במלאת 80 שנה: גילויים נדירים

בשנה זו מלאו שמונים שנה להקמת המפעל העצום "המרכז הארצי למען טהרת המשפחה". בשבועות הקרובים אי"ה נביא פרקים נבחרים מתולדות המרכז מתוך יצירת הפאר "בנין הטהרה בישראל" העתידה לצאת בקרוב.

ראשית, נקדים סקירה קצרה.

המרכז הוקם בשנת תש"ב על-ידי הגה"צ רבי אפרים זלמן הלפרין זצוק"ל, רבה של דנוור באמריקה.

לאחר פטירתו ניהל את המרכז שנים רבות רבי יהושע לעווי זצ"ל, כיום ממשיך את דרכו בנו יבלח"א הר"ר חיים לוי שליט"א, יחד עם המנכ"ל הר"ר עקיבא ווינר שליט"א.

המרכז הוקם בהוראתם ועידודם של גדולי הדור, האדמו"ר הצדיק רבי שלומק'ע מזוועיהל, זקן הצדיקים הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין ומרן ה"חזון איש".

בנשיאות המפעל עמדו מרנן ורבנן גדולי הדור: הרב מטשעבין, רבי יחזקאל אברמסקי, רבי שלמה זלמן אויערבך, כיום מכהן בנשיאות המרכז יבלחט"א בנו הגאון רבי מרדכי שליט"א.

בשמונים שנותיו פעל המפעל גדולות ונצורות, הוקמו ושופצו כאלף מאתיים מקוואות, נערכו אלפי כנסים וחולקו מאות אלפי חומרי הסברה ונעשו פעולות רבות ונשגבות לחיזוק הטהרה.

בפרק שלפנינו נספר על דמות הפלאים של מחולל הטהרה הגה"צ רבי אפרים זלמן הלפרין להבין מהיכן צמח המפעל הגדול:

 

נולד בנס – מה גילה המנחת חינוך

 

הגה"צ רבי אפרים זלמן הלפרין זצ"ל, נולד בתרל"ב בפרמישלאן להוריו, ממשפחת רבנים במשך דורות, הוא נולד בנס ובברכת צדיקים, ומעשה שהיה כך היה: חמשת אחיו הגדולים נפטרו בשנת לידתם, לפני לידתו הלכו הוריו בפחד אל גדול הדור רבי שלמה קלוגר שהפנה אותם לבעל ה"מנחת חינוך", שגילה להם כי הצדיק רבי משה מטרנופול (שהם מצאצאיו), הבטיח כי עד עשרה דורות מיוצאי חלציו שיעלו על קברו ויבקשו בנים יעתיר בעדם, הם עשו כן והוא נותר לפליטה וזכה לאריכות ימים ושנים.

בבחרותו למד אצל רבי יצחק חיות מברודי (בנו של מהר"ץ חיות), וקיבל ממנו היתר הוראה. בהמשך דבק בצדיקי הדור ובפרט ברבי דוד משה מטשורטקוב, ובבנו רבי ישראל. בעצתו היגר לאמריקה ושימש כרב בדנוור קולורדו 11 שנים, בתרפ"ד עבר לניו יורק, גם שם שימש כרב. בתרצ"ז עלה לירושלים, ופעל רבות לתורה ולחיזוק הדת. שימש גם כיו"ר "עדה החרדית" ובהנהלת ישיבת חיי עולם.

 

הערכה עצומה מגדולי הדור

 

גדולי הדור העריכוהו מאוד, מרן הגרצ"פ פראנק התבטא "…כי לאו כל יומא מתרחיש גברא רבה ויקירא דכוותיה העוסק במסירות נפש כל ימי חייו על דברים העומדים ברומו של עולם". מרן החזו"א כתב עליו: "ידיו אמונות לבנין הטהרה בארץ הקודש". מרן הגרי"ז מבריסק העיד עליו ש"כל פעולותיו במקואות הכל לשם שמים"!, כן העיד עליו מרן הסטייפלער: "…כי ידוע לי בבירור שכל מעשיו  אך לשם מצוה והוא משקיע מהונו סכומים גדולים הרבה יותר מיכלתו בכל עת…".

 

רצונך לראות א'אמתדיקע'ר איד?

 

הגאון רבי שלמה כץ, מראשי ישיבת חברון, סיפר כי סביו התגורר בשכנות לרב הלפרין, ופעם ראה יהודי מבוגר לא מוכר ליד ביתו, ניגש אליו בברכת שלום, ושאל אותו, מנין יהודי? הוא השיב שהוא גר בראשון לציון, וקיבל מכתב מרבו האדמו"ר מטשורטקוב שאם רוצה לראות א"אמתדיק'ר איד", שיסע לירושלים ויראה את הרב הלפרין! לפיכך קם ועלה במיוחד כדי לראותו…!

 

דמויות בצד הכביש

 

מסופר, שפעם נסע במונית, וראה דמויות בצידי הדרך ליד אחד היישובים, לבו הרחום לא נתנו להמשיך, הוא ביקש מהנהג לעצור, ושאלם מה הם מחפשים בשממה, הוא הזעזע לשמוע התשובה כי במקומם אין מקוה, ובסמוך עובר נחל והם בדרכם לשם, והחליט לפעול למען הטהרה.

חיזוק נוסף לפעולותיו היה בהתקרבותו לאדמו"ר רבי שלמה מזוועיהל, אשר הטהרה היתה בנפשו, והוא רתם איתו את רא"ז. מאז התמסר בכל ליבו ומאודו לטהרת עם ישראל, ובשנת תש"ב הקים את המרכז הארצי.

 

מוסד בתוך בית פרטי…

 

הוא הפך את ביתו ברחוב חגי 17 בירושלים למשרדי המרכז ולבית ועד לאסיפות הרבות שקיים, ומשם יצאה טהרה לעולם.  בהיותו זך ונקי כפים, דאג לקנות את כל כלי הכתיבה של המרכז מכיסו הפרטי, מחשש שמא הוא או בני ביתו ישתמשו בהם לצרכיהם האישיים… למותר לציין כי כל עבודתו היתה לש"ש שלא על מנת לקבל פרס, ואדרבה, הוציא מכיסו סכומים עצומים למען הטהרה ולבניית ושיפוץ מקוואות.

 

הוויתור על כתיבת חידושי תורה הרבים!

 

את כל זמנו הקדיש למען טהרת המשפחה, הוא כתב על עצמו: "והנה ב"ה יש לי חידושים שחדשתי בימי חרפי עד שלושים שנה בהלכה ואגדה, וכבר זה כחמישים שנה שאני עוסק בצרכי צבור ואין לי פנאי לכתוב חידושים, ולבי באמת כואב על זה אבל אין צועקין על לשעבר, וזכות הרבים יעמד לי בוודאי, וגם עתה כמעט שלא יעבור שבוע או חדש שלא אחדש איזה דבר בתורתינו הקדושה אין לי פנאי לכתבם…", כך מסר את כולו למען הטהרה!

בימי זקנה אזר כצעיר חלציו, בכוחות עלומים פעל והפעיל, כינס אסיפות, כתב מאות מכתבים וקריאות, וכיתת רגליו על פתחי נדיבים. עסקנים נמרצים וצעירים ממנו עמדו משתוממים לראות את חריצותו ופעולותיו הרבים בעת זקנה ממש. הוא היה רגיל לומר כי הוא בטוח שאריכות ימיו באה לו בזכות פעולותיו למען טהרת המשפחה. זכה רבי אפרים זלמן וחפץ ד' בידו הצליח להקים את הטהרה בארץ ישראל.

בפרק הבא נספר עוד על הרב הלפרין, ועל נסיעותיו לחו"ל למען המרכז.

 

התמונה: באדיבות ארגון טהרת המשפחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן