מאורע נדיר בבדיקה רפואית

ד"ר פקטורוביץ בטורו השבועי: מאורע נדיר בבדיקה רפואית שקיימתי וממצאי דו"ח בינלאומי על המציאות המקיפה של המגיפה

כל בוקר בברכות השחר כשאנו אומרים 'שלא עשני אישה', נזכר במה שמביא הגאון רבי יצחק יעקב פוקס שליט"א, בספרו 'הליכות בת ישראל', כשהרב מצטט את המהר"ל מפראג בספרו "באר הגולה" בפירושו על התורה והגאון רבי שמשון רפאל הירש בחומש ויקרא (כג, מג) ומטעים לאוזן הקשבת את העומק והפשט של הדברים ברובד הלא מוכר:

האיש שמצוי במשא ומתן בענייני העולם הזה זקוק למצוות שהזמן גרמן כדי להלהיב את עצמו לעבודת הבורא בו בזמן שהאישה שמטבעה בנקל יכולה לזכות לחיי העולם הבא מעצם קרבתה היתרה לקדושה, בזאת אף בלא קיום המצוות הללו.

דבריהם המופלאים של גדולי העולם מקרבים לדעת את ציווי ד' לאברהם אבינו ע"ה להישמע לדברי שרה אמנו ע"ה ומכאן פעמיים מילה 'כל' – 'כל אשר תאמר לך שרה' ו'בירך את אברהם בכל'. בעצם הזכיה של אברהם תלויה בשלמות העבודה של שרה אמנו ורמז לכך "שני חיי שרה", שעל אף קיומה הגשמי בעולם הזה, לאמיתו של דבר חיה ללא הפוגה בדבקות בו יתברך.

***

השבוע חוויתי מאורע נדיר: זכיתי לבדוק יהודי יקר שלפני כשנה אבחנתי אצלו מחלה קשה ביותר רח"ל, אך כח האהבה והתמיכה, האמונה והביטחון שלו ושל נוות ביתו שינו את מצב בריאותו על אף מחלתו הקשה לטובה לאין ערוך, עד כדי כך שגופו כעבור שנה הפך צעיר יותר ועבודתו להפצת התורה הקדושה הכפילה את עצמה ביתר שאת ויתר עוז תוך כדי טיפולים קשים ואשפוזים רבים.

ומכח האור החוזר גם אשתו שבתקופת מחלתו מרוב צער פיתחה חולי נדיר, לא רק הצליחה להחלים ממנו כליל בסייעתא דשמיא, אלא גם הפכה לצעירה יותר באופן פעילות ותפקוד הגוף.

השבוע פורסם מחקר שהוכיח בוודאות שאם האדם קיבל החלטה וקיים אותה להוריד את כמות הפחמימות הריקות המזיקות בצורה דרמטית והוא סובל מאי-ספיקת לב מתקדמת, חלילה, תוך שלושה שבועות דרגת האי-ספיקה יורדת בעשרות אחוזים!

הסיפור של הזוג המופלא והמחקר עצמו מלמדים עד כמה עלינו לא להביט כלל על השטחיות שבכל דבר והנה לך תרופה כנגד "וישמן ישורון": בבדיקה עם ננו-מצלמה מיוחדת של הלב לאלו שהשתפרו מאי-ספיקה מצאו שחומצות שומן המזיקות הפכו למועילות ומבריאות.

***

השבוע פורסם דו"ח בינלאומי על המציאות המקיפה של המגיפה שכנגדה עומד המערך המתבקש והיחיד והוא הסתכלות על כל פרטי חיי האדם, משפחתו, קהילתו והציבור בכלל במבט הכפול, כלומר למצוא את הגורמים המאיימים ומכך ללמוד את דרכי המניעה והטיפול באופן יסודי ומושלם, דבר שמרמז על אותו כפל העולמות שהוא מנת חלקה של שרה אמנו וכל האבות והאימהות הקדושים.

עוד עדות על המוגנות היתירה של האישה ומעלתה: אם לפני מספר חודשים היה ברור לכולם שמנגנון הפגיעה הסוערת במחלה הנגרמת על-ידי הנגיף מובל על ידי ציטוקינים, כיום רוב המדענים מסכימים שהאשם הוא כנראה חומר ושמו ברדיקינין (בתרגום מלע"ז: "בעל התנועה האיטית"), חומר כימי שכאשר הוא בשליטה הוא דומה כביכול כאילו נמצא בכלוב עם מנעול חלש. אם קורה זעזוע בגוף חלילה, בצאתו מהכלוב הוא הופך להיות מחבל אדיר כח ומשבש מערכות שלמות. הנקודה המפעימה היא שאצל נשים המנעול הזה הוא עוצמתי פי כמה מהגברים.

הבה נזכור את כוחן של נשות ישראל, נקדיש מאמץ ברוח ובגשם לחזקן ולאמצן, לשים לב על כאבן ומצוקתן ולדלות מחכמתן ש"בנתה בית" – ביתו של הקב"ה, בית מקדשינו. "בזכותן עתידין ליגאל", במהרה בימינו אמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן