כשהרוסים הפליאו מכותיהם בבעל השרידי אש

כשהרוסים הפליאו מכותיהם בבעל השרידי אש

מעשה מופלא מובא בספר החדש "קנייני תורה", מתורת רבן של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, ע"י תלמידו נאמנו הרה"ג רבי משה סחייק שליט"א.

סיפר הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א: מורי אבי זללה"ה היה רגיל לספר על בעל ה"שרידי אש" הר' יחיאל וינברג, שהיה אחד העילוים בסלבודקא שבעיר קובנא, ופעם אחת נסע לקובנא, הכרטיסן ברכבת שאלו להיכן רוצה לנסוע, והשיב לקובנא, וענה לו המבקר הכרטיסים לקובנא "דא", שמשמעותו ברוסית, כן, בסדר, אבל באידיש משמעותו, פה – כאן.

ר' יחיאל הבין שהכוונה שבתחנה הקרובה צריך לרדת, וכשירד בתחנה, ירד לכפר שכולו גויים שונאי ישראל גדולים והרביצו לו שם מכות נוראות ובנס ניצל, והסיק מזה שמוכרח הוא לדעת את השפה הרוסית ובמקום ללכת לקובנא הלך ללמוד בגמנסיא את השפה הרוסית.

וכשהדבר הגיע למרנא החפץ חיים שלח שיקראו לו, וכשהגיע שאל אותו החפץ חיים בשביל מה הלך ללמוד שפה הרוסית, והשיב לו את כל מה שקרה לו ברכבת, אשר לכן החליט שמוכרחים לדעת רוסית.

ענה לו החפץ חיים אתה צודק, צריך לדעת רוסית, אבל צריך גם כן לדעת ש"ס וגם קצות החושן ואבני מילואים וכו', הרי בשביל מי כתבו כל זה, כל דבר צריך לדעת, אבל ש"ס צריך לדעת לפני הכל.

 

***

 

בחיבור מיוחד זה המביא יסודות בדרכי הלימוד, מובא בשם תלמידו נאמנו ומקורבו של מרן זצוק"ל, הגאון רבי מרדכי בונם זילברברג שליט"א, רבה של שכונת שיכון ה' ב"ב: אמר לי מרן זללה"ה, עיקר לימוד התורה הוא בעיון, כי אדם חייב ללמוד בין לשמה ובין לא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, והחיפוש להגיע לאמת הוא אחת הבחינות של לשמה, ואי אפשר להגיע לאמת בלי העיון.

עוד מסופר, שאל הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א את מרן זצוק"ל, כיצד להתמודד עם תופעה שיש לילדים ובחורים חוסר חשק ללמוד, ומעבר לכך שיש היום מציאות מרה שמתעוררות אצל בחורים וילדים, ואפילו טובים מאוד שאלות באמונה.

השיב מרן זיע"א בשם מרנא החזו"א זיע"א: אם ילמדו תורה באמת, דהיינו שהלימוד יהיה באופן בו מבקשים להגיע לאמיתה של תורה, יגרום לימוד זה שיהיו פחות הרהורי כפירה בעולם. והדגיש שלא דווקא המלמדים, אלא כל יהודי שלומד תורה לאמיתה יגרום שיהיו פחות הרהורי כפירה בעולם.

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

הידיעה האמונה והמציאות המתגלית מול עינינו

בחדשים האחרונים דיברנו פעמים מספר על הקשיים שיש, בתקופה בה ההנהגה נסתרת – תקופת הסתר פנים, לקַשר בין סיבה ותוצאה. בין עבירה לעונשה, ובין מצוה

איזו ברכה מברכים על מות נשיא איראן ימ"ש?

באבוד רשעים רינה: מרן עמוד ההוראה הגר"י זילברשטיין שליט"א נשאל אמש איזה ברכה לברך על השמועה המרנינה, והשיב כי יש לקחת פרי חדש ולברך שהחיינו,

שער לביטחון

הרב שלום רובשקין, אסיר העולם ששוחרר לפני 7 שנים באופן מפתיע מהכלא האמריקאי, נטש את עסקיו ובחר להקדיש את חייו לחיזוק האמונה והביטחון * בימים

זאת התורה לא תהא מוחלפת – "כל המבזה תלמידי חכמים"

בימים אלו של ימי הפורים הורה רבינו הגראי"ל שטינמן זצוק"ל לאחד ממרביצי התורה החשובים שליט"א שיראה להזהיר את בני הישיבה לקראת ימי הפורים, שידעו "ששום

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן