ברקים היוצאים מפי גדול הדור מרן הגראי"ל שטינמן בנושאי שידוכים

ברקים היוצאים מפי גדול הדור – הרב שטינמן! בספר החדש המרתק את כולם: מבוגר וצעיר, גברים ונשים, חסיד וליטאי, ספרדי ואשכנזי "חכימא דיהודאי" * פרק שביעי  

 

 

על מה לוותר בשידוכים

"בתי לא צעירה ומציעים לי הצעות שונות, ורעייתי אומרת שאנו חייבים לוותר על משהו, האם צריך לוותר, ומה הדבר הראשון שיש לוותר?".

תוותר על "מה יאמרו הבריות…" – הייתה התשובה.

חלפו עליו ועל בתו, כמה חודשים וכמה הצעות שידוכין, עד שזכה להבין 'הלכה למעשה' את המשפט שאמר לו רֶבּ אהרן-לֵיבּ.

 

הגאוה מכלה את הכל

מה ענין גאווה לשידוכין?! על כך נשמע פעם קולו של רֶבּ אהרן-לֵיבּ בתקיפות רבה, ובעין דומעת:

"הגאוה מכלה את כולם, מציעים שידוך לבחור ואומר שצריך משהו מיוחדת, וכן הבת ואביה אומרים כי רוצים את הטוב שבעולם הישיבות, והם לא מבינים שזה 'דבר שלא בא לעולם'…".

 

אתה מחפש את ר"ש בר יוחאי?

פלוני התייעץ בענין שידוך לבתו: "אמרו לי שהבחור מתעניין בעוד דברים, והוא מאד חברותי, האם זה לא חיסרון בהתמדה?"

רֶבּ אהרן-לֵיבּ: אתה רוצה את המתמיד הכי גדול? אם כך, עליך לצעוד כמה דורות לאחור, עד רבי שמעון בר יוחאי… (עיין שבת דף י"א ע"א: לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן יוחי וחביריו, שתורתן אומנותן).

 

האחים מונעים בשגגה את השידוכין

בתו בגרה, והוא בא לשאול: מה לעשות (מה יכולה להיות שאלה יותר פשוטה מזה).

רֶבּ אהרן-לֵיבּ הקשיב, גם התעניין במצב במשפחתו לכאן ולכאן, ואז לפתע אמר לו:

אני מבין כי יש לך כמה בנים בישיבות שונות, וכל הצעה שמציעים מהישיבה שבה הם לומדים, הבחור נפסל. תשמע להצעות שידוכין מישיבות אחרות, שאין לך שם בנים (ומנה באוזניו שמות של כמה ישיבות טובות אחרות) ואז ירווח לך.

הוא שמע לעצתו, ובתקופה קצרה אח"כ, בתו התארסה עם בחור מאחת הישיבות הללו שמנה באוזניו.

 

ה'קמצנות' הנוראה

ט' אלול. "מציעים לאחותי הצעת שידוך בזיווג שני שהוא קמצן".

רֶבּ אהרן-לֵיבּ: קמצנות זה במהות (שלו), ואם הדבר מפריע לה שלא תיגש לשידוך!

השואל ניסה לומר, הוא כבר נכווה ברותחים (בזיווג ראשון) וכעת הוא יעבוד על עצמו.

זה יחזיק מעמד שבועיים… מה לה להיכנס לבוץ…!

 

סגולה לשידוכים

[1]ש. האם לעשות איזו סגולה למען הילדים שלא הולך להם עדיין בשידוכים?

ת. שום דבר לא מועיל. צריך רחמי שמים.

ש. לפנות לשדכנים לחפש ולבקש?

ת. שום דבר, חבל לפנות. רק להתפלל (קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו – באמת). כתוב כי זיווג ראשון קובעים 'בת פלוני לפלוני' אם נגזר לא יעזור שום דבר, רק בת פלוני לפלוני, זיווג שני זה כבר לפי מעשיו.

 

סגולה לשידוכים

שאלו מה הסגולה לשידוך?

 לא לחפש חסרונות, זו הסגולה.

 

תפילה לד' – למציאת זיווג

שלחו לשאול: בעלת תשובה בת 31 כבר כמה שנים שהיא בשידוכים ולא הולך לה. ושואלת שראש הישיבה יגיד משהו להתחזק, שילך לה.

ד' יעזור. היא לא היחידה, אלפים, אלפים!

האם יש משהו להתחזק כדי שתהא לה ישועה?

שום דבר, רק לקוות להקב"ה ולהתפלל אליו.

 

'צולניק'

"אחותנו התארסה והיא מתלוננת שלחתן יש פיאות והוא 'צולניק' ועוד הגדרות, ובגדיו לא מכובדים…" – שאל פלוני אלמוני.

רֶבּ אהרן-לֵיבּ (בצעקה): זה הכל שטויות כל הטענות המשונות הללו (ברוב המקרים).

הפלוני אלמוני: "אכן כבר שאלו את הגרח"ק ואמר כך שזה שטויות, אבל הכלה לא קיבלה את הדברים".

רֶבּ אהרן-לֵיבּ : אז שיפרידו את החבילה יעזבו את השידוך. כי גם אם כעת היא תסכים, למחר זה יחזור שוב, וח"ו יתגרשו… [בנחרצות].

 

בחור נמוך לשידוך

עש"ק בהר תשע"ד. פלוני אלמוני: "יש לי הצעה לשידוך שרוב בני הבית שם נמוכים והבחור עצמו לא נמוך ולא גבוה, האם זה חיסרון?"

תגובה שיש בה מעט תשובה: אתה מכיר את הגמרא בבא מציעא, שבן ננס אומר: 'כיצד הלה בא לידי שבועת שוא' (בהערצה ובקול רם מאד(: בן ננס! בן ננס!

אם הבחור אכן היה 'בן ננס', הייתי לוקח אותו ללא בעיה…

רֶבּ אהרן-לֵיבּ נהנה מדבריו, ולעניין למעשה השיב לו: בסדר, אפשר לך לקחתו לחתן. המשיך ואמר לו: בן ננס היה תנא, מה יגידו לעתיד לבוא 'יעמוד בן ננס?!' יאמרו – 'יעמוד הצדיק הגדול'!

ומי לנו גדול מה'חפץ חיים' שהיה נמוך במיוחד. וכן באמריקה ראו את שר התורה רבי משה פיינשטיין, ובא"י את גדול הדור – רֶבּ אהרן-לֵיבּ נמוך הקומה.

 

רק אין יראת ד' במקום והרגוני

אשה דתיה שלמדה במקומות חיצוניים וקיבלה תואר ד"ר, הסתפקה האם להתחתן עם פרופסור פלוני למדעי מדינה (דתי למחצה ולשליש), נודע לה על חכמתו של הרב שטינמן מבני ברק, ושלחה לשואלו, האם כדאי לה להתחתן אתו.

לאחר שהרב שטינמן שמע בקצרה את הפרטים, השיב:

"אם הוא ירא שמים, יכולה להינשא לו, ואין כוונתי ליראי שמים של תפלין דרבינו תם [המובא בשו"ע או"ח סימן ל"ד שירא שמים יצא ידי שניהם – וילבש גם תפילין דרבינו תם] אלא שיהיה לו לפחות יראת שמים כזו שבלעדיה זה פיקוח נפש לחיות איתו (ושתדע שחיסרון ביראת שמים זה פיקוח נפש)".

היא לא ידעה בדיוק כיצד לבוק יראת שמים, וגם לא היה לה רצון לכך – לבחון לעומק את יראת השמים שלו, ובבחינה מהירה החליטה להתארס אתו – כיון שמצאה בו גינונים נאים למכביר – ביחסי 'בין אדם לזולתו' בסבר פנים יפות ונעימות סביבתית בעת הפגישות ואחריהן, והבינה כי זה מוכיח גם על יראת שמים. הם התארסו.

לפני החתונה, שלחה שוב שיזכירו אותה בפני הרב שטינמן.

אמר רֶבּ אהרן-לֵיבּ לשליח (שהיה גם בפעם הראשונה): "כעת כבר אין לי מה לומר לה…".

כמה חודשים אחרי החתונה, בבוקרו של יום בהיר, התפתח ביניהם ויכוח, ותוך כדי הוויכוח, הוא חש עלבון צורב על כך שאיננה מקבלת את דעתו – למרות שהוא פרופסור חשוב ונכבד ממנה ובכל זאת איננה מקבלת את דעתו, ובעיצומו של הכעס רצה לשלוח יד ולפגוע בה פיזית באכזריות, וברגע אחרון ניצלה ממנו בסיוע השכנים שחילצו אותה מידיו.

כשרוחה שבה אליה לאחר הסכנה. פתחה ואמרה: כמה גדולים עיני חכמים שהתריע בי לאמר שאם אין לו יראת שמים זה גובל בפיקוח נפש. כי גינוני בין אדם לחברו הם עד גבול מסוים עד שהוא חש פגוע, ואז העולם נחרב. "חשבתי כי גם אני חכמה, אבל כעת הבנתי שהחכמה אצל חכמי התורה".

כי רק אין יראת ד' במקום הזה והרגוני.

רשימת תלמיד. ח' אייר תשמ"ט: המתנתי בתור ובאה נערה ושאלה דרך הרבנית, שהציעו לה שידוך עם בחור שלא לומד אבל יש לו מידות טובות, האם להסכים? אמר לה רבנו: מי אמר לך שיש לו מידות טובות? מי שלא לומד גם אין לו מידות טובות.

 

[1] מובן, שההוראות והעצות בשידוכים, המוזכרים בפרק זה, לא מסקרים ולא מביעים את התשובות המוחלטות בנושאים הללו, שהם הררים התלויים בשערה. ואין למדים הלכה מפי מעשה!

 

צילום: שוקי לרר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן