רגליה יורדות מוות – מיתות משונות בתקופת עקבות משיח

הרה"ג רבי מרדכי נויגרשל שליט"א בטורו השבועי: "אין ספק שאנו נמצאים בתקופת עקבות משיח, ולא רק בגלל שהסימנים הכתובים בתלמוד ובמדרשים מתגשמים מול עינינו אחד מהם לא נעדר"

אין ספק שאנו נמצאים בתקופת עקבות משיח, ולא רק בגלל שהסימנים הכתובים בתלמוד ובמדרשים מתגשמים מול עינינו אחד מהם לא נעדר (עי' בסוף ספרנו "גלות ישמעאל") אלא שכך אמר הגר"א שבשנת ת"ר החלה תקופת עקבות משיח.

***

בשם הגר"א אומרים שתקופה זו, בה מתרחשים אירועים של שפלות (החוצפה תגדל, מלכות תהפוך למינות, תיעלם הבושה, ועוד) נקראת עקבות משיח בגלל שזו תקופה המקבילה לעקב בשיעור קומתו של האדם. העקב הוא איבר הגוף הרחוק ביותר מן המח וכך נראית גם התקופה הנידונה.

בספר נפש אליהו, שיעורים על מבוא שערים, לר' ישראל אליהו וינטרוב זצ"ל מגדולי חכמי הסוד בדורנו, שנפטר בניסן תש"ע (הספר שבידי הודפס בשנת תשע"ח, הרבה לפני פרוץ מגפת הקורונה) נאמר: כתוב בכתבי האר"י שמה שנאמר "ורגליה יורדות מוות" (משלי פרק ה') דהעולמות כולם הם בצורת אדם, אדם  קדמאה, אדם דאצילות, אדם דבריאה, וכו'. הכל הולך בדרכי אדם, ובסוגית אדם. יש חלקים הקראים ראש גוף ורגלים, והרגלים – סוף הקומה, יש להם מגע עם השפלות שיצא מתורת אדם והוא מקום העקב. ועי' בסוגיא נזיר נ"א ע"א דבעי ר" ירמיה רקב הבא מן העקב מהו, היינו אם יש לו טומאת תרווד רקב (- גוף המת מטמא בטומאה חמורה הנקראת אבי אבות הטומאה. גוף שנרקב תרווד רקב ממנו מטמא). ופי' תוס' וטעם הספק בזה "לפי שבעקב של אדם יש בו עובי בשר שאין בו חיות" ומבעיא ליה אם גמירי ביה רקב אם לא" עכ"ל ומבואר מזה שהעקב יש לו בחינה שיכול להיות חוץ מקומת החיות של האדם, וזה הפירוש ש"רגליה יורדות מוות".  ואגב אורחא, מה שיש תופעה משונה בדורות האחרונים של מוות בהיקף נורא כפי שהיה במלחמה האחרונה שנהרגו 30 מליון בני אדם (ההערכה המקובלת כיום היא: 66 מליון), ובמלחמה שלפניה 10 מליון (18 מליון), זהו מפני שאנו חיים במהלך העקב סוף הקומה שיש בו בחינת מות ד' ישמרנו… עכ"ל של הרב וינטרוב זצ"ל.

***

דברי הרב פותחים לנו פתח לראות באורם את מגפת הקורונה.

בשתי מלחמות העולם היתה ה"תופעה משונה", אם נשתמש בלשונו של הרב וינטרוב,  מבחינת ההיקף והכמות של הנהרגים, אך לא מבחינת עצם  מהות ההריגה (מלבד רציחת היהודים שהיא פרשה בפני עצמה) שכן במלחמות מתים אנשים וכבר אמר דוד המלך "כזה וכזה תאכל החרב". ואילו במגפת הקורונה בה מתו למעלה משני מיליון אנשים, מדובר במוות משונה מבחינת המהות שכן מי פילל ומי מילל שבעידן בו הידע המדעי שופע בכל התחומים והטכנולוגיה מאפשרת להעביר מידע מקצה העולם ועד קצהו באפס זמן ולאפשר לכל הנוגעים בדבר להטות כתף ולהיאבק יחדיו נגד בעיות כאלו ואחרות יוכל נגיף קטן וחמקמק להכות את כל העולם בצורה שכזו: שני מיליון הרוגים!!!

***

הפסוק "רגליה יורדות מוות" בספר משלי משובץ במערכת של פסוקים המזהירים מפני יצרא דעריות.

ר' יצחק הוטנר אומר שההבדל בין הדור שלנו לדורות עברו אינו בכמות אלא במהות. הדור שלנו לא חידש את הנפילות הבאות כתוצאה מיצר עצמתי זה. הוא היה קיים תמיד אלא שבכל הדורות כשאנשים התנהגו בצורה לא מוסרית הרחק מן הקדושה, ידעו שהם חוטאים.

הפסיכולוג הידוע קרל גוסטאב יונג תלמידם של פרויד ושל אדלר, מתאר באחד מספריו אדם שסבל מנברוזה, ובראיון אתו התברר שהוא חי חיי חטא, שאל אותו הפסיכולוג: "וכי אינך חושב שחיי חטא עלולים לגרום לנברוזה?" אותו אדם  מלמל משהו על מוסר וברח… אמר יונג: "כמה אומלל אדם זה שאינו מבין שחיי חטא עלולים לגרום לנברוזה… הנברוזה נגרמת עקב נקיפות המצפון. גם אם אין אדם מוכן להודות בכך ומדחיק זאת, כיון שמקובל שהדבר אסור וכך הרי המצפון מכה בו בפנימיותו וכך נגרמת הנברוזה".

ועתה, אומר הרב הוטנר הפכו את החטא לנורמה, לא די שאין כל מושג של חטא בכלל ובעניינים אלה בפרט אלא שעשו זאת לאידיאולוגיה.

שלמה המלך אומר שרגלי הפיתוי הזה "יורדות מוות". האר"י הקדוש אומר שהכוונה לתקופת עקבות משיח, הרב וינטרוב אומר בעקבות הגר"א שזו התקופה שלנו, ובתקופתנו בה הותרו כל הרצועות והירידה של "רגליה יורדות" כפי שמתוארת שם במשלי, נוראה ואיומה ומעוררת חלחלה ובחילה, מגיעות אותם מיתות משונות עליהן מדבר הרב ווינטרוב ושאנו צופים בחרדה ובכאב סביבנו ובכל העולם.

ואמנם גם צדיקים וקדושים ונקיים לחלוטין מתו במגפה, אך זהו דרכה של מגפה כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "כי תצא אש ומצאה קוצים ואכלה גדיש עם הקמה" – כמו האש שפורצת בגלל הקוצים אך לא מבחינה בין קוצים לגדיש וקמה, כך כשפורענות באה לעולם נאספים למרבה הכאב גם צדיקים, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת "כשיש צדיקים בדור צדיקים מתים בעוון הדור".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן