מסר לדורות

מעשה מופלא מרבותינו עם מסר אקטואלי לכל אחד ואחד

דברים נפלאים בעלי מסר חודר כליות ולב הביא הגאון רבי שלמה ניימן שליט"א, רבה של שכונת רמות בירושלים:

הגמרא בסוף מסכת פסחים מביאה את המעשה הידוע כאשר רבי עקיבא ישב בבית הסוהר בעוון הרבצת תורה ובא אליו נער בשם שמעון, היה זה התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ואמר לו, רבי למדני תורה.

אמר לו רבי עקיבא, איני מלמדך. אמר לו רבי שמעון, אם אינך מלמדני אומר ליוחאי אבא וימסור אותך למלכות. סירובו של רבי עקיבא נבע מחששו שמא גם רבי שמעון ישב בבית סוהר בעוון לימוד תורה.

 

הרה"צ רבי יואל טוביאס שליט"א רב ואב"ד שיכון ו' בני ברק בברכת הפורים לאחר קריאת המגילה בבית מדרשו

ונשאלת השאלה, המאיים הוא רבי שמעון בר יוחאי, מגדולי התנאים, על רבו רבי עקיבא, וכי רבי עקיבא פוחד ממסירה? הרי כעת הוא יושב בבית סוהר. המהרש"א מבאר, שאמנם ישב בבית האסורים, אבל רבי שמעון איים עליו שיישב שנים רבות יותר בכלא, בעוון חמור יותר.

אך חז"ל אינם מביאים לנו סתם סיפור, יש כאן מסר גדול: רבי שמעון בר יוחאי אמר לרבי עקיבא, אני בחור צעיר ורוצה ללמוד ואם לא תלמד אותי תורה אני אדרדר עד לשפל המדרגה ועלול אהיה לומר לאבי שהוא שוטר שימסור אותך למלכות. מסירה לערכאות שהיא הרמת יד בתורת משה, היא הדבר החמור ביותר אף בעולם התחתון שאין לו כל מוסר ואנושיות. וזה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אם לא תלמד אותי, בלי תורה מה יצא ממני? אני אהיה פושע ואהיה מוכן למסור אותך למלכות. מסר זה העביר לנו רבי שמעון בר יוחאי לדורות.

כמה נפלאים הדברים הללו לאחר ימי הפורים בהם זכינו לקבל שוב את התורה מאהבה, כי היא חיינו ואורך ימינו.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן