כשרואים מלחמות וחורבן במדינות העולם

העולם כמרחקה, פוטין מתעתע במדינות העולם ועושה ככל העולה על רוחו, כולם עוקבים אחר פעולותיו צעד אחד צעד בדרכו לפלישה לאוקראינה. ההשלכות הן הרות גורל לעולם כולו. מדינות המערב מצד אחד וכמובן מדינת ישראל וההשלכות האזוריות.

בתוך כל המהומה הזאת שוהים אלפי יהודים באוקראינה. רבה של אודסה והמחוז, הגאון רבי שלמה בקשט שליט"א, תיאר בראיון נרחב למגזין 'במה' לפני מספר שבועות על היערכות הקהילה היהודית הגדולה ביותר באוקראינה לקחת מלחמה אפשרית.

"כאשר רואים מלחמות וחורבן במדינות העולם", עורר מרן ראש הישיבה רבינו הגדול הגר"ג אדלשטיין שליט"א ('סברי מרנן', חלק א'), "הרי זה נועד משמים לעורר אותנו לחיזוק האמונה בהשגחה על כל צעד ושעל ולהבין שכל המאורעות הקורות הן בידי שמים, וממילא כל ההתנהגות תהיה באופן אחר".

מרן ראש הישיבה שליט"א, ציטט בדבריו מדברי חז"ל, במסכת יבמות, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, וכאשר שומעים ורואים אסונות חורבנות ומלחמות בכל מדינות העולם, המטרה בזה היא "תיראי אותי תיקחי מוסר", להבין מכל המאורעות שיש השגחה, ויש שכר ועונש, וממילא כל הנהגת האדם תהיה באופן אחר. האמונה משליכה על כל שטחי החיים, כל הצלחה שיש לאדם, בין בגשמיות ובין ברוחניות, היא בהשגחה מן השמים, ואם אינו מצליח זהו גם כן בהשגחה, וצריך להרבות בזכויות כדי שיזכה לסייעתא דשמיא.

 

***

 

"אדם צריך להרגיש כמו חולה המאושפז ב'טיפול נמרץ'", הוסיף ואמר מרן ראש הישיבה שליט"א, "שמן השמים מנשימים אותו בכל רגע, אין שום דבר שהוא בדרך הטבע, וכגון אם סובל צער וייסורים צריך להתבונן מה הסיבה לזה בהשגחה, אם הוא צדיק יכול להיות שנותנים לו ייסורים של האהבה להוסיף שכר בעולם הבא, אבל הלוואי שנהיה צדיקים כל כך, ומי יאמר זכיתי לבי, ומסתבר יותר שהייסורים באו לכפרה על עוונות שיש לו, וצריך לפשפש במעשיו ולתקן את מעשיו, ועל כל פנים צריך לשמוח באותן הייסורים שעל ידיהם זוכה לכפרת עוונות, וחוסכים ממנו ייסורי גיהינום".

את דבריו סיים מרן ראש הישיבה שליט"א בעצה מיוחדת לכל אחד ואחד במצבים אלו: "העצה הטובה ביותר לחיזוק האמונה היא על ידי קביעות לימוד המוסר. יהי רצון שנזכה להתנהג בכל מעשינו על פי האמונה, ובזה נזכה לחיים טובים ומאושרים".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן