זו לא טעות: הרצן בן גורדון מנהיג היהודים

הרצן בן גורדון היה מנהיג היהודים במצריים והקים תנועה 'גושנית', לאחר משא ומתן עם פרעה הם הגיעו להבנה על אוטונומיה יהודית בארץ גושן. הגושנים הקימו צוות סיור שהגן על הגבולות ודאג לפינוי הזבל מהרחובות. הרצן בן גורדון דיבר על קץ הגלות: "אמנם אנו משועבדים למצריים", הוא זעק בפאתוס בכנס הגושני, "אך אי אפשר להתעלם מתחילת הגאולה שמפציעה לה לאיטה".

בשנים האחרונות הציבור החרדי גדל מאוד ויחד עם הגידול המבורך התרחבו גם שולי המחנה המושפעים מדעות הרחוב החילוני ותרבותו. ככל שחולפות השנים רעיון הלאומיות חודר עמוק יותר ויותר. הסיבה לכך היא שהיהדות החרדית כבר איננה נמצאת במגננה ובסכנה קיומית מהציונות וענין ההשקפה פחות תופס מקום מרכזי. התוצאה היא, שישנם צעירים בשולי המחנה הרואים עצמם כחלק מהפסיפס הישראלי.

הם מרגישים כאילו יצאנו מהגלות, שהנה בארץ ישראל אנו, יהודים מכל קצוות תבל, מנהלים חיי רווחה עם תשתיות מודרניות ופיתוח הארץ, ומעל כולם עולם התורה גודל ופורח. כל זה נותן את ההרגשה כביכול כבר איננו בגלות, שהרי אנו חלק מהשלטון המקומי והשפעתנו רבה.

הבחירות התכופות והיצמדותם של החרדים לצד הימני שבמפה הפוליטית, ההזדהות עם מנהיגו והייחול לניצחונו מוסיפים גם הם לתהייה והבלבול, תחושת הלאומיות פושה אט אט בקרבם של שוליים מבני הציבור החרדי וטשטוש הגבולות שבא בעקבותיו הוא בלתי נמנע עד כדי הצבעה למפלגות שאינן חרדיות, חלילה.

ישנם גם כאלו שנסחפים אחר ההילה של ניצחונות או פעולות כאלו או אחרות של הצבא, הם שוכחים לרגע שצבא שאיננו מתנהל על-פי התורה ודעת תורה אין לנו חלק ונחלה עימו ואל לנו להיסחף לכוחי ועוצם ידי הסותר ביסודו את מלכות השם ושלטונו בעולם. ודאי ברור לכל בר דעת שניסי הגאולה העתידית לא ייעשו על ידי צבא זה שאינו שומר תורה ומצוות.

 

***

 

והאמת צריכה להיאמר.

החרדים כולם בדעה אחת מאוחדת ש'איננו חלק ממדינת ישראל!'. מדינה שמנוהלת על-ידי פורקי עול חילוניים שרובם כופרים ומאמינים בכוחם ועוצם ידם ואינם מאמינים בהשגחה פרטית (אם בכלל). הציבור החרדי על כל פלגיו ושבטיו קרובים כולם לדעת חוגי הקנאים כדוגמת תולדות אהרון בכל הנוגע להתנגדות לציונות והמדינה.

המחלוקת הפנים חרדית דקה היא ונוגעת לעניין דרכי הפעולה והטקטיקה, נטילת המגיע לנו בחוסר ברירה על-ידי השתתפות בבחירות וכניסה למוקדי ההשפעה, אך בבסיס ההשקפה נגד הציונות ודעותיהם, אנו 'קיצוניים' כמוהם (מרן הרב שך, שימושה של תורה, קצז).

מרן רבינו ראש הישיבה הגאון רבי אהרן ליב שטינמן זצוק"ל, אמר בכנס בחירות לכנסת בשנת תשנ"ו: "הנה בעצם מה לנו שייכות ללכת לכנסת – מקום של חילוניים המחוקקים חוקים, לנו אין חוקים. חוקים שיש לנו זה מהר סיני – מקרא משנה ש"ס שו"ע, חוקים אחרים אין לנו. אבל מה נעשה שיש מקום שלדאבוננו כן עושים חוקים, ואנחנו צריכים להתגונן מהם, ובפרט שיש הרבה מהם חכמים מחוכמים להרע ועושים כל מיני עצות להדיח את כלל ישראל מהתורה והמצוות. וצריך תמיד לעמוד על המשמר שלא יכניסו חלילה וחס כל מיני חוקים להדיח את כלל ישראל. ולכן כל מה שאנחנו עושים זה הכל התגוננות מהם. לדאבוננו הם הצליחו כבר הרבה להדיח ולעשות שמות, ויש מקומות שהגזרות שלהם שעשו הם נורא ואיום! לכן צריכים להתחכם אתם, שלכל הפחות מה שניתן להציל יצילו" (ימלא פי תהלתך – עניני ציבור עמ' ער"ב)

 

***

 

חשוב לצטט בכמה משפטים את מאורי הדור הקודם מזמן קום המדינה:

מרן הגר"ח מבריסק זיע"א אמר כי מטרת הציונות היא עקירת התורה והאמצעי הטוב ביותר לזה הוא על ידי הקמת המדינה (ילקוט דעת תורה סי' סב).

רבינו הגרי"ז מבריסק זיע"א אמר שהציונות היא ע"ז וכל יהודי שגר בארץ ישראל נכשל בציונות ר"ל (עובדות והנהגות ח"ד עמ' קצז).

מרן החזו"א זיע"א כתב כי יותר שהוא מתיירא מן הגזרות, חושש הוא פן תערב המדינה לחיכם של שומרי התורה (מעשה איש ח"א, רל"ו).

בכנסיה הגדולה של 'אגודת ישראל' בשנת תרצ"ז היה בדעתם של גדולי ישראל לדחות כל הצעה על הקמת מדינה יהודית אף אם תהיה בנויה על יסודות הדת, מפני שזהו כעין כפירה באמונה בביאת המשיח.

מרן הגאון רבי חיים עוזר זיע"א, כתב במכתב: "אף אם תקום מדינה כזאת, תהא זו לכל היותר מדינה שמנהיגיה יהודים אך לא מדינה יהודית. המדינה היא הגלות הקשה מכולן, עניין הציונות והמדינה הוא לנפץ את האמונה בביאת המשיח וניסים גלויים שיתרחשו אז, וכעיין נזיד עדשים עבור הבכורה ואין לך עבירה כמוהו" (הגרי"ז עובדות והנהגות ח"ד, ר"ה).

מרן הסטייפלער זצוק"ל אמר: "אנו בארץ, בגלות עמלק…!" (ארחות רבינו ח"ג)

לסיכום: מי שרואה במדינת ישראל כתחילת גאולה הרי הוא חבר בתנועה 'הגושנית', שהרי ניסי הגאולה העתידים להגיע בביאת המשיח יאפילו על ניסי יציאת מצרים וחלילה לחשוב שתחילתה של הגאולה תעשה על-ידי פורקי עול חילונים וכופרים, רח"ל.

עברנו את חג הפסח בו סיפרנו על גאולת מצרים, כמאמינים בגדלותו של הבורא לא נסתמך על מראות שווא, לא נסחף אל הבלי הכח, אלא נמשיך ונתפלל 'ותחזינה עינינו בשובך לציון'.

"אמר הקב"ה, בעוה"ז ע"י שהייתם נושעים ע"י בני אדם; ע"י משה ואהרן, בימי סיסרא ע"י דבורה וברק וע"י שהיו בשר ודם הייתם חוזרים ומשתעבדים. אבל לעתיד, אני בעצמי גואל אתכם, ועוד יותר אין אתם משתעבדים, שנאמר 'ישראל נושע בד' תשועת עולמים'" (תנחומה פ אחרי י"ב).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן