פינת ההלכה: האם רשאי שכן המתנגד לתוספת דיור להתלונן לרשויות?

הגאון רבי יצחק מועלם שליט"א, ראב"ד ביתר עילית, מרבני בית ההוראה המרכזי 'המאורות' לקהילות קודש תימן

שאלה:  אחד הדיירים רוצה לבנות יחידת דיור ואחד מהשכנים מתנגד לזה, והשכן התחיל בבניה טרם קיבל אישור, האם רשאי השכן לפנות לעירייה או כל גורם אחר כדי לעצור את השכן. 

תשובה: ידוע לי מה שנוקטים הרבה בתי דינים שאין הוא יכול לעכב את שכנו מלבנות יחידת דיור, אם זה מצד ריבוי בדיורין, כיון שכבר כתב החזו"א שבזמנם שהיו עושים מלאכתם בחצר, כגון אפיה וכביסה וכדומה, הייתה שייכת טענה זו, אבל כיום אין זה אלא רק מעבר וחשיב כמבוי.

ידוע הכלל בהלכות שכנים, כי המנהג יש לו משקל בהכרעת ההלכה, כי מתחילה שמשתתפים על  דעת המנהג בעניין שכנים, לכן אינו יכול לעכבו אלא אם כן גורמת הבניה להחשכת החלונות או  היזק ראיה וכדומה, שהם טענות הלכתיות רשאי לעכבו ואם לא ישמע יכול לפנות לגורמי האכיפה. ובוודאי שמוטל על הבונים לקבל אחריות מלאה על כל נזק שלא יבוא, כגון לחץ מים, קווי הביוב, רטיבות, דודי שמש שיחזרו למקומם הראשון, או להניחם בצורה טובה במקום השמש, וכל נזק שיכול להיגרם ע"י בניית היחידה, והאמת והשלום אהבו. 

אמנם בבית הדין שבעירנו ביתר לא נקטנו כך, אלא התקינו שיכול אדם להתנגד לחבירו לבנות יחידת דיור, כיון שמתחילה שבאו לגור על דעת שכל אחד יכול לממש את זכויותיו המגיעים לו לפי החלטת מחלקת הנדסה של העירייה, ובחוזה קניית הדירה יש סעיף שבו כתוב שכל בניה וכל  שינוי בדירה, ייעשה לפי חוקי העיריה. ולכן כל שיש זכות לאחד השכנים להתנגד לבניה שאינה חוקית לדייר אחר, זכותו להתנגד בעירייה או כל גורם אחר כדי לממש את זכויותיו. וכן דעת המרא דאתרא דביתר הגאון רבי יעקב תופיק אביעזרי שליט"א.

לשאלות בהלכה בכל שעות היממה חייגו בכל עת: 8416*

ניתן לשלוח שאלות לבית ההוראה בדוא"ל: sm088302222@gmail.com

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

'סגולות' לפרנסה

  בפרשתנו אנו לומדים על ירידת המן. דור המדבר לא היו צריכים להשתתף בהרצאות בנושאי אמונה וביטחון בכל הנוגע לפרנסה. היה ברור ומוחשי כל כך

אמנות ההתבוננות

יציאת מצרים היתה תלויה במשה רבנו. מרגע שנולד הוכן להנהיג את העם. ברגע היוולדו, כבר אז התמלא הבית אורה, ועל כן נאמר, "ותראהו כי טוב",

לאור באור החיים

תולדות הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ זי"ע מתוך הספה"ק 'סידורו של שבת' מהדורת 'פאר מקדושים' הנמצא על מכבש הדפוס ועומד לראות אור בימים הקרובים * יריעה

בין כך ובין כך אתם קרויים בנים!

מיד אחרי אסון מירון, כתב אחד הפובליציסטים הוותיקים והמפורסמים, כי אינו חש כל צער על החרדים שנהרגו במירון יותר משהיה מצטער על נהרגים באסון דומה,

ומאירים את העולם

מיוחד: צוהר להנהגותיהם של מרנן גדולי ישראל שליט"א בימי החנוכה ובזמן הדלקת הנרות   מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א לא יוצא מתחומי

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן