הציבור החרדי הוא לא ימין ולא שמאל

 

רגעים ספורים טרם הגעתו לאולם הארנה שבירושלים להשתתף במעמד ההיסטורי לבני הישיבות, שע"י "איחוד בני הישיבות בארה"ק", בראשות רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, זכינו לרגעים מרוממים במחיצתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, להתלוות אליו לזמן מועט – מרובה, לאחוז בשולי גלימתו לקראת יום השנה העשרים של חמיו הגדול, רשכבה"ג עטרת תפארת ישראל מרן בעל האבי עזרי זיע"א.

 

באסיפת רבנים בווילנא

 

בהדרת כבוד התורה וחכמיה ביקשנו לשאול קמיה מרן ראש הישיבה שליט"א, שאלות הנוגעות במהותו של בן התורה, תפקידו ושאיפותיו בעולמו, כמו גם ביחס הראוי, הנכון והישר, לשלטון בארץ ישראל, לדרכו ולמשנתו של חמיו הגדול מורו ורבו, רבנו הגדול רשכבה"ג בעל האבי עזרי זיע"א.

 

שאלה: עברו כבר 20 שנה מפטירת רבינו הגדול מרן הגרא"מ שך זיע"א. גדל כבר דור שלא זכה להכיר, לראות עין בעין, איך אפשר להסביר לו מי היה מרן הרב שך, מה היה סוד כוחו בהנהגת הכלל.

מרן שליט"א: "תורה ותורה ותורה. זה היה כל המציאות של הרב שך וזה היה כל עולמו.

"יגיעת התורה שלו, עוד מילדותו שישב לבדו בבית כנסת בתקופת המלחמה הראשונה, בלי אף אחד ורק למד ולמד ולמד. וזה היה כל חייו. קשה לתאר את השקיעות של הראש ישיבה זצוק"ל בתורה הקדושה, מה שכל מי שזכה קצת להכיר אותו ראה. הרי כשהוא היה שקוע בלימוד הרי הוא לא הבחין בנעשה סביבו כלל.

"ידוע המעשה שהיה באסיפת רבנים בווילנא שרבי חיים עוזר, רבן של ישראל, השתתף בה. פתאום באמצע האסיפה נכנס במרוצה הראש ישיבה זצוק"ל, שהיה אז אברך צעיר, והתחיל לדבר בלימוד עם רבי חיים עוזר. אחד הרבנים שישב שם היה הרבי מקרלין רבי אברהם אלימלך זצ"ל שביקש להעיר על אופן הכניסה של הראש ישיבה זצ"ל לאסיפה. רבי חיים עוזר סימן מיד עם היד לרבי מקרלין ואמר לו, האברך הזה אינו יודע כלל על קיומה של האסיפה הוא אינו שם לב לכך, הוא שקוע בלימוד ורק זה מענין אותו… כששמע זאת הרבי מקרלין אמר מיד, אם כך, אני הרי מחפש ראש ישיבה, אותו אני רוצה לראש ישיבה אצלי. ואכן הוא חִזֵר אחריו ומינה אותו לראש ישיבה בישיבת קרלין.

"נכון, הראש ישיבה זצ"ל קומם, יסד ובסס את עולם התורה. הוא הקים את המוסדות הציבוריים של ציבור בני התורה, במטרה לרומם ולאגד את הציבור שיוכלו לחיות על פי התורה. אבל צריכים לזכור שהראש ישיבה זצוק"ל היה רק תורה ותורה ותורה ומכח זה הוא זכה להכל. כמו שכתוב במשנה באבות, 'כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו' נהנין ממנו עצה ותושיה וכו' ונותנת לו מלכות וממשלה וכו". מכח התורה שלו זכה בכל ענין לכוון אל האמת וזכה שהדברים התקבלו בלב כולם".

 

טלפון באמצע ה'סדר'

 

שאלה: במהלך השנים, ענין הפלאפונים קנה שביתה במחננו, עד שנוצר מצב שקשה עד בלתי אפשרי להתנתק מזה אפילו בזמן הסדרים…

מרן שליט"א: "צריך להגיד לכל בן תורה שהתבונן ויראה שרובא דרובא של השיחות שעושים זה לא מהדברים הנצרכים כלל וכלל. ומה שכן נראה להם שנצרך היה יכול להידחות לאחרי ה'סדר'. "חז"ל אומרים 'כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ'. צריך לקבל החלטה נמרצת שמתנתקים 'והבא ליטהר מסייעין בידו'.

"כשפתחתי את הישיבה (כולל רשב"י, י.ס.) באו אלי אברכים שהם רוצים שיתקינו טלפון ציבורי. אז לא היה כלל המושג של טלפון שנמצא וזמין בכיס של כל אחד. אני אמרתי להם שישאלו את הראש ישיבה זצ"ל, הם נכנסו והראש ישיבה אמר להם שלא, לא צריך טלפון בכולל. האברכים ניסו להגיד לו שלפעמים זה נוגע לפיקו"נ, אם בבית צריך ללכת לבית חולים וכדו', הראש ישיבה אמר להם, אנחנו גרים בין יהודים ולא יהיה פיקו"נ! ובאמת שנים רבות לאחר מכן אני זוכר שלא היה מקרה בישיבה שהיו צריכים אברך באמצע הסדר בעניינים דחופים אלו".

"ואת זה יש להשריש בבחורים ובאברכים להיות שקועים בתורה, להיות יגעים ועמלים בכל כוחם. להכניס בבני התורה את המושגים הגבוהים של שקיעות בתורה שעוד ראינו אצל רבותינו, אצל החזון איש אצל הבריסקער רב ואצל הרב שך. איך שחוץ מתורה לא עניין אותם שום דבר בעולם, והיו עמלים ויגעים בחוסר כל, ולא היו צריכים לעצמם כלום, ורק כך הגיעו למה שהגיעו. לא שייך אחרת. אין מציאות כזו גם להיות שקוע ולהבין בלימוד וגם שהראש יהיה בחוץ, מחובר כל הזמן עם מה שקורה בעולם".

 

ימינם ימין שקר

 

שאלה: ידוע כי במהלך כל השנים, הציבור החרדי, תמך בממשלות המוגדרות כתנועות 'הימין'. וכפי שכבר הורה זקן בשעתו רבנו הגדול מרן הגרא"מ שך זיע"א. בשנים האחרונות, ישנה לצערינו תופעה שהולכת ומחלחלת בקרב הציבור שלנו, ציבור בני התורה, של הזדהות עם הדעות של 'הימין' ואף ביטויי הערכה לראשי המפלגות עצמם כשאנשים תולים זאת חלילה במשנתו של הראש ישיבה זצ"ל…

מרן ראש הישיבה שליט"א משיב לנו בתקיפות רבה: "חלילה וחס. אוי למי שחושב כך. למי שתולה את התנהגות שלו עצמו בטעמים כאלו זה ממש הוצאת שם רע על רבנו הגדול זצוק"ל.

"קודם כל, כל א' צריך לדעת שיהודי חרדי, שצועד בדרך התורה ושכל דרכיו מנוהלים על פי תורה ודעת תורה, הוא צריך לדעת שהוא לא ימין והוא לא שמאל. ליהודי החרדי יש שולחן ערוך ויש לו את חכמי ישראל אשר להם דעת תורה והם מכוונים אותו איך לנהוג ואיך להתייחס לכל נושא וענין. לא יכול להיות אדם שאומר על עצמו שהוא חרדי ומתנהל על פי דעת תורה שיגיד על עצמו אם הוא ימין או שמאל.

"בכלל, אין מקום לבן תורה להחזיק מדמות חופשית בכלל, לא יכול להיות שום הערכה אליו ושום שייכות אליו. אין אצלינו מקום כלל ל'לאומיות'. כל יסודה של המדינה היא בחטא, שתכלית יסודה וקיומה היא ככל הגויים בית ישראל. שאנחנו 'עם' ויש לנו 'מדינה', 'שלטון'.

"אמת, הראש ישיבה זצוק"ל החזיק שצריך ללכת עם הימין. ואני נזכר שבבחירות שהיו צריכים להצביע בעד מישהו חופשי שהיה שייך ל'ימין', הראש ישיבה זצוק"ל, כמדומני זו היתה ההוראה האחרונה שלו לציבור, הורה לתמוך בו הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצ"ל טילפן אלי לברר האם אני שמעתי זאת באוזני מהראש ישיבה זצ"ל. וכשהשבתי לו בחיוב הוא אמר לי שאם כך הוא מוריד את הראש ומצווה לקיים דברי חכמים.

"אבל כולם צריכים לדעת שהראש ישיבה החזיק לתמוך בהם לא בגלל המנהיגים, אלא על אף המנהיגים. המציאות היא שהציבור שתומך ומחזיק בימין הוא בדרך כלל ציבור מסורתי יותר. שנשאר אמנם רק עם אמונה פשוטה, אבל הוא לא אימץ לעצמו כדרך חיים את פריקת עול מלכות שמים, את שנאת התורה ולומדיה.

"הראש ישיבה זצוק"ל נהג תמיד להזכיר את דברי החסיד יעב"ץ שכתב בספר שלו 'אור החיים', שהוא היה בגירוש ספרד, והוא מעיד שכל אלו שהאמונה שלהם היתה מכח חקירה וחכמה הם המירו את דתם, אבל עמי הארץ והנשים, שלא ידעו כלום, אבל האמינו בקב"ה מתוך אמונה פשוטה, בלי השכלה וחכמה, הם אלו שמסרו את הנפש על קדושת ד'. וזו המציאות היתה בזמנו של הראש ישיבה, שהציבור שהולך עם מה שנקרא 'ימין' אמנם אינו יודע אבל עדין חי באמונה פשוטה. והראש ישיבה זצ"ל אחז שאנחנו צריכים ללכת עם הציבור הזה, שחלילה לא נאבד אותו.

חלילה וחס שיהודי חרדי יחזיק על עצמו שהוא 'ימין'. יהודי יש לו רק את התורה הקדושה. ובוודאי לא להחזיק מדמות חופשית כזו או אחרת, זה נטע זר בכרם בית ד'.

"כל העומדים בראש, הרי פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר. רואים זאת בחוש בשנים האחרונות, ובפרט היום, איך שאפילו המנהיגים שדוגלים לכאורה בהשקפה של ימין, זונחים את כל משנתם למען תאוות השררה, גם כאלו שחובשים כיפה. כשזה מגיע לשלטון אין כל משקל ל'דעותיהם' כביכול… וברגע א' יכולים לחבור לשונאי ישראל"…

 

ירושלים תמורת שלום

 

שאלה: מה היתה דעתו של הראש ישיבה זצ"ל בנוגע לשליטה על שטחי ארץ ישראל.

מרן שליט"א: פעם היה לי ויכוח עם גדול א' שהיה מתלמידי הראש ישיבה זצ"ל, האם דעתו נוגעת גם אם ידברו להחזיר את ירושלים תמורת שלום, ואני אמרתי לו שכן, והוא חלק עלי. אותו ת"ח נכנס לראש ישיבה זצ"ל ושאל אותו, הראש ישיבה זצ"ל השיב לו בודאי, אם יהיה שלום אמיתי צריך להחזיר גם את ירושלים.

דעתו של מו"ח הראש ישיבה זצוק"ל היתה ברורה כי בענין ארץ ישראל, אם אפשר לעשות שלום אמיתי עם הערבים אז אפשר להחזיר שטחים, ואין שום ערך בעוד פיסת אדמה תוך סיכון חיי אדם והתגרות באומות העולם. אבל כיון שאי אפשר לסמוך עליהם בודאי אסור לתת להם כלום. אבל היו הסכמים שהראש ישיבה זצוק"ל תמך בהם, וב"ה עד היום רואים בזה סייעתא דשמיא. כמה גדולים עיני חכמים…

"והיו מקרים שמו"ח זצ"ל התנגד להסכמים כי הראש ישיבה זצוק"ל החזיק בבהירות ובדעת תורה כי אין בהסכמים ההם ממש, ולהפך הם רק יגרמו לאיבוד חיי נפש ולכן הוא התנגד להם בכל תוקף, אך חס ושלום חס וחלילה לומר עליו שהוא היה ימין או שמאל.

"אין לנו כל שייכות עם הדרך של הימין בענין ארץ ישראל השלמה. לדוגמא בענין של העליה להר הבית, כבר דיברתי על זה כמה פעמים. בזמן שכבשו את הר הבית הראש ישיבה זצ"ל ישב בבית ובכה והוא אמר כי מי יודע כמה חייבי כריתות יהיו עכשיו'… בא' ממכתביו הוא כותב שעל זה נאמר בתורה 'ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה', שעולים בטומאה במקום שאסור לעלות.

"אבל מלבד האיסור החמור שבדבר. הרי אותם אנשים מעמידים בסכנה את כל כלל ישראל, הרי בעלייתם הם מתסיסים ומכעיסים את כל העולם ועוברים על ג' השבועות שהשביע הקב"ה את ישראל, ואיך הם מסוגלים לקחת על עצמם אחריות להעמיד בסכנה את הכלל, רק כי הם החליטו שמותר, ועוד אומרים שעושים זאת בשם התורה כביכול"…

 

˜ ˜ ˜

 

עם צאתו מהמעמד ביקשנו שוב לחלות את פני מרן ראש הישיבה שליט"א בשאלה הנוגעת לחיי נפש, למעשה:

לצערינו ישנן משפחות שא' מהילדים סר מן הדרך ל"ע, לעיתים עד שאול מטה. הרבה שואלים כיצד ההורים צריכים לנהוג עם הילד.

מרן שליט"א נאנח בכאב נוכח השאלה: "איי… זה נורא נוראות… לראות את הילד סר מן הדרך… בגמרא כתוב עונש חמור על פרנס המתגאה על הציבור שלא לשם שמים שגהינום כלה והוא אינו כלה, ובהמשך דברי הגמרא כתוב עוד מימרא שפרנס המתגאה על הציבור לא יזכה לבן תלמיד חכם. ולכאורה בפשטות מפחיד יותר העונש הראשון שמובא בגמ', על יסורי הגהינום שבאים עליו. אבל ברמב"ם רואים לא כך.

"הרמב"ם בהלכותיו לגבי העונש שמקבל פרנס המתגאה על הציבור מביא הרמב"ם רק את המימרא שלא יזכה לבן תלמיד חכם, רואים מהרמב"ם דבריו שזהו עונש יותר חמור מיסורי גהינום שגהינום כלה והוא אינו כלה… נורא נוראות… על אחת כמה וכמה שלא מדובר רק שהילד לא ייצא ת"ח, אלא שחלילה וחס יורד מהדרך, ה"י".

ממשיך מרן שליט"א: "מקובלני ממו"ח הראש ישיבה זצ"ל, שהורים צריך לעשות הכל על מנת לקרב את הילד, בדרכי נועם, שלא ינתק חלילה הקשר, לעשות מה שאפשר לקרב את הלבבות שחלילה לא ירגיש מרוחק".

מדגיש מרן שליט"א: "על כל פנים בודאי לא על חשבון החינוך של הילדים האחרים. צריך זהירות בזה… אבל הכל בדרכי נועם"…

והוסיף מרן שליט"א: "ויש שלב, כך מקובלני מהראש ישיבה זצ"ל, שבו יש לנתק כל קשר עם הילד. ברגע שהילד חלילה נוטש את כרם בית ישראל, והוא מתקשר עם עַם אחר, אזי יש לנתק עמו את הקשר לחלוטין".

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן