בעקבות הפיגועים: עצת מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א

 

חיזוק והתעוררות מרבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, לנוכח ריבוי פיגועים ואסונות רח"ל

 

לכאב והצער הגדול שעטף את העולם היהודי בעקבות הסתלקותו של מרא דארעא דישראל, התווסף השבוע מימד מטלטל, "פיגוע בעיר בני ברק", רח"ל.

צריך להיות עיוור בשביל לא להבין את המסר השמימי הנורא.

כל לב יהודי באשר הוא מחפש לתקן, שהרי לב יודע מרת נפשו. זוכים אנו להביא בבמה חשובה זו דברים מיוחדים וייחודיים מרבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, לעורר את לבבות בית ישראל בעקבות המצב הנורא, כדת מה לעשות בעת הזאת.

אלו הדברים שעורר רבינו הגדול שליט"א השבוע במעונו, לאחר הפיגוע הנורא בבני ברק, רח"ל:

 

אם יש אסונות

 

בזמן האחרון היו הרבה אסונות ופיגועים מבני ישמעאל רח"ל, מעשים שבכל יום בהרבה מקומות בארץ הקודש, ובוודאי שהכל בהשגחה, יש השגחה פרטית על כל אחד ואחד, כמו שכתב הרמב"ן בסוף פרשת בא "שאם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ואם יעבור עליהם יכריתנו עונשו", אם יש אסונות סימן שיש חטאים.

ומסתבר כי החטא הוא לא רק של אדם יחיד. אמנם לפעמים גם ציבור נענשים מחמת היחיד, כמו שמצינו בעכן שמעל בחרם ומתו שלושים וששה איש [ובגמרא דרשו (סנהדרין מד, א) שנהרג יאיר בן מנשה ששקול כנגד רובה של סנהדרין], עד כדי כך שייך עונש על הציבור מחמת חטא של יחיד, שכל ישראל ערבים זה בזה.

אבל מסתבר שהאסונות הם לא רק מחמת חטא של אדם יחיד, אלא כל אחד ואחד יש לו מה לתקן, והעצה היחידה להינצל מן האסונות היא לא בכוחי ועוצם ידי, אלא בתשובה ותיקון המעשים.

ונתבונן מה הם הדברים המצויים שנכשלים בהם.

 

להתחזק בשמירת הלשון ובין אדם לחברו

 

אחד הדברים המצויים שנכשלים בו הוא לשון הרע, כמו שאמרו (ב"ב קסה, א) וכולן באבק לשון הרע, והחפץ חיים כתב חיבור גדול על הלכות לשון הרע, וכתב גם דברי חיזוק והתעוררות לשמירת הלשון, ומאוחר יותר כתב בהקדמה לספרו "כבוד שמים" כי דבריו לא השפיעו כמו שחשב. יש יצר הרע חזק מאד ללשון הרע, ולכן גם השכר גדול מאד למי שנזהר בזה, ובספר שמירת הלשון (שער התבונה פט"ז) כתב שמי שנזהר מלשון הרע יש לו חוש מיוחד להרגיש מהו לשון הרע ולהיזהר מכך.

וצריכים חיזוק בזה, להיזהר שלא לדבר לשון הרע, ואמנם כל דברים בטלים זה גם חמור, ואמרו חז"ל (עיין ספרי פרשת עקב) כשם שתלמוד תורה כנגד כולם כך ביטול תורה כנגד כולם, אך לכל הפחות יש להתחיל מלשון הרע.

ועוד דבר בענין בין אדם לחברו, שאדם אינו מוותר, ואינו רוצה לוותר, והנה יש דברים שהם על פי דין, בדיני ממונות, יש שולחן ערוך ויש דיינים מומחים, אך לפעמים אדם קובע ומורה דין לעצמו, בפרט בענייני שכנים, מצוי שיש אנשים טובים מאד, וכשבאים לידי איזו נגיעה ביחסי שכנות, מיד נהפך לאדם אחר, וכבר אינו מה שהיה, מחמת נגיעה של ממונות, או נגיעה של כבוד שהוא איום ונורא.

ובמסילת ישרים (פרק י"א) כתב שהכבוד דוחק את האדם יותר מכל התאוות שבעולם, וצריכים לדעת שאם נהנים מכבוד, מפסידים הרבה עולם הבא, ולהיפך על ידי ייסורים של ביזיונות מרוויחים עולם הבא, וחוסכים ייסורי גיהינום.

אלו הם דברים הצריכים חיזוק, להיזהר מלשון הרע, ומביטול תורה, ולהתחזק באהבת הבריות, ושהנגיעות של כסף וכבוד לא ישחדו להתנהג שלא כהוגן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן