הגר"י גולדברג: העצה וה'מופת' של מרן הגראי"ל שטינמן

 

הגאון רבי יעקב גולדברג שליט"א, ראש הקיבוץ בישיבת 'באר התורה', מח"ס 'דביר קדשו' עה"ת והמועדים וספר 'לעת מצוא' הדרכה מעשית בענייני שידוכים ושלום בית

 

הגמ' (כתובות ט"ז:) אומרת, ת"ר כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא. בית הלל אומרים כלה נאה וחסודה. אמרו להן ב"ש לב"ה, והלא כתוב "מדבר שקר תרחק"? עונים ב"ה לב"ש, אדם שקנה מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו, הוי אומר ישבחנו.

נשאלת השאלה, מה תשובה היא זו? ב"ש טוענים, שהרי כתוב "מדבר שקר תרחק", אסור לשקר! עונים ב"ה, אדם שקונה מקח רע מן השוק וכו' אה"נ, גם אדם שקונה מקח רע, אסור לשקר.

התירוץ שמקובל לומר, שמחלוקתם היא בחקירת גדר מידת האמת, האם האמת הינה יחסית או אבסולוטית [מוחלטת]. אמת הבאה מכח מידת החסד כדברי בית הלל, (עיין מש"כ בענין, בספר דביר קדשו עה"ת שמות פרשת יתרו).

אומר הגרא"א דסלר זצ"ל, אליבא דב"ה, ה"אמת" היא לא הדבר המוחלט, אלא הדבר שצריך להאמר, האמת מה שצריך שיהיה.

כך דרך החיים בעוה"ז ורק באמת לעתיד לבוא ההלכה תהיה כב"ש, כיון שאז העולם יתנהג במידת הדין ובדין הלא אין פשרות.

בזוגיות הבית עומד על מידת האמת, אסור לשקר כלל ומי שמשקר מלבד האיסור שבזה, שידע שכל שקר מהווה כמסמר בארון המתים בחיי הנישואין של עצמו. כי הנישואין בנויים על אמת בתכלית.

 

***

 

סיפר הגאון רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל, שניגש אליו בחור מבוגר כבן 37 הלומד בישיבתו ישיבת מיר, ובא לשאול: הוצעה לו הצעה שידוך מצוינת והיא בת 28, כיון שהוא שמע על המדוברת דברים נפלאים בכל התחומים ורוצה בה, אולם הוא חושש מה לעשות אם תשאל לגילו המבוגר, אם יענה את גילו המדויק היא לא תרצה בחור שגדול ממנה בכ"כ הרבה שנים. האם יוכל לומר בצורה לא ברורה שישתמע כי הוא צעיר מגילו, ורק קודם לאירוסין יספר את גילו האמיתי כדי שלא יהא מקח טעות.

אמר לו הג"ר רפאל, שהוא ממליץ לו לשאול את הגראי"ל שטינמן זצ"ל בדבר זה, והוא ישאל שאלה זו בשבילו ונדע מהי דעת תורה בנידון.

נכנס הג"ר רפאל לראש הישיבה ושאלו שאלה זו. ענה לו ראש הישיבה, חסרון אחד יש לו לבחור והוא גילו המבוגר, האם הוא רוצה חסרון נוסף שהיא תדע שהוא שקרן?! והמשיך, הלא מטבע הדברים היא כבר יודעת את גילו כי היא ביררה זאת, ואם תשאל לגילו כוונתה רק לשמוע מה הוא עונה, האם אמת או שקר. לכן אני ממליץ לומר את האמת, אם שידוך זה שלו הוא יצא לפועל.

התקשרתי לבחור וסיפרתי מה הורה הרב שטינמן. הבחור היה יר"ש וקיבל את הדברים כהווייתם. בתחילת הפגישה שאלה המדוברת לגילו, הבחור ענה את גילו המדויק. המשיכו ונפגשו עוד כמה פגישות ובשעטו"מ התארסו. לאחר האירוסין סיפרה הכלה לחתנה, כי ידעה את גילו, וכך בדקה בחורים במידת האמת, ומשלא שיקר וענה במדויק, זה שבה את ליבה ולכן הסכימה להתארס עמו.

אמר הרבי מקאצק הדבר היחיד שלא ניתן לחיקוי, היא האמת, כי אם מְחַקֶה הרי שאין היא אמת.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

רגע אחד!

קבל חינם את מגזין במה מדי שבוע!

מהווה הסכמה לקבלת דיוור. ניתן לבטל בכל עת.

מגזין במה - מגזין תוכן חרדי לבית ולמשפחה גיליון 75
דילוג לתוכן