"על כל אחד להרגיש בשלי הסער הגדול הזה"

דברים בחובת השעה עורר מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצגה"ת: "נמצאים אנו כעת בימים אשר מדת הדין מתוחה ויד ד' בסופה וסערה בכל העולם להתבונן היטב מה זאת עשה ד' לנו ובשל מי הסער הגדול הזה"

דברים בחובת השעה עורר מרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצגה"ת.

בשיחה המיוחדת עורר מרן שליט"א: "נמצאים אנו כעת בימים אשר מדת הדין מתוחה ויד ד' בסופה וסערה בכל העולם, עד שמקומות רבים בעולם נשתבשו וכמעט נשתתקו מחמתה, וראוי להתבונן היטב מה זאת עשה ד' לנו ובשל מי הסער הגדול הזה.

"כתוב באיכה, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב, ובמדרש שם, אמר רבי שמעון בן לקיש כשהפורענות באה אין מרגיש בה אלא יעקב; כל מאורעות העולם בכל עת אינם אלא בשביל ישראל, ובגמרא ביבמות, אמר ר' אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, שנאמר, הכרתי גויים נשמו פנותם החרבתי חוצותם, וכתיב אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר; כל המאורעות והצרות שבעולם כולם תלויים במצבם של ישראל, והקב"ה חפץ לעוררנו ותכלית הכל היא ויבער ביעקב להביא אותנו להתעוררות ותיקון מה שנצרך".

בדבריו הדגיש מרן ראש הישיבה שליט"א: "ואמנם ודאי מוטלת החובה להשמר ולנהוג באחריות כדי לא להכניס עצמו לסכנה, ובב"ק איתא דבר בעיר כנס רגליך, אולם החובה הגדולה היא על כל אחד להרגיש כי בשלי הסער הגדול הזה ולחפש ולפשפש במעשיו, ולראות מה מוטל עליו לתקן עצמו".

את דברי החיזוק בעניינים אלה מרן שליט"א, "וכשיעשו כן יתקיים תכלית הצרה ויתוקן הפגם, וישוב העולם לתקונו בע"ה, וחובה זו מוטלת על כל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל, ובפרט בני תורה שעליהם נאמר שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה".

שיעור בענייני פסח נמסר מדי יום בשעה 12:50 ע"י מרן ראש הישיבה שליט"א בקו טלפון 0799102020, שלוחה 0

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן