ערב פסח בימי הקורונה: תפקיד האימהות

"תפקיד האשה בכל שנה לנקות לפסח את כל החדרים מכל רבב של לכלוך", כותב הפוסק הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א, "אולם עתה הקב"ה מבקש מהם תפקיד אחר, להתעסק עם צרכי הילדים ולטפל בהם"

"תפקיד האשה בכל שנה לנקות לפסח את כל החדרים מכל רבב של לכלוך", כותב הפוסק הגאון רבי משה שאול קליין שליט"א, במכתב מיוחד המבהיר לכל אחד את תפקידו בימים אלו, "ימי הקורונה", "אולם עתה הקב"ה מבקש מהם תפקיד אחר, להתעסק עם צרכי הילדים ולטפל בהם ולשחק אתם ולהביא שמחה בלבם, ואת נקיון הפסח השנה יצאו ידי חובה רק בהוצאת החמץ ממש, ולא יותר".

את המכתב שכותרתו מזכירה את הימים הנוראים – "קול דודי דופק פתחי לי", פותח הגאון שליט"א במילים הבאות: "בימים אלו אשר חיל ורעדה אחזה ביושבי תבל על נגיף הקורונה שהתפשט בעולם ואם בימים עברו כשהיה חולי במדינה אחת לא היה בכל העולם, אבל בזמנינו שיש עוברים ושבים ממקום למקום נתפשט החולי בכל מקום, וכל דבר הנעשה בעולם הרי זה בשביל ישראל לעורר אותם, והרי זה בבחינת קול דודי דופק פתחי לי, ואמר הקב"ה פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. וברור שחובה לעשות השתדלות שח"ו לא יתפשט החולי ח"ו, וע"כ יש לשמוע להוראות הממונים על בריאות הציבור ומקיימים בזה מצות שמירת הגוף".

בהתייחסו לתפקיד המוטל בימים אלו על ההורים, כאשר הילדים אינם שוהים במסגרות הלימוד הקבועות, כותב: "אברך כולל אשר כל מגמתו ללמוד בעיון ולברר הלכה ולחזור ולשנן, אבל עתה הקב"ה רוצה מאתו תפקיד אחר, שבכל השנה יש לו שלוחים לקיים מצות ושננתם לבניך, אבל עתה צריך לקיים זאת בעצמו, ולירד מדרגתו וללמוד עם הקטנים את לימודיהם, וכן צריך להתפלל אתם בשמחה ובשירה ובזמרה, וגם לשחק אתם כדי שלא יאבדו ח"ו את שמחת החיים, אלא יהיו שמחים וטובי לבב".

"דבר חשוב", מדגיש הגאון שליט"א, "לעשות הכל להרבות שמחה בבית, וע"כ אם יש תועלת בשמיעת שירים של שמחה כדי להביא שמחה לבית יש לעשות כן, ובלבד שיהיו שירים של יראים ושלמים.

"המשנה במסכת אבות אומרת לפום צערא אגרא, השכר הוא לפי הקושי והצער שיש בכל דבר, וכתוב בספר חסידים טובה מצוה אחת בצער ממאה שלא בצער, וע"כ בימים אלו אשר יש שינוי הסדרים ולחץ הילדים בבית וכמו כן לחץ הפרנסה, ובכל זאת מתחזקים לעשות את רצונו יתברך בזה יש נחת רוח לבורא ב"ה, ובזה אנו עושים את הפתח כחודו של מחט, והקב"ה עי"ז יפתח לנו פתח כפתחו של אולם של ישועות ורפואות ושפע ברכה והצלחה, ולגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו אמן".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן