הדרכה נדירה ממרן המשגיח הגה"צ רבי דן סגל

הדרכה נדירה זכינו לקבל ממרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א, בעבודת הלב זו התפילה, אשר כל כך נדרשת בימים אלו בהם אנו מתאספים בחצרות בית ד' ומתחטאים כבנים אוהבים ואהובים לפני בורא העולם.

בשורות הבאות נביא את הדברים כפי שזכינו לקבל ממרן המשגיח שליט"א לאורך השנים בעבודת הקודש של המפעל החינוכי 'לב שומע' מיסודו של רבן של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, לחיזוק עבודת הקודש בקרב כל אחד בימי הדין הבאים עלינו לטובה.

 

"לב וטעם אחר לתפילה"

 

נמצאים אנו בימים מרוממים של תפילה וקרבת השם, כיצד עלינו למשוך את ההשפעה לתפילות של השנה כולה?

"אספר לכם, הייתי משגיח במיר בניו יורק, עמדתי ליד ראש הישיבה רבי שמואל בירנבוים, ליטוואק שבליטוואק, כל התפילה התפלל בניגון! אפילו שמ"ע היה בניגון. ונוכחתי שזה נותן לב וטעם אחר לחלוטין לתפילה.

"התפילה בשבת כל השנה, להכניס יותר ניגון, זה משפיע. להשתמש בכח הרגש של האדם, הקב"ה נתן את זה כדי לרומם את האדם. מרן הגרא"מ שך זצוק"ל אמר כשפתחו בית הכנסת 'אבן האזל' לחניכי הישיבה, שיעשו סעודה שלישית! לעורר את הרגש.

"כמדומני שבכוזרי איתא, שהחלק המרומם ביותר בכלל ישראל הוא שבט לוי; הזמן המרומם ביותר, ימים טובים; המקום המרומם, בית המקדש; מה העבודה שלהם בזמן ובמקום המרומם ביותר? שירה! זו העבודה המרוממת ביותר. וזה נורא איך הדברים יכולים לעורר ולחזק. רגש הוא כח עצום, ולכן יש ענין לאדם לחזק אצלו דברים לעורר את הרגש, פסוקי דזמרה, תפילה בזמרה מעט יותר. בבית שעושים סעודות שבת, להכניס זמירות, בחיות. כמובן גם על ידי שיחה ורוחניות וכו'".

 

"בלי לימוד מוסר בעצמי אין זה כלום"

 

כיצד מתחזקים ביראת שמים ומחזיקים כל השנה בכך?

"יש את מכתבו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, כנראה שהשאלה הייתה של אברכים, שטענו שמנחה ביחד גוזלת זמן ואחרים אמרו שתפילה בכולל חשובה מאוד. אמר מרן הרב שך זצוק"ל, כל ימי גדלתי בישיבות, זקנתי וסבתי, ומעולם לא ראיתי תלמיד חכם בלא יראת שמים. ואם אין בו יראת שמים כל תורתו היא רק משפה ולחוץ.

"אומר את זה ראש ישיבה, לא משגיח, כולו תורה, התמדה, גדלות שלא תאומן, והוא אומר שהכל מהשפה ולחוץ? והוא מפני שכל שיראתו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, אם לא הכנסת קב חומטין מוטב שלא העלית.

"תפיסת העולם של הישיבות שעובדים בעיקר על תורה ופחות על יראת שמים היא שבהתחלה בחור לא מסוגל גם תורה וגם יראת שמים, ולכן תפסו בברייתא הלשון תורה מביאה לידי זהירות וכו', אבל ודאי שצריך שהדברים ילכו יד ביד, להתייחס לכך בכל גיל, כל אחד לפי מה שהוא.

"וכמובן שצריך את לימוד המוסר. אני בתור משגיח, באמת שהשיחות נותנות לי הרבה, אבל בלי לימוד מוסר בעצמי אין זה כלום. פחות מחצי שעה זה לא עובד, לא מתחילים להתחבר, מוכרחים לעורר את הנפש, ללמוד עניני יראת שמים. וכן כמו שר' ישראל אומר 'בשפתיים דולקות', לעורר את הרגש, 'וחי בהם', להיות לעבעדיק בענייני יראת שמים".

 

כיצד צריכה להיראות התפילה?

"תפילה ההולכת מונוטוני, יבש, זה איבוד כל המהות של תפילה. התפילה צריכה להיות בקול, בהתלהבות, גם הגרי"ש דיבר על זה".

 

להמשיך את הרוממות

 

ימי הקרבה מתוקים ומרוממים כל כך, האם וכיצד יכול אדם להמשיך להרגיש מרומם גם במשך השנה עצמה, להתרחק ולהישמר מהבלי העולם הזה?

"הלכתי פעם עם ראש הישיבה רבי שמואל רוזובסקי זצוק"ל אחר השיעור ודיברנו בלימוד. היה יום חם, ללא מזגנים.

"הלכתי עמו ברחוב, פתאום אמר לי: 'ראה את הפרחים היפים, כה מסודרים, אתה לא מתפעל? ראה את הבריאה'.

"אחר כך אמר, 'אילו יכולתי להוריד את הפראק וללכת רק בחולצה, זה היה נפלא, אבל אינני יכול!'

"מה ביקש ללמדני, שהוא מתבייש? הוא רצה לומר שמפני מה אינו יכול, כי הוא חש במעמדו, כמו שאמר אדם הראשון אני וחמורי נאכל באבוס אחד? אם אדם ידע את המעלה של בן תורה זה ירחיקו מדברים של שפלות וקטנוניות.

"גם בגדר של הודאה ושבח, אתה בחרתנו מכל העמים, רוממתנו מכל הלשונות, לדעת ולהודות על כך".

 

מהי הדרך להינצל מניסיונות הרחוב?

"אצל מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל, ה'ברכת שמואל', היה פעם מעשה שהיו אמורים לבא בחורים מהולנד או מדנמרק, ואמר רבי ברוך בער שיצאו כל בני הישיבה לקבל פניהם!

"שאלוהו, וכי הם גדולי הדור? נתן רבי ברוך בער שאגה: 'בני תורה מגיעים! יש לצאת לקראתם!'

"יש לדעת איך להעביר זאת, את המדרגה הנוראה של בן תורה, וזה ירחיק אותם משפלות. אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, אם המבט הוא למעלה זה מציל מהשאול. היום זה נצרך במיוחד, כדי להנצל מכל הסחי של העולם מוכרחים הרגשת מעלה".

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן