מיוחד ל'במה': שו"ת נדיר מרבן של ישראל שליט"א על הקורונה

מה רצונו של ד' יתברך * איך מפיגים את הפחד מהילדים? * האם תפילה במרפסות עולה למניין * השאלות הועלו על ידי מקורבו הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א, רב שיכון ה' בני ברק * מיוחד למגזין 'במה'

תפילה ביחיד:

היות והיום הציבור מתפלל ביחידות כהוראת רבינו שליט"א לפי מצוות הרופאים, האם יש ענין של קביעת מקום תפילה בבית?

רבינו הגדול שליט"א: "יש".

האם מצטרפים למניין כאשר מתפללים דרך מרפסות הבתים, ובכל אופן האם נכון וראוי לעשות כך, או שעדיף להתפלל בתוך הבית ביחידות?

רבינו הגדול שליט"א: "אפשר".

בדרך כלל מתפללים מנחה וערבית במנין קבוע ואוכלים קודם התפילה. האם עתה כשמתפללים בבית אסור לאכול קודם התפילה?

רבינו הגדול שליט"א: "אולי (רק אם זה לא פיקוח נפש)".

טבילה במקווה:

היום לפי הוראת הרופאים אסור ללכת לטבול במקוואות. אמר לי פעם מרן הגאון הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, כי שהייה במשך ארבע דקות תחת המים הרי זה עולה במקום טבילה. האם יש להקפיד שהמים יזרמו בזרם אחד, או  מועילה זרימה רגילה של הברז, למרות שהמים יוצאים בזרמים רבים יחד?

רבינו הגדול שליט"א: "בזרמים רגילים".

דרשת שבת הגדול:

כיצד יקיימו האנשים את מצוות שמיעת דרשת שבת הגדול מהרבנים, היכן שלא נמסרת הדרשה בטלפון?

רבינו הגדול שליט"א: "יבינו מעצמם (ילמדו לעצמם הלכות החג)".

מכירת ושריפת חמץ:

לאור החשש למחסור של מזון אחרי פסח, האם מותר להשאיר בבית חמץ גמור ולמכור לגוי? 

רבינו הגדול שליט"א: "אין ראוי למכור לגוי (חמץ גמור)".

האם אפשר השנה לקיים שריפת חמץ גם בזריקת החמץ לביוב או צריך להתאמץ לשרוף את החמץ בדווקא?

רבינו הגדול שליט"א: "בדיעבד שפיר דמי".

ליל החג:

בתפילה בליל החג, לאלו הנוהגים לומר הלל בבית הכנסת ויש הנוהגים לומר עם ברכה, האם יש לאומרו גם בתפילה בבית?

רבינו הגדול שליט"א: "אם יש י'".

אברכים רבים שהיו אמורים להיות אצל הוריהם בליל הסדר לא יגיעו השנה להוריהם ואין להם מצות יד. האם אפשר השנה לצאת ידי חובה בכזית ראשון במצת מכונה, או שיצאו מביתם וייסעו לעיר אחרת כדי להביא מהוריהם מצות יד ויש בכך סכנה כפי הוראות הרופאים?

רבינו הגדול שליט"א: "תפוס לשון אחרון".

אדם שיש לו מצות יד לכל בני משפחתו לכל הכזיתים שצריך בסעודה, אך לשכניו אין כלל מצות יד. האם ראוי שייתן לשכניו ויאכל רק כזית אחד של מצות יד, או חייך קודמין.

רבינו הגדול שליט"א: "אם גם הם כשרים כראוי חייב לדאוג גם לשכנים".

כיצד מקיימים השנה מצוות 'והגדת לבנך' אצל הורים רבים שילדיהם הנשואים לא יוכלו להיות עימהם בליל הסדר?

רבינו הגדול שליט"א: "שישאל לאשתו".

מה המסר שצריכים ההורים להעביר השנה לילדים בליל הסדר, יותר מכל השנים?

רבינו הגדול שליט"א: "מצוה בלי שאלות (לקיים המצווה בלי שאלות)".

התנהגות בבית:

רבים שואלים את עצמם כדי להתחזק, מה רוצה השם מאיתנו במגיפה הזו?

רבינו הגדול שליט"א: "תפילה בכוונה".

נשים במאי זכיין שמביאות בניהן לתלמוד תורה. כעת שאין לימודים כלל בתלמודי התורה, האם יש לאימהות תפקיד מיוחד בתקופה קשה זו?

רבינו הגדול שליט"א: "להתפלל בכוונה".

איך אפשר לגרום לבחורים הרגילים ללמוד בבתי מדרשות וקשה להם ללמוד בבית, שילמדו גם בבית?

רבינו הגדול שליט"א: "על ידי תפילה".

הילדים לא מבינים מדוע לא נותנים להם לצאת מהבתים וזה גורר מתח גדול בתוך הבתים בין ההורים לילדים, מה אפשר לעשות?

רבינו הגדול שליט"א: "להסביר להם".

איך מפיגים את הפחד מבני המשפחה לאור המצב הקשה?

רבינו הגדול שליט"א: "לבטוח בד' (לחזק את מידת הביטחון)".

במה אפשר לעודד את עם ישראל במצב הזה?

רבינו הגדול שליט"א: "בתפילה".

עיני כל בית ישראל נשואים לרבינו שליט"א לברכה לישועת ד' בקרוב.

רבינו הגדול שליט"א: "אם תרצו באמת יהיה כן".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן