אני רוצה לספר לכם סיפור

"אני רוצה לספר לכם סיפור", אמר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, לילדי ת"ת "פיתוחי חותם" מתל אביב שעלו למעונו לרגל הצלחתם המבורכת בעמידה בכור המבחן על מסכתות גמרא בעל פה.

"היה יהודי בירושלים קראו לו רבי אריה לוין זצ"ל. פעם אחת בערב יום הכפורים לקח רבי אריה לוין את בנו להתברך מפיו של הגאון הצדיק רבי זלמן סנדר שפירא זצ"ל שהיה גאון גדול וצדיק גדול.

"כשנכנסו לביתו ביקש רבי אריה מרבי זלמן סנדר שיתן לבנו ברכה שיהיה תלמיד חכם. כאשר שמע זאת רבי זלמן סנדר, פנה אל הילד ואמר: 'ילד, תצעק שלוש פעמים בקול גדול 'אני רוצה לדעת ללמוד".

"הילד הרגיש כנראה שלא בנוח לעמוד בחדר ולצעוק, ולכן אמר בקול רגיל ושקט: 'אני רוצה לדעת ללמוד'. רבי זלמן סנדר חזר ואמר לו שוב: 'תצעק בקול גדול'. הילד לא רצה, אלא אמר את המשפט שוב בקול רגיל. וכך, למרות כל מה שביקשו ממנו רבי זלמן סנדר ואבא שלו ואנשים נוספים שהיו בחדר, הילד חזר על המשפט בשקט. עד שבסוף מי שהיה בחדר אמר לרבי זלמן סנדר 'הוא כבר אמר', ורבי זלמן סנדר בירכו שיידע ללמוד.

"שנים לאחר מכן סיפרו רבי אריה לוין והבן שלו את הסיפור הזה למרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, וכשרבי איסר זלמן שמע את המעשה קם מהכסא ואמר לבן של רבי אריה, בכאב: 'אוי, מה עשית, למה לא צעקת?'

"ואז סיפר להם רבי איסר זלמן סיפור.

"מעשה ביהודי, עם הארץ, שואב מים באחת העיירות שבאירופה, שהחליט לפתע שהינו רוצה לדעת ללמוד. הוא פנה לרבי זלמן סנדר ובקש ממנו ברכה שידע ללמוד. שמע רבי זלמן סנדר את רצונו ואמר לו: אתה הרי שואב מים, יהודי בריא וחזק, תצעק בכוח רב שלוש פעמים: 'אני רוצה לדעת ללמוד'.

"שואב המים שהיה אדם חזק מאוד, עשה כמו שרבי זלמן סנדר אמר לו וצעק שלוש פעמים בקול אדיר וחזק, עד שקירות הבית החלו לרעוד, 'אני רוצה לדעת ללמוד', ואז ברכו רבי זלמן סנדר שידע ללמוד.

"ואמר להם רבי איסר זלמן, ובאמת זה היה ממש לפלא, לא יאומן כי יסופר, אדם זה שהיה עם הארץ גמור, התקדם מהר בלימוד התורה עד שנהיה לתלמיד חכם מובהק".

בתום דבריו פנה מרן שליט"א בחביבות לילדים: "עכשיו ילדים, אני רוצה שתצעקו אתם, בכל הכוח,  'אני רוצה לדעת ללמוד!'. רגע מרגש היה למשמע עשרות ילדי החמד קוראים בקול כאחד: 'אני רוצה לדעת ללמוד'. לאחר מכן בירכם מרן ראש הישיבה שליט"א, "ד' יתברך ישמע בקשתכם ותהיו כולכם תלמידי חכמים זרע ברך ד'".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן