במערת הציון בתוככי הכפר הערבי

במערת הציון בתוככי הכפר הערבי

מיוחד: סופר 'במה' הצטרף למסע התפילה הנערך מדי שבוע בזמן המסוגל ליל שישי לאחר חצות לילה בציונו הקדוש של רבי חנינא בן דוסא זיע"א ורעייתו ע"ה הטמונים בכפר עראבה שבגליל * לאחר סדר לימוד באווירה נעלית במערת הציון, התקיים מעמד התפילה המרטיט בראשות הגאון הגדול רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, אשר גילה את הסגולה הנדירה והעיד: "ובטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע והוא בדוק ומנוסה" * "כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני"

 

 

ליל שישי, עלטה בחוץ. פנסי הרחוב מפזרים את הערפל הסמיך.

אני ממתין להסעה מיוחדת האוספת עתה מניין אברכים יקרים בדרכם לסדר לימוד. לא, זו אינה טעות. נהג ההסעות לסדר הלימוד בכולל לא החליף את זמני היום והלילה… מדובר על סדר לימוד ייחודי בחצות הלילה, בכפר ערבא שבגליל, במקום המסוגל בציון התנא האלוקי רבי חנינא בן דוסא ורעייתו.

על פרטי סדר הלימוד המיוחד ומעמד התפילה המרטיט שלאחריו, המתקיים במערת הציון של התנא הקדוש, התוודעתי בנסיעה למושב אבטליון, הסמוך לכפר ערבא.

סדר הלימוד המיוחד מתקיים מדי ליל שישי בחצות לילה במערת הציון הקדוש. מניין האברכים מתאסף ביישוב אבטליון ומשם נוסעים כולם יחד בהסעה מלווה באבטחה אל תוככי הכפר עראבה, אל מערת הציון.

 

"שביל שדרכו עוברות הישועות"

 

הגענו אל הכפר. מרגישים זאת בנסיעה על גבי הכבישים המשובשים של הכפר הערבי. התחושות נעלות במיוחד והרגשת אחריות כבדה אופפת על כתפי האברכים המשתתפים בסדר הלימוד והתפילה. עיניהם של בני ובנות ישראל הזקוקים לישועה נשואים לתפילתם לאחר סדר הלימוד. את אווירת הרצינות הכבדה ניתן למשש באוויר.

הפעם ההתרגשות גדולה במיוחד, אל המסע הצטרף הגאון הגדול רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, אשר גילה את סגולת התפילה הנדירה. בנוסף הצטרף הפעם לתפילה המיוחדת הרה"ר הגאון רבי דוד לאו שליט"א.

הגאון הגדול רמ"ש אדלשטיין שליט"א, מציין את הייחודיות בקיום הסגולה על קברו של רבי חנינא בן דוסא. בדבריו הביא את דברי הגמרא "כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני". בעל ה"בן איש חי" מסביר שהמילה "בשביל", הכוונה היא שביל שדרכו עוברות הישועות. כיוון שלפעמים יש מקטרגים על אלו הזקוקים לישועה, ויש מקטרגים המונעים את קבלת התפילות, וכשמדובר בצדיק כרבי חנינא בן דוסא, שהיה בנוסף לקדושתו ופרישותו גם עני שנתן את כל מה שיש לו לאחרים, ההנהגה שלו היא השביל שדרכו עובר השפע ללא מקטרגים.

והרי ידוע שגדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, לכן הסגולה על קברו של רבי חנינא בן דוסא, יש בה מעלה גדולה מאד וכל הנוטל חלק בקיום הסגולה בוודאי יזכה לראות ישועות למעלה מדרך הטבע בע"ה.

 

בזמן שהתקיימו מרבית הניסים

 

מידי ליל שישי מגיע מניין האברכים בתיאום ותחת אבטחה כבדה ושמירה הדוקה, בכדי לקיים את הסגולה שזמנה בליל שישי בחצות הלילה. לאחר חצות הלילה, בסיומו של סדר הלימוד המיוחד מתקיימת התפילה מיוחדת לישועות למעלה מדרך הטבע עבור כל שמות התורמים קי"ט מעות כמניין 'חנינא', עבור צורכי השבת לעמלי תורה בשבת קודש.

בארגון "חנינא בני" מציינים כי זמנה של הסגולה בליל שישי לאחר חצות הלילה, ערב שבת קודש, הוא על-פי מה שמופיע במכתב הסגולה מהגרמ"ש אדלשטיין שליט"א מאחר ובימי חיי חיותו של רבי חנינא בן דוסא, מרבית הניסים שהתרחשו בביתו, התקיימו בערב שבת קודש כפי שכתוב בחז"ל (ראה מסגרת).

 

ישועות ללא הפסקה

 

במהלך הנסיעה ביקשנו לשמוע מאחד מנציגי הארגון מעט על הישועות שראו בעיניהם. הסיפורים קולחים מפיו.

הוא מספר על אברך שמשפחתו נקלעה לסכסוך פנימי שהעיב על האחווה הפנימית במשפחה. בעקבות פטירת אבי המשפחה התגלע ויכוח נוקב באשר לנכסים הרבים שהותיר. כל צד התבצר בעמדתו ודומה היה כי הסיפור הזה עומד ללוות את המשפחה במשך שנים ארוכות ולגרום לקרע וניתוק של בני המשפחה זה מזה.

בצר לו, פנה האברך לארגון 'חנינא בני' וביקש לקיים את הסגולה על מנת שהנושא ייפתר על הצד הטוב ביותר והשלום יחזור לשרור במשפחה. "קיימנו עבורו את הסגולה כמקובל בליל שישי בחצות הלילה. למחרת, מתקשר האברך לספר שבאורח פלאי, בדיוק בזמן קיום הסגולה, נשלחה הודעה בדואר האלקטרוני מאיש המקצוע שמטפל בסוגיה, הנושא הסתדר על הצד הטוב ביותר לשביעות רצונם של כל בני המשפחה. זה היה פלא עצום משום שהוויכוח סביב הסוגיה נמשך זמן רב ובאורח פלא הסיפור הסתיים באופן חיובי".

את הישועות שהן למעלה מדרך הטבע זכו וראו בחורים שחצו את גיל ארבעים וטרם זכו להקים בית נאמן בישראל. כאשר קיימו עבורם את הסגולה המיוחדת, הם טרחו להתקשר ולספר בהתרגשות שבחלוף שבועות בודדים לאחר קיום הסגולה, זכו לבוא בברית האירוסין, והם מבקשים להפיץ את סיפורם האישי על כך שזכו לראות בישועה שלמעלה מדרך הטבע.

בעניין שידוכים הוא מספר סיפור מופלא שהעיד הרב א. כ., תושב מרכז הארץ על הישועה המיידית שזכה לראות:

"לאחר שהבן שלי הגיע לפרקו", סיפר הרב א. כ., "התחלנו לשמוע שידוכים אבל דבר לא התקדם. שמעתי על הסגולה של ארגון חנינא בני, והחלטתי לקיים את הסגולה בליל שישי לפני כחודש. ביום חמישי הצטרפתי ותרמתי לארגון להוצאות שבת עבור אברכים עמלי תורה. למרבה הפלא מיד ביום ראשון שלאחר מכן עלתה על הפרק הצעת שידוך שהחלטנו להתקדם איתה וזכינו ב"ה בשעה טובה ומוצלחת לסגור את השידוך. הבטחתי לפרסם את הישועה הפרטית שלנו כדי לחזק ולעורר את הרבים, שב"ה תפילות נענות, בזכותם של צדיקים קדושים".

 

 

שיפוץ הציון

 

בהגיענו לציון אני מתבשר שארגון "חנינא בני" יצא ביוזמה מבורכת לשיפוץ מתחם הקבר על מנת לאפשר לציבור הרחב להגיע למקום בנוחות ובתנאים המתאימים.

השיפוצים נעשים בזכות תרומות ייעודיות של נדבנים שתורמים עבור שיפוץ הציון, ומטרת שיפוץ הקבר היא לטובת המתפללים שרוצים להגיע בעצמם להתפלל במקום ולקיים את הסגולה הבדוקה. עם סיומו של השיפוץ, שוב יהיה ניתן להגיע למקום בתיאום מראש.

יודגש כי מאחר והכניסה לכפר הינה בחזקת סכנה ויש צורך בתיאום מראש ובליווי צמוד, אין להגיע למקום, ללא לווי ותיאום בטחוני. הכניסה לכפר הינה בחזקת סכנה ויש צורך בתיאום מראש ובליווי צמוד, אין להגיע למקום ללא לווי ותיאום בטחוני. רק לאחרונה נמסר על רכב יהודי שהגיע למערת הקבר כדי להתפלל ללא תיאום, והרכב נרגם באבנים על ידי נערים מקומיים ורק בנס יצאה הקבוצה מהמקום ללא פגיעות בנפש.

מניין האברכים המגיעים למקום עושים זאת בתיאום ותחת אבטחה כבדה ושמירה הדוקה, לקיים את הסגולה שזמנה בליל שישי בחצות הלילה.

 

הוד קדומים

 

הגענו למערת הציון, אווירת הוד קדומים שוררת במקום. הגאון הגדול רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, מדליק נרות על גבי הציון וכך נוהגים אחריו הגר"ד לאו שליט"א והאברכים המשתתפים במעמד הלימוד והתפילה.

בשולחן מיוחד מתאספים כלל האברכים ומתחילים בסדר הלימוד, באווירה נעלית של ריתחא דאורייתא. נציג הארגון מספר לי, כי בעקבות הסתלקותו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל ובעקבות האבל הכבד,  הוחלט כי לימודי המשניות, הנלמדות במסגרת קיום הסגולה במערת קברו של התנא הקד' רבי חנינא בן דוסא זיע"א יהיו לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה של מרן זצוק"ל.

סדר הלימוד המיוחד נמשך שעה ארוכה. בסיומו נכנסים כולם לתוך מערת הציון הקדוש, מקבלים את סדר התפילה כפי שהנהיג הגאון הגדול רמ"ש אדלשטיין שליט"א ומתחילים במעמד התפילה המרגש. צמרמורת אוחזת בקרב המשתתפים.

נרות הנשמה מעל ציון האבן מרצדות באפילה, הגאון הגדול שליט"א קורא את פסוקי התהילים בקול נשבר ואחריו כלל האברכים, בתפילה נרגשת הבוקעת ממעמקי הלב. שעת התפילה דומה עתה לשעת תפילת נעילה ביום הקדוש, כאשר קולות התפילה חורכים את הדממה ובוקעים שערי שמים.

דמעות נרגשות נקוות בעיני המתפללים. כולם מתנענעים אנה ואנה בתפילתם, אל מול שלהבות האש המרצדות אנה ואנה, האווירה היא נעלית במיוחד ובלתי ניתנת לתיאור.

שעה ארוכה נמשך מעמד התפילה, בסיומו מעלים את רשימות דפי התורמים עם השמות הזקוקים לישועה והמתפללים מעתירים בעדם שם אחר שם, בכוונה וברגש, בתפילה מעומק הלב לזכות ולהיות שליחים להביא ישועה ומזור לכל הזקוקים לכך.

בשעת לילה מאוחרת, לאחר שמעתירים במלוא הכוונה עד אחרון השמות, יוצאים אט-אט ממערת הציון אל ההסעה הממתינה בחוץ בליווי האבטחה. צינה חודרת וממלאת אוויר את הריאות, הערפל מתפזר, העננים נפרשים לצדדים וההרגשה היא ששערי שמים נפתחו בסייעתא דשמיא בזמן מסוגל זה.

 

 

כיצד משתתפים בסגולה המיוחדת?

אלפי סלים לצרכי השבת מחולקים ע"י ארגון "חנינא בני" למשפחות עמלי תורה

אמנם אין באפשרות כל אחד לנסוע אל הכפר עראבה שבגליל ולהעתיר בתפילה במערת הציון הקדוש, אולם ניתן לזכות ולהשתתף בקיום הסגולה הנדירה באמצעות מצווה מיוחדת של תמיכה בהחזקת תורה בהוצאות שבת.

תורמים קי"ט מעות להוצאות שבת וכך זוכים גם למצוות החזקת תורה ושותפות בסיוע למאות הרבות של משפחות עמלי תורה, להקל  עליהם בכך את הוצאות השבת, וגם לזכות שמניין האברכים יעתיר עבור התורמים במעמד התפילה בחצות לילה, לאחר סדר הלימוד המיוחד.

מתן צרכי השבת מתבצע באמצעות חלוקת שוברים של רשת 'נתיב החסד' באמצעותם ניתן לקבל את מוצרי היסוד לכבוד שבת קודש. המשפחות הרבות המקבלות מידי שבוע את צורכי השבת מנציגי ארגון "חנינא בני" בכל רחבי הארץ, מציינים לשבח את הדרך המכובדת כיאה לעמלי תורה בה מועברים צרכי השבת.

 

סיפורי ישועות למעלה מדרך הטבע

"כמעט נשארתי ללא קורת גג ובאסון כלכלי" * "הסגולה הבדוקה בציון התנא הקד' רבי חנינא בן דוסא הביאה לישועה תוך שעות"

 

הסגולה המופלאה המתקיימת מידי ליל שישי ביוזמת ארגון "חנינא בני" במערת קברו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ורעייתו ע"ה הטמונים בכפר עראבה שבגליל, ממשיכה להביא מידי יום לישועות על טבעיות. ראשי ארגון "חנינא בני" מציינים בסיפוק רב את הזכות הגדולה לה זכו לאפשר לכל אחד ואחד לקיים את הסגולה. רבים הם  הסיפורים של אנשים שבסייעתא דשמיא נושעו למעלה מדרך הטבע.

כך אירע גם לאברך חשוב מאוד ממארגני המניין הקבוע שמספר על אסון כלכלי חמור אליו היה נקלע והיה נשאר ללא דירה, אילולי זכה לישועה.

"היה זה לפני שנה וחצי", הוא מספר, "קניתי דירה ומכרתי את הדירה שלי באותו היום בסייעתא דשמיא מיוחדת. שניהם, גם המוכר וגם הקונה היו אנשים לא קלים, אך לא עלה בדעתי מה אני עומד לעבור איתם. בהתחלה כולם היו יחסית נחמדים והכל התנהל על מי מנוחות, אך במהלך התהליך, התעוררה לקונה בעיה עם תשלום המשכנתא. על מנת להקל מעליו ולסייע לו, הצעתי לו כי הוא יוציא את המשכנתא בבת אחת וישלם מראש, ואני אשלם למוכר שלי את כל התשלום בבת אחת ונגיע למצב שאני אשכור מהמוכר את הדירה והקונה ישכיר ממני.

"ביצענו את ההסכם מול עו"ד וכולם היו מרוצים. אך פרט אחד שכחנו – להחתים גם את המוכר על ההסכם הנ"ל.

"חשבנו שהכל בא על מקומו בשלום, אך למרבה הצער, המוכר פנה אלי לאחר מספר ימים והחליט שלא משתלם לו והוא מבטל הכל. כפי שציינתי, הוא לא חתם ולכן הרשה לעצמו 'לשבור את הכלים'.

"כמידי ליל שישי אני אחראי על מניין האברכים המקיימים את הסגולה הבדוקה על ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא. אנו לומדים בכל שבוע את סדר הלימוד ומתפללים כסדר שמסר לנו הגאון הגדול רמ"ש אדלשטיין שליט"א. ידוע כי הסגולה פועלת ישועות ואני אכן ב"ה רואה סייעתא דשמיא מיוחדת בהרבה עניינים.

"המדהים בסיפור הוא שביום שישי בבוקר (מספר שעות לאחר קיום הסגולה) המוכר התקשר באופן שמיימי ולא צפוי ואמר, 'בוא נגמור את הסיפור, אני חוזר בי', קבענו להיפגש ביום ראשון והגענו להסדר בסייעתא דשמיא".

 

***

 

ישועה נוספת אירעה לאיש עסקים המתגורר בצפון הארץ, שקיים את הסגולה המיוחדת ומספר על הנס המופלא שאירע לו: "חליתי במחלה קשה ולאחר מספר אבחונים, חוות הדעת של הרופאים הייתה אשפוז מיידי וניתוח קשה ומסובך מאד עם חשש ממשי לסכנת חיים. קיימתי את הסגולה ששמעתי עליה שהיא פועלת ישועות אף למעלה מדרך הטבע בציונם של רבי חנינא בן דוסא ואשתו שהיו מלומדים בניסים, ראיתי ישועות של ממש. לתדהמת הרופאים, הניתוח המסובך עבר בהצלחה מרובה, החלמתי והתאוששתי במהירות לא שגרתית וכולי הודאה לבורא עולם על הנס הגדול שאירע לי בזכות התפילה על קברו של התנא הקד' רבי חנינא בן דוסא בזמן המסוגל בחצות הלילה".

 

***

 

בין שלל העדויות שהגיעו למשרדי הארגון, נמצא גם סיפורו של ר.ב. שהגיע בשבוע האחרון בו הוא מגולל כי לאחר ציפייה ארוכה הגיעה אליו הצעת שידוך אך היא לא התקדמה כלל, בו בזמן הוא נצרך לסכום כסף שאמור היה להיכנס לחשבון הבנק ובשל עיכובים לא מוסברים לא זוכה חשבונו.

בצר לו פנה ותרם קי"ט מעות וביקש שיזכירו את שמו ואת בקשותיו לזיווג הגון ולפרנסה. במכתב הוא מתאר את הפלא הבלתי נתפס שבתוך שבועיים מאז תרם והעביר את שמו לתפילה ראה ישועה כפולה הן בסגירת השידוך במזל"ט והן בעניין הכספי שנפתר והסתדר בדרך מופלאה. וכדבריו של הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א במכתבו, "מעל לדרך הטבע".

 

 

 

גילוי הסגולה

הגאון הגדול רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א: "ובטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע והוא בדוק ומנוסה"

 

בארגון "חנינא בני" מציינים כי זמנה של הסגולה בליל שישי בחצות הלילה, ערב שבת קודש, על פי מה שמופיע במכתב הסגולה מהגאון הגדול רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א, אשר כתב כי מאחר ובימי חיותו של רבי חנינא בן דוסא, מרבית הניסים שהתרחשו בביתו, התקיימו בערב שבת קודש כפי שכתוב בחז"ל.

ידועה הגמרא המספרת כי "בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני דיו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת". על כן מקום קברו הקדוש של התנא רבי חנינא בן דוסא, הוא מקום המסוגל לעורר את הניסים וע"כ רצוי לקיים את הסגולה ממש כפי ההוראות כדי לעורר את הניסים שיהיו למעלה מדרך הטבע.

יתרה מכך, בזמן קיום הסגולה ע"י מניין האברכים במערת קברו של התנא הקד', מי שמתפללים עבורו יתפלל אף הוא באותה שעה וידליק נר ויעשה כפי ההנחיות המופיעות במכתבו המפורט של הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א.

במכתבו כתב הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א: "בהיות ונודע במסורת ברורה מהקדמונים, מקום ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו זיעועכי"א אמן, בכפר עראבה שבגליל, ובוודאי שהוא מקום מסוגל לתפילה ולפעול ישועות בכל העניינים. וכבר נושעו רבים בזכותו של התנא הקדוש וכדאיתא בחז"ל (תענית כ"ד)  אר"י א"ר כל העולם ניזון בשביל חנינא בני וכו'. אולם כדי לחזק כח התפילות שיפעלו יותר, לעורר הרחמים ולפעול ישועות, ראוי גם להפריש איזה סך לצדקה, ובפרט לצורכי שבת כמו חלות ויין עבור הנזקקים, וראוי שיהיה לכל הפחות כמניין 'חנינא', שהוא סך קי"ט שקלים, ובוודאי שכל המוסיף מוסיפים לו".

את מכתבו סיים: "ובטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע והוא בדוק ומנוסה".

 

 

פועל ישועות בקרב הארץ

יסוד שביסוד: כ"ו באייר – יום השנה להסתלקות התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא זיע"א

היערכות מיוחדת שררה השנה לקראת יום השנה להסתלקות התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא זיע"א, ביום שישי זה, כ"ו באייר. התפילה הקבועה בציונו מתקיימת אור ליום שישי והשנה מעמד התפילה מתקיים בדיוק ביום השנה להסתלקותו.

רבי חנינא בן דוסא התפרסם בחייו כמי שפעל ישועות מעל לדרך הטבע. במשך מאות שנים התגלגלו אינספור סיפורי מופת על יהודים שהגיעו לציונו הק' ונושעו בדרך פלא. אולם בזמנינו הדבר לא מתאפשר לרוב בשל מיקומו של הציון השוכן בכפר עראבה בגליל, שבהוראת כוחות הביטחון רצוי לא להיכנס לכפר ללא תיאום מראש.

זכות יתירה עומדת לתורמי ארגון 'חנינא בני' הזוכים שבכל שבוע מוזכרים שמותיהם במעמד שנערך בציון הק'  על ידי מנין אברכים ת"ח העורכים במקום סדר לימוד מיוחד שבסיומו מעתירים בתפילה ומזכירים את בקשותיהם הפרטיות של כל מי שתורם לארגון המעביר בכל ער"ש את צרכי השבת בהרחבה לעשרות אברכי הכולל.

סגולה נפלאה זו נמסרה ע"י הגאון רמ"ש אדלשטיין שליט"א, המלווה את כל פעילות הארגון מקרוב שבמכתבו אף מתבטא, "בטוחני שיועיל הדבר לפעול ישועות אף שלא כדרך הטבע". ומביאה בעקבותיה מאות עדויות ומכתבים בהם מגוללים התורמים סיפורי ישועות שראו לאחר שהצטרפו לסגולה בתרומה למען לומדי התורה.

כאמור, יום השנה של התנא שהוא בכ"ו אייר, יחול השנה ביום ו' ערש"ק. כך למעשה קיום הסגולה הנערכת מדי שבוע בשבוע בליל שישי, מתקיימת בדיוק ביום ההילולא שכידוע כוחו של הצדיק גדול יותר ביום זה.

משכך נערכו בארגון למעמד התפילה המרכזי ביום המסוגל יום ההילולא הגדול ובשעה המסוגלת של ליל שישי, אשר מדברי חז"ל למדנו את כח התנא במיוחד בערבי שבתות כדברי הבת קול שענתה: "כל העולם ניזון בשביל חנינא בני והוא די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת" .

תוכן קשור

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד על הבמה

קבל את המגזין
ראשון למייל:

במה 69 הרב אברהם בייפוס מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה

'סגולות' לפרנסה

  בפרשתנו אנו לומדים על ירידת המן. דור המדבר לא היו צריכים להשתתף בהרצאות בנושאי אמונה וביטחון בכל הנוגע לפרנסה. היה ברור ומוחשי כל כך

אמנות ההתבוננות

יציאת מצרים היתה תלויה במשה רבנו. מרגע שנולד הוכן להנהיג את העם. ברגע היוולדו, כבר אז התמלא הבית אורה, ועל כן נאמר, "ותראהו כי טוב",

לאור באור החיים

תולדות הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ זי"ע מתוך הספה"ק 'סידורו של שבת' מהדורת 'פאר מקדושים' הנמצא על מכבש הדפוס ועומד לראות אור בימים הקרובים * יריעה

בין כך ובין כך אתם קרויים בנים!

מיד אחרי אסון מירון, כתב אחד הפובליציסטים הוותיקים והמפורסמים, כי אינו חש כל צער על החרדים שנהרגו במירון יותר משהיה מצטער על נהרגים באסון דומה,

לו הייתי ראש הממשלה

השבוע הייתי עד לשיחה שהתנהלה בין אנשים, בני אדם, שונים באחד מרעהו, תפיסות חיים מנוגדות האחת לשניה, אך הצד השווה שבכולם שהם מהמין הנקרא אדם

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן