בעקבות הסתלקות צדיקים

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א: "חובתנו בימים אלו להתעורר מהסתלקות הצדיקים שהשפיעו על כל הציבור בתורה ויראה, ולהרבות כבוד שמים בכל הליכותינו"

"חובתנו בימים אלו להתעורר מהסתלקות הצדיקים שהשפיעו על כל הציבור בתורה ויראה, ולהרבות כבוד שמים בכל הליכותינו", דברים אלו השמיע מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אלדשטיין שליט"א, במשא פתיחת הזמן בהיכל ישיבת פוניבז' בשנת תשע"ה (סברי מרנן, חלק א').

"הנה בחג הפסח נסתלקו מעמנו גדולי ישראל, צדיקים, שהשפיעו הרבה על כל הציבור בתורתם וביראתם, ונהנו מהם עצה ותושייה (מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר זצוק"ל ומרן הגרח"ש גריינמן זצוק"ל). ואמרו חז"ל, כשהקב"ה עושה דין בצדיקים הוא מתיירא מתעלה ומתקלס. אלו דרגות גבוהות מאד של מתיירא שזו יראת שמים, ומתעלה ומתקלס אלו דרגות גבוהות עוד יותר. ועל ידי הדין שעושה הקב"ה בצדיקים מתעוררים ליראת שמים ולכל אלו הדרגות.

"עכשיו שחסרה לנו ההשפעה של הצדיקים שנסתלקו, חובה עלינו להתחזק להרבות כבוד שמים, ולקדש שם שמים בכל מעשינו. וזה על ידי שכל פעולותיו של האדם הן לשם שמים וקיום התורה והמצוות. וכמו שכתב הרמב"ם, שהאדם שכל מעשיו וגם צרכי גופו הם בכדי שיהיה לו כח לעבוד את בוראו, נמצא עובד את ד' תמיד, וזהו מה שכתוב בכל דרכיך דעהו. וכך צריכה להיות הנהגה של בן תורה, שכל מעשיו הם לשם שמים וכל הליכותיו להרבות כבוד שמים.

"ויש דבר שנוגע למעשה לכל אחד ואחד, והוא לימוד ספרי היראה, כי היצר הרע חזק הוא מאד, ומפתה את האדם בכל מיני דרכים היאך להתבטל מן התורה והמצווות, ובלא לימוד קבוע בספרי היראה אי אפשר להינצל ממנו.

"וצריך גם בקשת רחמים ותפילה על ההצלחה בתורה ובכל ענין, כמו שאמרו חז"ל במסכת נדה, מה יעשה אדם ויחכם, יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו. על ידי תפילה זוכים לתורה. הבא ליטהר מסייעין בידו, ונזכה כולנו לסייעתא דשמיא גדולה והצלחה בכל העניינים".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן