכים המובילות אליה לרכבים פרטיים. כביש 1 נסגר אף הוא לתנועת כלי רכב פרטיים והתנועה הותרה לתחבורה ציבורית בלבד. עומס התנועה נהיה כבד יותר ויותר וכל הרכבים הופנו במערך מסודר על-ידי אלפי שוטרים שהובאו לעיר ואבטחו את העצרת לעבר כבישים שנותרו פתוחים.

שעה ארוכה קודם המעמד השחירו הכבישים הראשיים בכניסה לעיר. גשר המיתרים הלבן זהר על פני הרובד השחור שכיסה את שערי ירושלים עיר הקודש, לקראת עצרת התפילה ההיסטורית שלא זכורה כמותה.

פה ושם נראו אנשים מבוגרים ישובים על דרגשים כשהם רוכנים על ספרי לימוד, מנצלים כל רגע, דווקא בזמנים קריטיים אלו. נראו אבות ובנים הולכים יחדיו כשהאבות מחדירים בילדיהם את האווירה ההיסטורית וחשיבות ערך ולימוד התורה הקדושה, עליה נזעקו גדולי ישראל שליט"א, להרעיש עולמות ולהוציא מיליון יהודים מבתיהם, להכריז "זאת התורה לא תהא מוחלפת"!

ארגון עצרת התפילה באופן שנעשה, בו לא הוקמה בימה וגדולי ישראל שהו יחד עם קהל ההמונים הייתה הזדמנות נדירה להתקרב לאורם ולחוש בקרבתם הנעלית. לפתע נראה מראה ההוד של רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, כשהוא שוהה ברכבו, ולפתע הצביעו בחורים צעירים בהתרגשות על דמותו הישישה של מרן הגר"י שיינר זצוק"ל, כשיצא מרכבו. וכעבור דקות ספורות נראה רכבו של מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א, וכך עוד ועוד גדולי התורה והחסידות וגדולי ראשי הישיבות כשכולם יחדיו מגיעים למעמד תפילה ואחדות שלא נראה כמותו.

 

תפילה בדמעות רותחות

 

בשעה ארבע בדיוק נשמע קולו של מנחה עצרת התפילה, הרב אלימלך טירנואר שליט"א, שהכריז על תפילת מנחה ברוב עם. ומיד לאחר התפילה נאמרה התפילה הנרגשת "ועננו בורא עולם במידת הרחמים", כאשר מעבר לרמקולים רבי העוצמה נשמע קולו הנרגש והערב של הגאון הצדיק רבי יואל טוביאס שליט"א, רב ואב"ד שיכון ו' בני ברק, אשר בקול מלא רגש ותחינה זעק את התפילה והטעים את מילותיה למאות אלפי פיפיות עמך בית ישראל ולרבבות היהודים שהאזינו למעמד בשידור ישיר בעולם כולו.

ההתרגשות גאתה וכולם זעקו מהלב, וכאשר הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א, חזר שוב ושוב על המילים "וגזור עלינו גזירות טובות מלפניך" בדמעות רותחות, כולם חזרו על כך שוב ושוב בתפילה ותחינה בפני בורא העולם.

לאחר מכן נשמע מהדהד מהרמקולים בכאב רב קולו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, שפתח באמירת פרקי התהילים, כשקהל ההמונים שואג "איך נשיר את שיר ד' על אדמת נכר", "אם אשכחיך ירושלים תשכח ימיני". בהמשך ניגש לפני העמוד באמירת פרקי התהילים הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק"ל, כשבקול מיוסר זעק "ויצעקו אל ד' בצר להם ממצוקותיהם יצילם", וכן את פסוקי התהילים שקיבלו משמעות אקטואלית במיוחד, ולאחר מכן אף מפרקי הסליחות שנאמרו.

צילום שוקי לרר

ברכה נדירה

 

רגע מיוחד נחרט בלב כל אחד מהמשתתפים כשהכריז המנחה על ההזדמנות ההיסטורית לברך ברכה נדירה של הרואה שישים ריבוא מישראל, ברכת "חכם הרזים".

מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א, החל בברכה ובינתיים בירכו יחדיו מאות האלפים את הברכה הנדירה וסיימו אותה, ואז נשמע קולו הרועם של מרן ראש הישיבה שליט"א, מנגן בנעימה מיוחדת "חכם הרזים", וקהל מאות האלפים ענה בשאגה אדירה שנשמעה למרחקים – "אמן".

תפילת סליחות מרגשת נאמרה ע"י הגה"צ רבי דוד בצרי שליט"א.

המעמד הגיע לשיא ברגעים מרטיטים ביותר של קבלת עול מלכות שמים, כאשר ברמקולים רבי העוצמה ניסר קולו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליט"א, זועק מילה במילה בניגון סליחות מיוחד, "שמע ישראל", ולאחריו כולם יחדיו מרימים קולם ונושאים פניהם לאבינו בשמים בקבלת עול מלכות שמים.

לאחר מכן במשך דקות שנדמו כנצח זעקו מאות האלפים ד' הוא הא-לוקים, ד' מלך וגו', אנא ד' הושיעה נא, כאשר בכל עת גוברים הקולות ועולים עד כיסא הכבוד, עד שנחתמו בפסוק "השיבנו ד' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם", וכולם יחד מייחלים וזועקים בתחינה.

 

צילום ישי כהן

בעל התפילה בעצרת המיליון הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א למגזין 'במה':

"תפילה יכולה לעשות הכל! הכל, הכל הכל!!!"

"היה זה מעמד שכל כולו תפילה בבחינת 'לך כנוס את כל היהודים'"

במשך שעה ארוכה התרגשו כמיליון בני אדם בעולם היהודי כולו מהתפילות בעצרת התפילה ההיסטורית והנדירה שהייתה למעמד אדיר של קידוש ד' ואשר זכתה לכינוי "עצרת המיליון". בשיחה מרגשת עם בעל התפילה, הגה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א, רב ואב"ד שיכון ו' בני ברק, אשר בשליחות מועצת גדולי התורה נקרא לזעוק בתחינה ברוב עם ולעורר את הלבבות בתפילת "עננו" בעצרת התפילה ההיסטורית, מתאר את כוחה ומהותה של התפילה.

 

האם ניתן לתאר את ההרגשה להיות שליח ציבור של כמיליון מתפללים?

"כשהייתי צריך לגשת להיות שליח ציבור לפני הציבור הקדוש הזה, מאוד התרגשתי. אבל נזכרתי שיש פסוק כשדוד המלך ע"ה, היה שר לפני שאול המלך ע"ה, 'והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח ד". הרה"ק מרוז'ין אומר, מה הפירוש והיה כנגן המנגן, שהכלי הוא הנגן. המנגן זה האדם שמנגן. למעשה אם אדם רוצה שתשרה עליו שכינה אסור להתגאות, ואיך הוא יזכה לזה – והיה כנגן המנגן, שהמנגן יחשוב, כפי שהכלי אי אפשר לו להתגאות, הרי הכלי הוא דומם, כך המנגן אסור לו להתגאות. ואם הוא זוכה להיות כנגן המנגן – אז ותהי עליו רוח ד'. אמרתי לעצמי, כנראה שאותו הדבר גם אסור להתרגש, כפי שהכלי אינו יכול להתרגש, והיה כנגן המנגן, וביקשתי מהקב"ה, והקב"ה עזר, זה היה מעמד לא מיוחד, אלא, נשגב".

 

האם העצרת ההיסטורית הייתה נגד בג"צ או מעמד תפילה?

"היה זה מעמד של תפילה נרגשת ברוב עם, כפי שבכל הדורות בעת צרה ומכאוב נזעקו היהודים להריע ולהתחנן בפני הבורא יתברך. זה לא היה מעמד נגד בג"צ אלא מעמד שכל כולו תפילה בבחינת 'לך כנוס את כל היהודים'".

 

כיצד נראה הדבר שיהודים מתפללים נגד יהודים, שאינם שומרי תורה ומצוות כמובן, האם אין הדבר מוזר?

"זה לא היה נגד יהודים, חלילה, זה היה פשוט תפילה של יהודים שרצו לממש את כוחה וזכותה העצומה של התפילה, בפרט תפילה ברוב עם שאין לשער ולתאר מהי יכולה לפעול ולהרעיש שמים ומלואו. זה לא היה נגד יהודים חלילה, להיפך, שהקב"ה יעזור והם יחזרו בתשובה".

 

בימים אלה שוב התחוללה סערה סביב בג"ץ בהחלטתו להכיר בגיורי הרפורמים, איך היחס אמור להיות כלפי הרפורמים?

"הרפורמים רוצים בעצם לעשות כמו דת חדשה וזו סכנה איומה לטהרת הייחוס של עם ישראל. גם על כך צריכים לזעוק בתפילה".

 

מכזו רוממות של עצרת עם כמיליון מתפללים, איך ממשיכים הלאה?

"שוב תפילה. צריך לבקש שהקב"ה יעזור שהתפילה תתקבל, זה לא דבר מובן מאליו. צריכים לזכות והדור יזכה בע"ה שהתפילה תתקבל. אנחנו מאמינים בכוחה של תפילה, שיש לתפילה כח והקב"ה יעזור שתתקבלנה תפילותינו לרצון בע"ה".

 

לסיום מסר על הכוח של תפילה.

הגה"צ שליט"א מזדעק: "תפילה יכולה לעשות הכל! הכל, הכל, הכל!!! את הכל!!! ומי אם לא שומרי התורה והמצוות צריכים לדעת מהו הכוח העצום של תפילה. בתפילה שתתקבל תפילתנו לרצון לפני אדון כל".

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן