הצורך בהנחלת האמונה והעמקתה

הרב מרדכי נויגרשל שליט"א בטורו השבועי: ככל שהעולם מסביב רחוק מהאמונה – מחד, והמגע איתו אינו כה רופף, אם לדבר בלשון המעטה – מאידך, יש צורך לבסס את האמונה בכל התחומי

בא חבקוק והעמידן על אחת: וצדיק באמונתו יחיה.

ככל שהעולם מסביב רחוק מהאמונה – מחד, והמגע איתו אינו כה רופף, אם לדבר בלשון המעטה – מאידך, יש צורך לבסס את האמונה בכל התחומים. החל מידיעת התשובות על שאלות האמונה היסודיות וכלה בירידה לעומקם של דברים והצצה אל הרבדים ההולכים ונהיים מורכבים הולכים ומעמיקים.

רמח"ל פותח את ספרו "דעת תבונות" במילים האלו: "אמרה הנשמה – תאוותי ורצוני להתיישב על קצת דברים מאותם שנאמר בהם (דברים ד, לט), "והשבות אל לבבך כי ד' הוא האלקים", הרי הם מעיקרי אמונתנו שחייב כל האדם לרדוף אחרי ידיעתם, כל אשר תשיג ידו".

ידיעת יסודות האמונה, אומר רמח"ל, חובה היא.

***

בעשרות השנים האחרונות עוסק כותב שורות אלו בהנחלת יסודות האמונה ברמות שונות החל מהוכחת אמיתות התורה ומציאות הבורא וכל שאר העיקרים למי שלא חונך לכך ולא ידע על כך כלל וכלה בשיעורים וועדים לבני תורה ולתלמידי חכמים הלומדים בדיבוק חברים את יסודות האמונה לעומק הן במישור לימוד האמונה והן במישור עומק המחשבה.

ישנם ספרים ולימודים המתאימים להוכחת האמונה וישנם ספרים ולימודים המתאימים להעמקתה, וישנו ספר הכוזרי המקיף הכל.

ספר הכוזרי הוא אחד מהספרים שאפשר לומר עליהם שהוא שווה לכל נפש. כלומר, יש בו תשובות לשאלות ברמות רבות ושונות מרמת ההתחלה ועד עומק המחשבה. וכמו שהעיד עליו הגר"א שהוא קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל תלויים בו.

לפני למעלה מעשרים שנה הוצאנו את ביאורינו "מדרכי הלב היהודי" על ספר הכוזרי בשני כרכים. ומאז התעורר ביקוש ללימוד זה ואין הקומץ משביע את הארי.

כמי שזכה לעמוד ליד ערש התהוותה של תנועת התשובה והיה בין יוצרי התוכנית של הסמינרים הידועים לטוב של הארגונים השונים יכול אני להעיד שהרעיונות הטובים ביותר שנאמרים, המבוססים ביותר המשכנעים ביותר ועם זה העמוקים ביותר, מקורם בספר הכוזרי.

***

במה עוסק ספר הכוזרי? הבה ונצטט כמה שורות מהמבוא לספר הכוזרי עם ביאור "מדרכי הלב היהודי":

"בסיום למוד הספר, יוצא הלומד ובידו מבנה מסודר של אמונה בו מוצאים את מקומם  – האלוקות וגילוייה, תורה שבכתב ותקפותה, והיותה תורה משמים. תורה שבעל פה, המהוה חלק בלתי נפרד מהתורה שבכתב. כמו כן ערכי יסוד ביהדות כמו: מעמד הר סיני ובריאת העולם, שבת וארץ ישראל, נבואה בכלל ונבואת משה בפרט, תורה ומדע, גיל העולם, היחס לגוי ולגר הבא להתגייר, לשון הקודש, היחס למוסיקה, מצוות מעשיות ודרכי קיומן. ונושאים רבים נוספים, מתבארים אל נכון במאמרי הספר.

ואולם, ספר הכוזרי אינו ספר למוד בלבד, בין בתריו אין למצוא תשובות ורעיונות גרידא. ספר הכוזרי הינו בבחינת "בית-מדרש" על כל מרכיביו. מהו "בית-מדרש"?  בית מדרש אינו רק מקום לימוד בו המוח מתייגע והשכל נרגע. בית מדרש הינו מקום תוסס בו סוערים הרגשות, בו הלב הומה יחד עם המח המפכה ממימי הדעת. בבית המדרש מתאחדים מח ולב. בין כתליו בא לידי ביטוי הפסוק מלא העצמה של דוד המלך המתרפק ואומר: "כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים" ריה"ל אינו רק איש השכל, המתפלמס בחריפות ומתנצח בתקיפות, שואל ומשיב, מפרק ובונה, עוקר הרים וטוחנם זה בזה, ומשיב את מחרפינו דבר. ריה"ל הינו גם איש הרגש, המשורר הגדול שלבו רחב היה כאולם והיה נובע כמעין המתגבר ברגש עדין, ורב עצמה כאחד. וכפי שכתב, ראש ישיבת חברון, מרן הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל, במבוא למהדורת הכוזרי שהוציא:

"רבינו יהודה הלוי, שמלבד שהיה בעל מח נורא להפליא כאחד הקדמונים הראשונים, היה בעל לב רחב ובעל רגשות עדינים ואצילים, שרק יחידי הסגולה, אנשי הנשמה, ראויים להם. והוא למד את כל התורה כולה… גם בלבו, לא רק במוחו, גם ברגשותיו הנעלים תפס כל דבר-תורה, ברגש נלהב, שהלהיב את עצמו והלהיב את אחרים. הוא עשה עמנו את החסד הגדול הזה שגם חלק הצורה בשטח זה של לבו – לא השאיר לעצמו, אלא גילה לנו את הכל, כל נימי לבבו, כל נימי שירתו, לא העלים ממנו, אלא גילה לנו ולמד עמנו עד שאנחנו יכולים להתענג על שירתו תמיד, בלמדנו את התורה, תורת ספר הכוזרי".

לימוד ספר הכוזרי מלבד שמדבר הוא אל השכל ומעמיק את השגות האמונה של הלומד יש בו גם ממה שהרב הוטנר מכנה "הטעם העליון" ושורה עליו הוד קדומים. סביב הספר שורה אוירת רוממות.

מפליא הדבר להיווכח כיצד סדנא דארעא חד הא. והשאלות שנשאלות היום מוצאות את תשובותיהן בספר זה שנכתב לפני קרוב לאלף שנה.

עתה, פתחנו בפרויקט שיעורים על ספר הכוזרי. אנו מצלמים ומקליטים שיעורים מקיפים על הספר. שיעורים אלה נוגעים בכל הנושאים בהם עוסק הספר ובכל פרטיהם. השיעורים מוסרטים ומוקלטים ברמה טכנית גבוהה ביותר וניתן להשיגם הן בהקלטה והן בהסרטה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן