מכנסיית החינוך לזמן קיץ

הייתי שם! נצמדתי לקירות, משתדל לא להפריע. היה זה בשעת בוקר יחסית מוקדמת והאולם כבר די מלא. על דוכן הנואמים עומד הגאון הגדול רבי נתן זוכובסקי שליט"א, ראש ישיבה בפני עצמו, כאן הוא על תקן נוסף, חוליה מחברת בשרשרת הדורות. הוא מספר על מרנא החזון איש זיע"א ועל מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זיע"א שהגאון רבי נתן שליט"א שלוחו הנאמן.

אחד מרבותיי הסביר לי פעם, שהחינוך אצלינו בציבור התורתי הוא כמו, להבדיל, משרד הביטחון לישראלי המצוי. שהרי על התורה אנו נשענים, היא זו שהגנה עלינו כיהודים ובזכותה נמצאים אנו כיום היכן שאנחנו. התורה היא הביטחון שלנו, החינוך הוא הבסיס שעליה התורה עומדת ומועברת מדור לדור, ולכן חשיבותו של כנס אדיר זה המתקיים ח"י שנים ברציפות.

 

הוידאו נעלם

 

יסודו של הכינוס כמו גם הארגון 'לב שומע' המארח, הוא רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, שבעצמו היה טורח שנה אחר שנה לעלות לכנס שנערך בירושלים ועונה על שאלות מרביצי התורה.

כך נהגו גם מרן ראש הישיבה הגרמי"ל לפקוביץ זצוק"ל, בשנים האחרונות היה זה רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל, שניאות להקדיש מזמנו ולהשיב לשאלות רבני 'לב שומע' על מנת שתשובותיו יפורסמו במהלך הכינוס ויבלחט"א רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, שמספר פעמים טרח להגיע לכנס וכשלא יכל, שלח מדברותיו והוראותיו החינוכיות.

אנקדוטה מעניינת שמספר לי בשולי הכנס, יו"ר הארגון, הרה"ג רבי אליאב מילר שליט"א, מרביץ תורה בפני עצמו, "בשנה האחרונה להשתתפותו של מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל (כשנה וחצי לפני פטירתו), הוא דיבר דברים לא פשוטים… וביקש שהדברים הנאמרים בו לא יצאו לציבור הרחב. תוך כדי הוא חייך ואמר כאילו שיש דבר כזה היום שלא יוצאים דברים החוצה… המעניין הוא, שעם כל הצילומים וההקלטות שהיו בכינוס, הכל אבד ואיננו… אין את הוידאו. עכשיו, בכינוס, ניגש אלי אחד ממקורביו ושאל אם יש לנו את ההקלטה ההיא… וסיפר שההקלטות שהיו אצלו הוא לא מוצא".

"גם מהכנס הזה", מבקש הרב מילר שליט"א, "אסור שיצא כל דבר, הנושאים המועלים בו הם רגישים ופנימיים".

נשתדל להיצמד לכללים, בכתבה זו נביא בתמצית רק דברים הנוגעים גם לכלל הציבור.

 

ריטלין – הוראת מרן המשגיח שליט"א

 

בכנס יושבים מאות רבות של ראשי ישיבות ורבנים חשובים, כאלו שבדרך כלל מפארים את המזרח הישיבתי בבתי המדרשות. כאן הם יושבים כקהל, אוחזים בעט וכותבים על נייר כתלמידים.

אל הבמה עולים בקצב מדויק, בזה אחר זה ובתוכנית מדויקת גדולי ישראל שליט"א, כשרובם לא מדברים מצד עצמם, אלא משיבים לשאלות שמניחים לפניהם באמצעות רבני 'לב שומע', כאלו הנוגעות כאן ועכשיו לדור הזה.

מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א, עונה ומכוון על דרכי ההתמודדות עם יצרים עדכניים. נשאל ומשיב כתורה מסיני. לבסוף נשאל על ריטלין: "יש שאומרים שעדיף ללמוד להתמודד מלברוח לכדורים…", מקשה המנחה הרב מילר. "מי שצריך כדאי שייקח", עונה המשגיח שליט"א, "צריך להרבות היראה ולהקטין הניסיון".

המנחה לא מרפה: "ריטלין זה מקטין הניסיון או גם בגדר מרבה היראה?"

"ודאי שכן", עונה המשגיח, "בחור רגוע מקשיב ומרבה היראה. הרי הכדורים האלו אינם לכל החיים… זה כדאי".

 

הכוונה ללא הפסקה

 

זה יוצא ואלו באים, מכוון הארגון מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א ויחד עמו מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן שליט"א, שכעדות המנחה יו"ר הארגון, הקשר עמם הוא ממש יום יומי, "מתוך שש עשרה אלף שיחות בשנה, מאות רבות מצריכות הכרעה של אדם גדול".

מרן הגר"ד כהן שליט"א, פתח ועמד על האחריות הגדולה המוטלת על כל העוסקים עם הציבור, הוסיף ודיבר על דרך הלימוד בישיבות וסיים בדבריו על חשיבותו של ארגון לב-שומע המוסרים נפשם למען כל בחור ובחור.

"הוא באמת יודע הכל"… לוחש לי הרב מילר, "אין שבוע שאנחנו לא מדברים, זכינו!"

הס הושלך באולם, מרן הגר"ד כהן שליט"א התיישב להקשיב לשו"ת המיוחד עם מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש שליט"א. ואילו מרן הגרמ"ה הירש שליט"א, אמר שאין זה מכובד שראש ישיבת חברון יישב ויקשיב לו… מרן הגר"ד כהן שליט"א בענוותנותו אמר, "זה מוסיף לי מאוד, אני למד מזה רבות…" אך מפני כבוד התורה מרן הגאון רבי משה הלל שליט"א לא הסכים.

 

גמרא עם פירוש

 

מרן ראש הישיבה שליט"א השיב לשאלות  שהונחו לפניו ועסק בדרכי הבניין לגדלות בתורה והעברת המסורת מדוד לדור.

בסיום השו"ת נשאל מרן שליט"א, ישנם בחורים שאינם יודעים ללמוד טוב גמרא, ובשל כך אינם מרגישים את טעם התורה. האם לאפשר להם ללמוד גמרא בספרי עזר הקיימים היום?

מצד שני, אין זה מדרכי הישיבה ואולי גם ישפיע על בחורים אחרים שכן מסוגלים להתאמץ?

מרן ראש הישיבה שליט"א: "אין זה ראוי להכניס לתוך בית המדרש ספרי עזר בכלל, בחור יכול ללמוד בלילה או בהפסקות בחדר שלו בגמרות עם פירוש, אך לא בבית המדרש".

 

הקשר בין רב ותלמיד

 

ברקע מקרינים מצגת עם שו"ת מיוחד מרבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטין שליט"א.

ניצלתי דקה פנויה לתפוס לרגע את הרב מילר, הוא מצביע על אחד הרבנים ואומר: "הוא הר"מ שלי משיעור א' בישיבה קטנה"…

אם כך, אני שואל, איך ההרגשה… ללמד את הרב שלך?…

"חלילה", הוא מזדעק, "'לב שומע' לא מלמד אף אחד, אנחנו רק כלי שרת בידי עולם התורה והישיבות הקדושות, מסייעים במה שאפשר וכפי שמורים לנו גדולי ישראל וחברי ועדת הרבנים של הארגון. כאן בכנס אנחנו 'המארגנים', גדולי ישראל הם אלו המלמדים כאן".

הקרנה נוספת עולה על המסך, הפעם רואים ושומעים את מתיקות דבריו של מרן ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שליט"א, רואים את האהבה והערכה המיוחדת שיש למרן ראש הישיבה שליט"א כלפי ראשי הארגון. מרן שליט"א מדבר על קשרי האהבה וצורך ההשקעה שיהיו בין רב לתלמיד.

בהמשך מביאים רבני 'לב שומע' הקרנה מיוחדת מכל גדולי ישראל זצוק"ל ויבדלו לחיים, כולם מדברים על חשיבות הקשר האישי בין רב לתלמיד ועל החיוב להשפיע על תלמיד מלבד את דברי הגמרא, אף דברים המחכימים ומחברים אל ערכי התורה.

 

הסכנה הגדולה ביותר

 

בפינה בקצה האולם מספר לי אחד הר"מים כי הגיע לכאן מנתיבות. ר"מ נוסף מספר שהגיע מאופקים, אחר מחיפה, חלקם ר"מים כבר עשרות שנים. "מה יש ללמוד כל שנה מחדש?" אני שואל אותם.

"הדורות משתנים ויש בזה ריענון וחיזוק לעבודת הקודש כל שנה מחדש", הם אומרים באותה מטבע. אחד הר"מים מספר לי, "אשתי אמרה לי הבוקר יש דברים דחופים בבית, אולי תישאר? עניתי לה, אני חייב את זה לתלמידים שלי". הוא מוסיף: "אני משתתף בכינוסים האלו מאז יסודם לפני ח"י שנים, כל שנה זה ממלא מחדש".

אני פוגש את הרה"ג רבי בועז ישראלי שליט"א, ר"מ נמרץ באחת הישיבות בירושלים, "גם אתה כאן?" אני שואל, "כן, ודאי, אבל אני גם חלק מארגון 'לב שומע', אחראי על מחלקת סידור ישיבות".

– מה העניין? אני שואל.

– "תבין, הסכנה הכי גדולה לבחור היא להיות בבית מחוץ למסגרת, תפקידי לדאוג לכך שדברים כאלו לא יקרו".

– כמה בחורים בחודש אתה מסדר? שאלתי.

– "לפחות עשרים" הוא עונה מיד.

– זה דורש זמן רב?

– "וודאי, כל בחור אני נפגש לבד וגם עם ההורים ולאחר מכן לנסות להחזיר אותו לישיבה או לסדר לו ישיבה אחרת".

– כמה זה עולה? אני שואל ברצינות ואילו הוא ממש כועס: "מה?! ממתי 'לב שומע' לוקח כסף?"…

 

'ועדים' למצוינים

 

אני רואה משגיח מאחת הישיבות בירושלים, לא זכרתי את שמו. שאלתיו על שמו ומעשיו. "יהושע גרוס, פעיל בקו 'לב שומע' וגם מוסר ועדים בתוכנית 'אחריות' של הארגון"

– "אחריות?" אני שואל.

"אחריות" (במלעיל), הוא שוב אומר. "זו תכנית של ועדים מיוחדים למצוינים בעולם הישיבות ש'לב שומע' מקיים בשיתוף עם הישיבות, השנה היו עשר קבוצות בכל הארץ, שנה הבאה הכמות כפי הנראה תוכפל בע"ה…"

ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א וחבר ועדת הרבנים של 'לב שומע', אשר כאביו הגדול, רבן של כל בני הגולה זצוק"ל, מדריך ומכוון את דרכו של 'לב שומע', עומד על הבמה ומדבר על החשיבות של רבנים לדבר עם התלמידים ושיש בזה תועלת גם לרב, כפי שרואים בש"ס על חשיבותו של מי שעסוק עם התלמידים שמתחדד יותר ממי שאינו ולכן יותר רצוי לשמוע את דבריו.

אחריו נושא דברים ראש הישיבה הגאון רבי יעקב הלל שליט"א ולאחר מכן מתקיים רב שיח מיוחד בהשתתפות ראש ישיבת 'מאור התלמוד' מרן הגרא"י הכהן קוק שליט"א, ראש ישיבת 'יד אהרן' הגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א, הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט"א, מראשי ישיבת פוניבז' וחבר ועדת הרבנים של 'לב שומע', אשר ראשי 'לב שומע' מספרים על מעורבותו המשמעותית בארגון.

 

רב שיח מרתק

 

הרב מילר שליט"א, פותח את רב השיח ומספר על הזכות שניתנה לדורנו בהקמת מפעל החינוך 'לב שומע' ע"י מרן ראש הישיבה בעל "אילת השחר" זיע"א ועימו מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, לפני עשרים וחמש שנה, כאשר הניסיונות האורבים לפתחי הנוער עדיין לא היו מפותחים כל כך, כבזמננו. ובזה הקדים הקב"ה רפואה למכה. כן עמד על ריבוי בני התורה בדורנו וחשיבותו של כל יחיד ויחיד, שלפעמים די בהתייחסות קטנה או במענה טלפוני אחד, בכדי לבנות בן תורה, שעתיד לצמוח כאחד מגדולי הדור הבא.

"לא אוכל שלא להבריח כמה מילים שנאמרו ע"י ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי חיים פרץ ברמן שליט"א", הוסיף ואמר. "אני יאמר דבר אקטואלי מימים אלו. ישנו שר תקשורת כאן בארץ שרוצה לטמא את עם ישראל שבחר להישמר בדרכו מהטלפונים הלא כשרים והוא רוצה לטמא אותם. פעם הוא שמע סיפור שמרן החזו"א זיע"א אמר לב.ג. שהעגלה הריקה צריכה להידחות מפני העגלה המלאה באם יש התנגשות ובאו אליו אנשים חשובים לדבר על העניין הזה. אמר להם אותו שר, 'אני העגלה המלאה ואתם הריקים', מה המילוי שלך? מה המילוי שיש לאינטרנט? את מה שכל המשוגעים, הסוטים, האכזרים והמושחתים עסוקים בהם יומם ולילה, לספק את המידע ללבבו של כל אחד, לתת לכל אחד את ה'לא תתורו'. אם יבא אדם ויאמר לי יש עגלה מלאה צואת בית הכסא ולך אין, אז אתה ריק', מה הוא אמר? אמירה זו היא הרי בושות, אך ורק בעולם של ליצנות".

 

צורת דיבור והבנה

 

מושב נוסף בהשתתפות הגאון רבי אליהו קלרמן שליט"א, מנהל רוחני בישיבת פוניבז', הגאון רבי מרדכי פיש שליט"א, מנהל רוחני בישיבת עטרת שלמה לצעירים בב"ב והרה"ג רבי יהודה שטיינהרטר שליט"א חבר ועדת המנחים 'לב שומע', שחלק מתוכנו אוכל לפרסם ברבים.

היושבים נשאלו ע"י הרה"ג רבי רפאל חיים ארנטרוי שליט"א, איש 'לב שומע' ומשגיח בישיבת "היכל יצחק", "מה תפקידינו להכין את הבחורים לקראת בניין ביתם בעתיד?"

המשגיח הגאון רבי אליהו קלרמן שליט"א עונה: "ישנם בחורים שהם מצוינים ממש בלימוד, לומדים יומם ולילה, אמנם אינם יודעים כלל מהו תקשורת בין בני אדם, וכ"ש עם אשה, לא יתכן שאותו בחור ישב בפגישה ולא ידע כלל כיצד לדבר עם השני, זה בגדר חילול ד'. שמעתי מאדם גדול שתלמיד חכם שאין לו שיחת חולין אינו תלמיד חכם, אלא בעל מום, גם ת"ח חייב לדעת לדבר שיחת חולין, ומחובתנו ללמד את בני הישיבות צורת דיבור והבנה.

"בחור בישיבה גדולה חייב לומר חבורות משיעור א', בכדי ללמוד לדבר אחד עם השני, מהראוי שבחורים יאמרו ועדים במוסר בשביל לחיות את ענייני בין אדם לחבירו.

"בחור שאוכל בישיבה רק לחם עם חומוס, זה לא נובע מקדושה וטהרה, אלא מכפייתיות. על הבחור גם לדעת ליהנות בכדי שיוכל להתייחס לאשתו ולעצמו, וכאשר אין לו את זה, זה נובע ממשהו סגור בנפש. בחורים שלא שומעים 'ועדים' במוסר עלולים להיות אפס בכוחות הנפש או בחיי האישיות שלהם. לא יתכן לעבור את החיים בלי ללמוד קונטרס החסד של מרן הגרא"א דסלר זצוק"ל, מספר מכתבים מאור ישראל של רבי ישראל סלנטר זיע"א".

 

היקף עצום של פעילות

 

פתאום הרגשתי מה הכינוס הזה עושה, כמה הוא מרענן. כמה הוא נצרך עבור רבני הישיבות, כמה הוא מעורר ולפעמים בדברים פשוטים, הידועים לכל אחד, אך זקוקים לתשומת לב, על מנת להתחדש בהם ולשים לב לתועלת התלמידים ולמען בנייתם של עמלי התורה בדור העתיד.

ראיתי עלון מיוחד מלא וגדוש שיצא לאור לכבוד האירוע, בקדמתו יש פרח של כל המחלקות ב'לב שומע'… ניגשתי שוב לרב מילר: "אני מופתע מרוחב הפעילות, לא ידעתי של'לב שומע' יש כל כך הרבה מפעלים, ועוד לא דיברתנו על 'לב שומע' בנות"…

"אומר לך את האמת", הוא אומר, "מרבית הפעולות ש'לב שומע' עושה לא תדע לעולם, רק גדולי ישראל עימם אנו נועצים, הם יודעים את רוחב היריעה ועומקה".

עם המסר הנפלא הזה שרב הנסתר בו על הגלוי, נחתמה כנסיית החינוך השנתית של מפעל החינוך הקדוש "לב שומע", כאשר פעילי ומתנדבי הארגון ממשיכים לפעול במלוא המרץ למען המטרות הנעלות והנשגבות, חלקם ייפגשו כאן שוב רק בעוד שנה, בכנסיית החינוך תשפ"ג, בע"ה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן