התחלה חדשה

רבבות-רבבות בני הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים שבו לחבוש את ספסלי בתי המדרשות בהיכלי התורה, הישיבות הקדושות והכוללים, עם פתיחת זמן חורף בעולם התורה, לאחר תקופת התעלות ורוממות הרוח בימי החגים וימי בין הזמנים שהיו רוויים ביתר שאת ועוז בלימוד התורה.
החזרה להיכלי הישיבות מלווה בהודאה מיוחדת לד' יתברך על האפשרות לשוב להיכלה של תורה, חרף המגיפה המשתוללת ומכה עדיין בעולם כולו, בכח לימוד התורה שהיא מגינה ומצילה, בתפילה שהקב"ה יאמר למלאך המשחית הרף והעולם ישוב לסדרו.

***

מראות של קידוש שם שמים שררו במעמדים רבי ההוד שנערכו לבני הישיבות בשלהי ימי בין הזמנים, בהם התאספו יחדיו רבבות בחורי ישיבות מתוך מטרה נכספת של כבוד התורה, להתרומם ולהתעלות, ומתוך החיזוק העצום שבו הבחורים להיכלה של הישיבה.
לקראת תחילת הזמן עוררו גדולי התורה וראשי הישיבות שליט"א, בשיעוריהם ובשיחותיהם בישיבות בין הזמנים בכל אתר, כי בני הישיבות הם ליבה של האומה כולה, וככל שישקיעו מרצם בריכוז ושקיעות עמל התורה, תוך שימת דגש לקיום דברי התנא 'עשה לך רב', שהוכח בכל הדורות כי בהתבטלות לגדולי התורה ולראשי הישיבות מתוך שקידת התורה ועיונה, אזי זוכים לרכוש קנייני נצח של תורה.
עוד הדגישו ראשי הישיבות והמשגיחים שליט"א, כי זמן חדש מהווה פרק חדש עבור המוני הלומדים הצעירים, מתוך הזדמנות נפלאה להתעלות ביתר שאת בעבודת ד' ובעמל התורה.
בעניין זה הביא המשפיע הרה"צ אלימלך בידרמן שליט"א פנינה נפלאה על המילה בראשית, אשר נדרשת גם באופן הבא: ב' ראשית. אם חלילה אדם נכשל מיד בתחילה, אל ייפול לבבו, יש פעמיים ראשית, פעם אחת בהתחלה ופעם נוספת שוב לאחר שנכשל, להתרומם ולהתחיל שוב מבראשית.

***

תחילת הזמן היא אף הזדמנות מיוחדת של עת רצון, כפי שהיה מעורר מרן הרב מפוניבז' הגרי"ש כהנמן זצוק"ל שיום פתיחת הזמן הוא עת רצון וראוי לעורר תפילות ובקשות להצלחה בלימוד התורה ולמילוי כל המשאלות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן