שיחת חג נדירה

 

 

כשעה לפני הכניסה למעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, נקבעה לי פגישה ב'מגדלי בסר', בניינים רבי קומות שהשכילה עיריית בני ברק לבנות בפאתי העיר, בניינים שמניבים ארנונה יקרה לקופת העירייה.

הפגישה נערכה באחת הקומות הגבוהות ובעל הבית הזמין אותי לצאת אל המרפסת, כשהעיר בני ברק נפרסת כולה לפניך במראה מרהיב ובאופק נראה תכול הים.

לאחר כשעה כבר הסתופפתי בבית המוכר והצנוע ברחוב רבן יוחנן בן זכאי, חדר עמוס ספרים כשמהחלון הקטן בחדר נראו מרחוק 'מגדלי בסר'. המחשבה שעלתה בי מיד הייתה: על אף עוצמתם וגודלם של הבניינים הללו, כמה מתגמדים הם כאן אל מול הבית הצנוע הלזה שראשו מגיע השמימה והשפעתו לאין ערוך על פני תבל עולם ומלואו, לדורינו ולדורות הבאים.

 

***

 

הבית הגדול של כלל ישראל ברחוב רבן יוחנן בן זכאי פתוח תמיד במאור פנים לכלל ולפרט, למסירת שיעורים ולכל יחיד ויחיד, ועתה זכינו לקבלת שיחת הדרכה והכוונה מיוחדת ממרן ראש הישיבה שליט"א יחד עם חתנו, הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א, ראש ישיבת פוניבז', לרגל חג הסוכות, עבור רבבות קוראי מגזין 'במה' הסמוך על שולחנם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א.

זכיתי להתקרב למרן ראש הישיבה שליט"א באמצעות חתנו, הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א, המכהן כחבר ועדת הרבנים ב'לב שומע' ובשל כך נכנס אני כסדר לביתו לקבל דעת, הכוונה ותבונה, וחולף תדיר על דלת ביתו של חותנו מרן ראש הישיבה שליט"א באותו הבניין.

הגאון הגדול שליט"א אינו מוכן לנהוג בגינוני רב בפני חמיו, מרן ראש הישיבה שליט"א, ואינו מוכן שיכבדוהו בפניו. מיד כשרואה שמרן ראש הישיבה שליט"א יושב בחדר לימודו ללא מעיל הפראק, מסיר אף הוא את חלוקו העליון ומתיישב בביטול וצניעות אופיינית לצידו של חמיו מרן ראש הישיבה שליט"א.

צילומים: דוד זר

"בוכה יותר מכל יום אחר"

 

מועד השיחה בימי הדין והאווירה מורגשת בכל פינות הבית. חג הסוכות נראה רחוק מאוד, אך רצוננו לדבר גם על חג הסוכות. ביקשנו לשמוע ממרן ראש הישיבה שליט"א על ההכנה הראויה ליום שמחת תורה, לשמוע על כך ממרן ראש הישיבה שליט"א שהוא סמל שמחת התורה שבדור, לדעת כיצד אפשר להיאחז בשולי גלימתו ולדבוק בשמחת התורה.

תלמידו מקורבו הרה"ג רבי אהרן קסלר שליט"א ונאמן ביתו הרה"ג ר' יוסף שטראוס שליט"א, מספרים כי ביום שמחת התורה מרן ראש הישיבה שליט"א בוכה יותר מכל יום אחר!

 

מהי ההכנה הנדרשת לשמחת תורה

 

אנשים רגילים להכין את עצמם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, יודעים מה העבודה. אמנם כשמגיע סוכות, אנשים לא יודעים מה ההכנה שצריך לעשות, מה היא הדרגה ומה היא ההכנה לשמחת תורה.

מרן ראש הישיבה שליט"א: "אומר לכם: שלמה המלך נהיה מלך בגיל צעיר מאד, בגיל 12, הוא היה בגבעון וחלם חלום מהשמים שישאל מה שהוא רוצה, אם רוצה להיות עשיר, או מלך גדול, ואמרו במדרש קהלת (קה"ר א, א) שבגבעון נראה הקב"ה לשלמה בחלום אחר שנתמנה למלך (בן י"ב) ואמר לו, שאל מה אתן לך וכו', והוא ביקש 'ונתת לעבדך לב שומע', אמר לו הקב"ה החכמה שאלת ולא שאלת לך עושר וכבוד ונפש אויביך, לפיכך החכמה והמדע נתון לך, תהיה תלמיד חכם הכי גדול בעולם, תדע את התורה באופן מיוחד, ועל ידי כן גם עושר ונכסים וכבוד אתן לך. מיד ויקץ שלמה והנה חלום.

"אמר רבי יצחק, חלום עומד על כנו, צפור מצויץ ויודע על מה מצויץ, הוא הבין אותם, חמור נוער ויודע על מה נוער, הבין את חלומו, מיד אסף את עבדיו ויבא ירושלים, ויעמד לפני ד' ויעל עולות ושלמים ויעש משתה לכל עבדיו. אמר רבי יצחק, מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה.

"איני יודע אם צריך מקור לסעודת סיום, אבל אם כן צריך, וכי זה מקור? הרי לא היה עוד אדם בעולם שקיבל ברגע אחד כל הטובות שבעולם, עשירות וחכמה ושיחות חיות וכו', ובוודאי על כגון זה ראוי לעשות שמחה גדולה, ומנין שגם על גמרה של תורה ראוי לעשות שמחה?!"

 

"אם רוצים לזכות לתורה"…

 

ממשיך מרן ראש הישיבה שליט"א: "ישנו מדרש נוסף לפני זה, במדרש שם איתא משל לבלווטוס שהיה גדל בפלטין של מלכים, היה שר שהמלך מאד אהב אותו, אמר לו המלך שאל מה אתן לך. אמר אותו בלווטוס, אם שואל אני כסף וזהב או מרגליות טובות הוא נותן לי, בגדים הוא נותן לי, אלא אני שואל בתו והכל ינתן לי בכלל בתו וכו'. הוא ביקש להיות חתנו של המלך, וכך היה לו את הכל. וכך אמר שלמה הריני שואל את החכמה והכל בכלל; עכשיו שזה כבר קושיה, שאם כן כבר אין רואים בזה מעלתו של שלמה המלך, אלא זה רק היה חכמה וטכסיס לזכות בכל.

"ונראה לבאר, שאותו שר שמבקש את בתו של מלך יש בזה גם צד הפסד, כי הרי יתכן שלא תאבה בת המלך להינשא לו, ובוודאי אם תרגיש שחפץ בה כדי להשיג על ידה כל כבוד המלכות לא תרצה להינשא לו, ורק אם תרגיש בו שהוא חפץ בה מפני מעלותיה שלה תואיל להינשא לו. וכך הוא בתורה, אם היה שלמה המלך מבקש את החכמה רק כדי להשיג על ידה את כל הסודות, לא היתה החכמה נקנית לו, כי התורה בעל דבר היא, ואינה מקנה עצמה לכל אחד אלא רק למי שאוהבה באמת, וכך היה.

"כמו שכתוב בזוהר בפרשת משפטים, שהיתה למלך בת, וכולם רצו לראות אותה, וכיסתה את עצמה מאחורי הווילונות, ופתחה את הווילון והסתכלה, וראתה שכולם עסוקים, אבל היה בחור אחד שאינו עוזב את המקום לרגע, ואליו היא הסכימה להינשא, מכיון שכעת ראתה שבאמת אוהב אותה, וזה המשל שהיה אצל שלמה המלך, שלמה המלך שעשה משתה לגמרה של תורה, אם היה רוצה את התורה רק בגלל שהוא שלמה המלך, לא היה זוכה לכלום, ואם שלמה המלך קיבל את החכמה, והתורה גילתה לו את כל הסודות, סימן שהוא באמת אהב את התורה, ומזה למדים שעושים סעודה לגמרה של תורה, זה המשך לשמחת תורה, אם רוצים לזכות לתורה, צריכים גם שהתורה תסכים, ואם התורה תראה שאתה אוהב אותה, אז יהיה לך את התורה.

"זה מוסר והכנה לשמחת תורה, אתה צריך לאהוב את התורה, להרגיש 'כי הם חיינו ואורך ימינו', ומכין שהתורה היא בעל דבר והיא תראה את זה, היא תגלה לך את כל סודותיה הטמונים בה, כפי שכתוב הביאני המלך חדריו, הם חדרי תורה, חדר לפנים מחדר".

 

מרן ראש הישיבה שליט"א מדגים וממחיש את הדברים: "בירושלים, בבתים הישנים, הדירות בנויות חדר בתוך חדר, כך היא התורה, בתורה יש הרבה חדרים, אבל אי אפשר לפתוח את החדרים, ומי שזוכה ומצליח להיכנס לחדר אחד, אז נפתחים גם החדרים האחרים, חדרי חדרים בתורה.

"אם רוצים לזכות לתורה, לא מספיק ההתחלה וללכת לישון, אם זכית, אל תלך לישון. רגע, זה רק ההתחלה, יש עוד ועוד ועוד… מי שמצליח יודע שזה לא נגמר, אין כזה דבר לומר גמרתי, רק התחלת. זכית לחדרי תורה, אבל דע לך שבתוך החדר יש עוד חדר, בשביל לפתוח את החדר השני צריך לעבוד עוד פעם".

"לא להפסיק"…

 

אם כן, מהי ההכנה שצריך לעשות?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "לא להפסיק, אל תגיד 'אני כבר יודע', אם תגיד שאתה לא יודע כלום, אז תדע, אם אתה יודע שאינך יודע, זה הכלל.

"אפילו מי שיודע ללמוד, לא יחשוב שהוא כבר יודע, אינך יודע כלום, ואז יפתחו לך חדרי חדרים בתורה".

 

הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א מסתובב לארון הספרים ומוציא גמרא מסכת סנהדרין. מרן שליט"א פונה אליו, "מה אתה אומר?"

הגאון הגדול שליט"א פותח בדף צ"ט: "זמר בכל יום זמר בכל יום, ופירש רש"י אפילו שאתה יודע, ולימודך סדור בפיך כמו זמר, תלמד עוד פעם, שזה יגרום לך שתהיה תמיד שמח, שמי שעושה את זה התורה מחזרת עליו ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה וסדריה, וכל כך למה, מפני שאכף, שכפף פיהו על דברי תורה".

מרן שליט"א שמח בדברים ואומר: "אתה מבין, החתן מגיע, אבל התורה זה הכלה, ואם היא לא רוצה אותו לא יעזור לו כלום, אבל אם הוא נפש עמל, ואפילו שיודע, עמל עוד פעם ועוד פעם חוזר, הכלה עולה למעלה ומבקשת מאת קונה למסור לו טעמי תורה וסדריה, וזה החדר היותר פנימי".

 

האם מבואר כאן שאין לאדם מה להתייאש גם אם אינו כשרוני ואיננו יודע מספיק?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "ודאי, אתה תעשה את שלך, תרצה ותבקש, והתורה כבר תפתח בפניך".

 

ההכנה הראויה לשמחת תורה

 

מדוע באמת חג שמחת תורה מגיע אחרי ראש השנה ויום כפור?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "אחרי ראש השנה ויום הכיפורים זוכים לזה, לפני זה אין עם מי לדבר. אחרי ר"ה ויו"כ רואים את האמת, מתקרבים להקדוש ברוך הוא, אהבת עולם אהבתיך, רואים שהקב"ה אוהב אותנו, והוא נתן לנו את תורתו.

 

הגאון הגדול רח"פ ברמן שליט"א: "יום לפני שמחת תורה זה הושענא רבא, מה התרגום של המילה 'הושענא רבא'?" מרן ראש הישיבה שליט"א אומר על אתר: "ריבוי תפילה, הרבה תפילה". ממשיך הגאון הגדול שליט"א: "אם כך, היום שלפני שמחת תורה צריך הרבה תפילה. הרי הראש ישיבה (מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א, א.מ.) תמיד אומר בישיבה בשם המשגיח ר' ירוחם שאינו יודע עם מה הקב"ה שמח יותר, עם הנעילה שלנו או עם שמחת התורה שלנו".

 

אצל ר' ירוחם זה היה מורגש?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "בוודאי, הוא היה למדן גדול, ר' ירוחם ידע ללמוד! כל התלמידים של מיר למדו ממנו גם תורה, לא רק מוסר. בשמחת תורה הוא היה אומר כל הזמן מאמרים, היה מפעם לפעם מפסיק את הריקודים ואומר עוד מאמר. אשריכם ישראל".

"עוד פעם ועוד פעם שרים את שירת התורה"

 

מה יעשה האדם כדי לזכות להיות תלמיד חכם?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "ר' ירוחם לקח את חותני לחתן, הגה"צ רבי ישראל חיים, ושאלו אותו, הרי במיר היו כאלו שהיו יותר גדולים, למה בחרת אותו? אמר ר' ירוחם, אני אומר שיחות, ואני רואה שכל אחד שכבר שמע את השיחה הזו בעבר, אינו מקשיב כעת כל כך, ואילו ר' ישראל חיים, כל שיחה שאני מוסר, כאילו שאמרתי אותה פעם ראשונה.

"וסיפרו לי שכך היה גם ר' ירוחם בקלם, ור' שמחה זיסל אמר כך על ר' ירוחם, אני אומר שיחות, וכל שיחה שאני אומר ר' ירוחם שומע כמו פעם ראשונה".

 

שיר זה דבר שאדם חוזר עליו שוב ושוב בשמחה, זה המשל של הגמרא ובדברי רש"י. האם כך צריך להיות עם התורה?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "עוד פעם ועוד פעם שרים את השיר, שהרי התורה היא שירה, כתבו לכם את השירה הזאת".

 

ההרגשה בסלון לימודו של מרן ראש הישיבה שליט"א היא מעין עולם הבא. כל העובר את מפתן הבית הגדול אינו חפץ לעזוב את מקור המים החיים. אך שעון החול לא מרחם וזמנו של מרן ראש הישיבה שליט"א מדוד למען תלמידיו הרבים וכלל בית ישראל.

לפני פרידה ביקשנו וזכינו לקבל את ברכתו הלבבית והאבהית של מרן שליט"א, "הצלחה בכל מעשיכם", כששמחת התורה הקורנת מזיו פניו הטהורות משפיעה על כל הזוכה לבוא במחיצתו ולקנות תורה והדרכה מפיו. יצאנו מהבית הגדול בברכה נרגשת למרן ראש הישיבה שליט"א, "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן