מדוע בבני ברק לא יפלו טילים

תשובתו המופלאה של רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, כפי שמביא נכדו חביבו הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א

בכל התקופה האחרונה, משפט שרבינו הגדול שליט"א אמר שוב ושוב כאשר דיברו עמו על הוראתו הנחרצת לפתוח את החיידרים והישיבות לפי כל תנאי הזהירות הנדרשים, ושאלו אולי זה חילול השם שלומדים אם לפי החוק לא נותנים ללמוד בתלמודי התורה והישיבות. אמר רבן של ישראל שליט"א בחריפות: "הרבה יותר חילול השם אם לא ילמדו". רק התורה קובעת מהו חילול השם ומה לא, לא הם קובעים מהו חילול השם.

כך גם בתקופה הקודמת כשהחלה הקורונה, כשדיברו עם רבינו שליט"א על האפשרות לסגירת תלמודי התורה, אמר רבינו שליט"א בנחרצות: "יותר סכנה אם לא ילמדו!".

***

את הנהגתו המופלאה של רבינו שליט"א את עדת ישראל ברמה בכח התורה הקדושה, ניתן להבין מעט מהמעשה הבא שאירע עם דודו מרן החזון איש זיע"א, כפי שסיפר רבינו שליט"א:

הגיע פעם בחור להתייעץ בנושא רפואי מרן החזו"א זיע"א, שהשבוע חל יום היארצייט שלו. מרן זיע"א הורה לו להיכן ללכת לניתוח ומה לעשות ואיזה ד"ר לקחת. לאחר מכן שאל את החזו"א אם אפשר לדבר עימו בלימוד, אמר לו החזו"א בוודאי ודיברו זמן ממושך על ענין בקדשים. החזו"א מאוד נהנה מדברי התורה שאמר ובסוף אמר לו: "בנוגע לניתוח, אתה לא צריך לעשות ניתוח". הבחור לא הבין מה קרה כאן. אמר לו החזו"א, בהתחלה דיברתי אתך בדרך הרגילה, אבל ראיתי שאתה עמל בתורה, עם עמל בתורה הקב"ה מתנהג בדרכים אחרות.

כפי הידוע, כל הדברים אצל רבינו שליט"א הם כפי שקיבל ממרן החזו"א. יש לי רשימה של עשרות דברים שרבינו שליט"א אמר ללמוד דברים מסוימים והרבה אנשים חזרו אלי שבסייעתא דשמיא נתחולל אצלם פלאים. זה הכל כח התורה, החזו"א כבר חידש את הדבר הזה. פעם הייתה גזירה בעניין מסוים, רבינו שליט"א התעמק בנושא זה בלימוד, כדי שתהיה זכות על הנושא הזה.

אמר לי פעם רבן של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, "כל מי שמשה רבינו בירך אז הוא לא מת לעולם?"… צריכים זכויות אבל הולכים לצדיק לעורר רחמים.

***

כולם זוכרים כיצד במלחמת המפרץ אמר רבינו שליט"א בבטחה שבבני ברק לא יפלו טילים וכך אכן אירע. טיל אחד נפל בגבול רמת גן עם בני ברק, בתחום העיר רמת גן.

סיפרה לי הרבנית הצדקנית אשת חבר, מרת בת שבע ע"ה, ששאלה את יבלחט"א רבינו שליט"א: "תגלה לי, אליהו הנביא בא אליך? אולי אבא שלך הסטייפלער?" והיא הדגישה: "אם הרב היה אומר שאליהו הנביא בא אליו הייתי מאמינה לזה! ושאלתי מאיפה הרב יודע בכזה ביטחון שבבני ברק לא יקרה כלום?"

אמר רבינו שליט"א את דברי הנביא בעת שהייתה צרה שאם היו פוקחים עיניהם היו רואים כמה חיילים צובאים על העיר, וכך הוא כאן, אם אנשים היו פוקחים את עיניהם ורואים כמה דפי גמרא מקיפים את העיר בני ברק היו מבינים כמה לא צריך לפחד.

הכל הולך אצל רבינו שליט"א בכח התורה. דפי גמרא מגינים על בני ברק, כשיש בעיה חלילה – לומדים  דבר הקשור לבעיה והתורה מגינה. כסדר, כך רואים את ההנהגה אצל רבינו שליט"א, כפי שראה אצל דודו מרן החזו"א. רואים במוחשיות עד כמה גדול כח התורה, כמה היא מגינה עלינו.

***

פעם אחת כשמרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל, הרגיש לא טוב לעת זקנותו, מתוך רצון שיחזור לאיתנו ביטלו את השיעורים שהיה מוסר בביתו במוצאי שבת. במוצאי שבתות בחודשי החורף היה מוסר כמה שיעורים אחד אחרי השני, בתורת כהנים, במסכת שלומדים בכולל ועוד שיעור.

נכנסתי באותו מוצאי שבת לרבינו זצ"ל, הוא תפס לי את היד ואמר בכאב עצום שאני לא יכול לשכוח: "תראה מה זה, אדם כל כך רוצה ללמוד תורה, הוא מרגיש לא טוב, אז תגיד לי אתה, מה הדבר הראשון שצריך לעשות, להוסיף תורה או למעט תורה? ודאי שלהוסיף תורה! זה מה שעושים לאדם שמרגיש לא טוב? מבטלים לו את השיעורים? דבר ראשון לוקחים את התורה? בדיוק הפוך! אדם מרגיש לא טוב צריך להוסיף עוד תורה!"

מרן זצוק"ל אמר לי את הדברים בקול חנוק מבכי ולא נרגע: "למה עשו לי את זה?".

אמרתי לרבינו זצ"ל, התכוונו לטובה כדי שהרב יבריא. אמר לי רבינו, "אני יודע שהתכוונו לטובה, אבל האם לוקחים אדם שמרגיש לא טוב ומאכילים אותו דבר אחר, רח"ל?!"

מרן זצ"ל אמר לי את הדברים הנוראיים הללו בכזו התבטאות של צער וכאב, הוא ממש הרגיש כך. רבותינו הגדולים כל חייהם והנהגתם את כלל ישראל אך ורק לפי התורה הקדושה. אשרינו שזכינו!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן