תפקידו המרכזי והעיקרי של יהודי

מטרתנו היא להמליך את הקב"ה ולגרום להשראת השכינה בתוכנו. הקב"ה רוצה להשרות שכינתו אצל כל יהודי ויהודי.

ידועים דברי האלשיך הקדוש על הפסוק בפרשתנו, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", לא נאמר בפסוק "בתוכו", בתוך המקדש, אלא "בתוכם", בתוך כל אחד מישראל

הקב"ה, בורא העולם, יצר עולמות כבירים וטמירים שבהם ניכרת מלכותו בגלוי. מלאכים, שרפים ואופנים משבחים ומפארים בהם לשמו הקדוש ויודעים ומכירים בכוח מלכותו. כלשון הרמב"ם: "וכל הצורות (המלאכים) האלו חיים ומכירים את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למאוד… דעה שאין כוח בני אדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולידע כמותה".

ובכל זאת חפץ הקב"ה בנו, בני האדם, קרוצי חומר השרויים בחושך, שנתאמץ גם אנו להיות מדור לשכינתו, כדברי המדרש: "בשעה שברא הקב"ה את העולם נתאווה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים".

אדם שיש לו דירה, בעל בית, הוא מי שניכרת בעלותו על המקום. לפי דברי המדרש, יש לקב"ה תענוג מכך שניכרת מלכותו גם בעולמנו הנסתר והנעלם כלשון הפסוק: "משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים".

השילוב של המלכת ד' בעולמות העליונים וגם בעולמנו השפל יוצר את שלמות כבוד מלכות שמים, כמלך בשר ודם שמלכותו ניכרת גם אצל גדולי השרים העומדים ראשונה במלכות וגם אצל אחרוני הכפריים הבורים.

***

עבודת האדם בעולמו היא לעמול ולהתייגע עד שיכיר וירגיש במלכותו יתברך בכל גופו, נפשו ומאודו, כי זה כל האדם. על ראיה רוחנית כזו יש לעמול עד שתגבר האמונה הבהירה על החושך, הערפל והבלבול השוררים בעולמנו הגשמי. ככל שיהודי מתעלה ומתקדם בהמלכת השי"ת על כל פרט בחייו במעשיו ובקורות אותו, הריהו מקיים בזה את תכלית היצירה של שמים וארץ וכל אשר בהם.

זהו תפקידו המרכזי והעיקרי של יהודי – להכיר ולפרסם בהליכותיו ובהנהגתו את מלכותו יתברך שמו, לשם כך נוצר כל יהודי!

מסיבה זו, כאשר יהודי נפטר לבית עולמו אומרים בניו קדיש ומתפללים שיתגדל ויתקדש שמיה רבא. כשחסר יהודי בעולם חסר מי שימליך את הקב"ה ויגדל את שמו, לכן יוצאי חלציו מבקשים שימלא החיסרון ויתקדש ויתהלל שמיה רבא…

מטרתנו היא להמליך את הקב"ה ולגרום להשראת השכינה בתוכנו. הקב"ה רוצה להשרות שכינתו אצל כל יהודי ויהודי.

הקב"ה כביכול מסתובב בעולם ומחפש דירה להיכנס ולדור בה, "אני ישנה ולבי ער, קול דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי", הקב"ה בכבודו ובעצמו חפץ להיכנס ומבקש "פתחי לי".

קבלו גישה חינם להרצאות מוסרטות ומוקלטות וחומרים נוספים של הרב פנחס ברייער כאן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן