מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א במכתב מיוחד

 

מכתב חיזוק והדרכה מיוחד נשלח ממעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, במענה לאחד מתלמידיו בארה"ק, לשאלתו, שאלת רבים, הכיצד נוכל להחזיק ולשמר את ההתעוררות, את רוממות האדם בימים הקדושים, ימי הדין והרחמים הבעל"ט, במשך כל ימות השנה.

את מכתבו פותח מרן שליט"א: "במיפק שתא, א' דסליחות הבעל"ט. להעמל בתורה, הרה"ג ר' …. שליט"א. על שאלתך, אין זמני וכוחי להאריך בדברים, והנני נמצא לע"ל שלא בקו הבריאות. ולכן רק אעתיק לך מה שכתבתי בימים אלו לבני הישיבות בארה"ב על שאלתם, איך נוכל להמשיך ההתעוררות של ימי אלול והימים הנוראים במשך השנה.

"כתשובה על זה הנני להקדים מה ששמעתי בשם רבינו האור שמח זצוק"ל, דאם נשים לב להתבונן על עבודת הלווים במקדש, וכמה זמן היה נדרש מהם לעבוד את עבודתם במקדש, נראה דכל לוי ולוי עבד יום אחד בכ"ד שבועות. ודבר זה מבואר ברמב"ם בפ"ג מכלי המקדש ה"ט, וז"ל: שמואל הרואה ודוד המלך, חלקו הלוים לארבעה ועשרים משמרות, ועובד משמר בכל שבת, וכל אנשי משמר מחלק אותם ראש המשמר לבתי אבות, וכל יום מימי השבת עובדים אותו אנשים ידועים, וראשי האבות מחלקים אלו העובדים ביום שלהם, איש איש על עבודתו, ולפי"ז יוצא שכל לוי עבד יום אחד מכ"ד שבועות, ומכיון שבשנה ישנם כחמישים שבועות, נמצא שכל לוי עבד יומיים בשנה בערך.

"ולכאורה ייפלא למה לא ינחלו הלוים שדה וכרם, ויעבדו עבודת האדמה כמו שאר השבטים כל ימות השנה פחות יומיים, מה שעסוקים בעבודת הקודש במשמרתם, וגם מדוע מגיע להם, כל מעשר בישראל, תמורת עבודת היומיים בשנה בעבודת המקדש. אנו למדין מזה שכדי שהלויים יוכלו לעבוד יומיים בשנה, עליהם להתכונן כל השנה כולה, אי אפשר לעבוד את ד' אפילו יומיים בשנה, מבלי להיות עסוק בה כל השנה בלי הפסק כלל, כי כל השנה צריכים להיות במצב של עבודת היומיים. וממילא צריך לעבוד ע"ז כל השנה, וזהו מה שכתבה התורה (במדבר י"ח כ"א) ולבני לוי נתתי את כל מעשר בני ישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אהל מועד. 'אין הפסקים בעבודה רוחנית'".

 

***

 

ממשיך מרן שליט"א במכתבו: "ופשוט הוא שכן הוא בלימוד התורה, שהיא העבודה הנרצית לפניו, כי ד' יתן חכמה, ומפיו דעת ותבונה, וכל העליות שעלה, הרי בהפסקתו נופל מהם, וזה הסיבה גם שבהפסקתו מעבודת ד' שהגיע אליה בחודש אלול, ובימים הנוראים נופל מהם. והרי הוא מקלקל גם את העתיד, את חודש אלול וימים הנוראים שיבוא עליו לעתיד כשמפסיק במלך השנה".

את מכתבו מסיים מרן שליט"א בהדרכה מעשית: "והנה מחשבה זו היא צריכה להדריכו, כי כשיודע האדם דבר זה שאם הוא יפסיק בעבודתו הוא מאבד את כל מה שהשיג בימים הנוראים, זה גופא יביא אותו שימשיך את עבודתו וההתעוררות שלו, וזה ע"י שירבה בלימוד מוסר כל יום, וכמו שאמר שלמה המלך, "החזק במוסר אל תרף, נצרה כי היא חייך".

"ואשרי הישיבות והכוללים שיש בהם חיוב לימוד מוסר כל יום, בשעה מסוימת, וזה מסדרי הישיבה!

"אחשוב שבזה תמצא תשובה מספקת לשאלתך. הפך בה והפך בה דכולה בה.

"אוהבך, מברכך בעליה בתורה ויראת שמים, כתיבה וחתימה טובה לך ולכל משפחתך, בספרן של צדיקים גמורים".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן