מרן ראש הישיבה הגר"ד כהן שליט"א: הלב שותת דם

מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן שליט"א, ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה, מביע מחאה חריפה בעניין הריקודים לפני חברי כנסת חילוניים וכן נהירה אחרי חברי כנסת שאינם צועדים לאור השקפת התורה הקדושה.

במאמרו הקבוע המתפרסם במגזין 'במה', תחת הכותרת "תנו כבוד לד' אלקיכם בטרם יחשיך – אין כבוד אלא תורה", כותב מרן ראש הישיבה שליט"א: "העמדת כבוד הרשעים הוא ההיפך היותר גדול מהעמדת כבוד שמים והוא פגיעה בתכלית הבריאה שברא אותה הקב"ה לכבודו.

"וראוי לעורר ענין זה ביחוד בימים אלו כאשר הלב שותת דם לראות מחזות קשים של בני ישיבות המכרכרין ומפזזין לכבודו של אדם שהוא מחלל שבת ויוהכ"פ ועובר על מצות התורה ואין כאן גם הערצה וכבוד למעלותיו ומדותיו אלא לכוחניות שבו ולכשרונותיו בתחום הפוליטיקה שהיא מיוסדת על השקר והמרמה, ואף שגדולי ישראל הורו לתמוך בו לראשות הממשלה אין זה אלא מחמת שאינו אנטי לדת ולעולם החרדי ויחסית לאחרים הוא אוהד יותר אבל אין בזה שום היתר להביע הערצה וכבוד לאישיותו ויש בהנהגה זו חלול שם שמים ברבים".

 

***

 

עוד כותב מרן ראש הישיבה שליט"א:

"ואחרון הכביד כאשר קם אדם בעל דעות והשקפות פסולות המטמא את מקום מקדש ה' שהוא החילול כבוד שמים היותר גדול וכלשון הפסוק בויקרא כ' ג' "למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי", וכבר גילו דעתם כל גדולי ישראל שאין שום היתר שהוא להיכנס בשטח הר הבית והוא איסור חמור שיש בו פשיעה בקדושת המקדש, וגם חברי הרבנות הראשית במשך כל השנים היו בדעה ברורה לאסור הכניסה להר הבית כולן בתכלית האיסור, מלבד רב אחד שכבר הורו עליו גדולי ישראל שכל הוראותיו בטלות ומבוטלות, ומלבד שהוא מחלל המקדש ברבים הוא פועל כל מיני פעולות שהם ניגוד גמור לדעת תורה לגרום לליבוי יצרים אצל הערבים וזה גורם אח"כ שחמומי מוח מהם באים לרצוח יהודים ונגרם מזה שפיכת דם יהודי.

"וכבר שמעתי ממרנא בעל האבי עזרי זיע"א ביטויים קשים מאד על אנשים אלו המובילים קו לאומני קיצוני להתסיס ולהתגרות שהוא נגד ההשקפה של התורה הק' וגם עלול לגרום לשפיכת דם יהודי, וקשה מאוד לראות אדם זה מתקבל בכבוד מלכים אצל חלק מהציבור החרדי וגם אצל נערים צעירים שאינם מודעים למשמעות של הנהגה נוראה זו שהיא חילול שם שמים בנתינת כבוד לרשעים, ומחובתינו לעמוד ולהשמיע בקול גדול "אל נא אחי תרעו", דעו כי עדיין עם ישראל בגלות ועדיין בית קדשנו ותורתנו חרב ונתון למשיסה אצל הישמעאלים ורק באבילות על ירושלים ועל כבודו של הקב"ה ובחיזוק כבוד התורה וכבוד לומדי התורה נזכה במהרה לראות בנחמת ציון וירושלים".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן